Wykaz publikacji wybranego autora

Wiesław Kurdowski, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: A-5694-2010

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 45, z ogólnej liczby 48 publikacji Autora


1
 • [materiały konferencyjne (red.), 2005]
 • TytułAktualne zagadnienia rozwoju technologii betonu : polsko-niemiecko-czeskie sympozjum naukowo-techniczne : Wydział Budownictwa PO, 9–10. 11. 2005 r.
  Autorzypod red.: Stefanii Grzeszczyk i Wiesława KURDOWSKIEGO ; PO
  DetailsOpole : Oficyna Wydawnicza PO, 2005. — 184 s.
2
 • [referat, 1999]
 • TytułBetony odporne na ekstremalne oddziaływanie środowiska
  AutorzyWiesław KURDOWSKI, Jan MAŁOLEPSZY
  ŹródłoMateriały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. W. Kurdowski ; Komitet Badań naukowych [et al.]. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — S. 129–149
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCementy szczególnie odporne na korozję chlorkową
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2003 R. 8/70 nr 3, s. 131–133
4
 • [książka, 2000]
 • TytułChemia materiałów budowlanych
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2000. — 245, [1] s.
5
 • [książka, 2003]
 • TytułChemia materiałów budowlanych
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  DetailsWyd. 2 rozszerz. i popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 283 [1] s
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułCzy tynki gipsowe rzeczywiście odpadają od podłoży betonowych?
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoMateriały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo. — 2002 nr 2, s. 45–46
7
 • [referat, 2001]
 • TytułDelayed ettringite formation in case of some untypical cements
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoScience of cement and concrete : Kurdowski Symposium : Kraków June 20–21, 2001 / ed. Wiesław Kurdowski, Marek Gawlicki. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 139–157
8
 • [referat, 2000]
 • TytułExpansion of mortars prepared of cements with special composition following heat treatment
  AutorzyW. KURDOWSKI, P. Normand, B. TRYBALSKA
  ŹródłoReaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — S. 11–19
9
 • [referat, 2008]
 • TytułFactors governing the rheology of cement paste with different superplasticizers
  AutorzyGrażyna Bundyra-Oracz, Albin Garbacik, Stefania Grzeszczyk, Wiesław KURDOWSKI
  ŹródłoNon-traditional cement & concrete III : proceedings of the international symposium : Brno, June, 10–12, 2008 / eds. Vlastimil Bílek and Zbyněk Keršner. — Brno : Brno University of Technology, 2008. — S. 123–132
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułFazy siarczanu wapniowego
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2002 R. 7/69 nr 5, s. 206–210
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułFractal structure of $C-S-H$ and tobermorite phases
  AutorzyJ. A. Janik, W.  KURDOWSKI, R. Podsiadły, J. Samseth
  ŹródłoActa Physica Polonica. A. — 2001 vol. 100 no. 4, s. 529–537
12
 • [referat, 2011]
 • TytułImportance of 5th international conference on AAC as a source of scientific background and production recommendations for industralists
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  Źródło“Securing a sustainable future” : 5textsuperscript{th} international conference on Autoclaved Aerated Concrete : Bydgoszcz, Poland, September, 14–17, 2011. — Bydgoszcz : University of Technology and Life Sciences Press, cop. 2011. — S. 25
13
 • [referat, 2003]
 • TytułInfluence of limestone and fly ash additions to cement that caused expansion of heat-treated mortar due to DEF
  AutorzyWiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK
  ŹródłoICCC 2003 : 11textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1610–1615
14
 • [referat, 2005]
 • TytułInfluence of slag addition to Portland cement paste on the opal corrosion in 1M solution of NaOH
  AutorzyWiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik
  Źródło14textsuperscript{th} French-Polish seminar on Reactivity of solids : conference : July 4–6, 2005 Kraków, Poland : book of abstracts / AGH University of Science and Technology. Faculty of Materials Science and Ceramics. — [Kraków : AGH], [2005]. — S. [1]
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKorozja chlorkowa betonu
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2002 R. 7/69 nr 2, s. 56–60
16
 • [referat, 2002]
 • TytułKorozja siarczanowa betonu : mechanizm procesu destrukcji
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja = conference : Szczyrk 8–10 października 2002 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja, Bożena Środa ; Polski Cement ; Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — Kraków : Polski Cement Sp. z o. o., 2002. — S. 213–223
17
 • [zgłoszenie patentowe, 2006]
 • TytułMasa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PYTEL Zdzisław, KURDOWSKI Wiesław, MAŁOLEPSZY Jan, Kocjan Jacek
  DetailsInt.Cl.: C04B 14/06textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 372230 A1 ; Opubl. 2006-07-24. — Zgłosz. nr P.372230 z dn. 2005-01-13 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2006  nr 15, s. 10-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL372230A1.pdf
18
 • [patent zastosowany, 2008]
 • TytułMasa na wyroby wapienno-piaskowe o podwyższonej wytrzymałości
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław PYTEL, Wiesław KURDOWSKI, Jan MAŁOLEPSZY, Jacek Kocjan
  DetailsInt.Cl.: C04B 28/20textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198350 B1 ; Udziel. 2007-12-14 ; Opubl. 2008-06-30. — Zgłosz. nr P.372230 z dn. 2005-01-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198350B1.pdf
19
 • [książka, 1999]
 • TytułMateriały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne
  Autorzyed. W. KURDOWSKI ; Komitet Badań Naukowych [et al.]
  DetailsKraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — 328 s.
20
 • [referat, 2003]
 • TytułMicrostructure of HAC paste after fifteen years of immersion in strong chloride solution
  AutorzyWiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK, Francois Sorrentino
  ŹródłoICCC 2003 : 11textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1666–1675
21
 • [referat, 2003]
 • TytułMikrostruktura zaczynu a korozja chlorkowa betonu
  AutorzyWiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK
  ŹródłoMATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — S. 268–280
22
 • [referat, 2001]
 • TytułNowe kierunki w chemii cementu
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 20
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułOpóźniony ettringit – stan zagadnienia
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoCement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna. — 2001 R. 6/68 nr 4, s. 142–148
24
 • [referat, 2000]
 • TytułOpóźniony ettringit – wyzwanie badawcze
  AutorzyWiesław KURDOWSKI
  ŹródłoBeton na progu nowego milenium : konferencja : Kraków 9–10 listopada 2000 / red. Jan Deja [et al.]. — Kraków : Polski Cement, 2000. — S. 317–331
25
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułProblemy ze stosowaniem przyspieszonej metody ASTM $C1260$ w przypadku oceny reaktywności kruszywa zawierającego wapień
  AutorzyWiesław KURDOWSKI, Albin Garbacik
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Opolska ; nr 311. Budownictwo. — 2005 z. 48, s. 91–108