Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwester Duszak, dr inż.

asystent

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kco


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Badania nad syntezą warstw tlenku ceru metodą MOCVD
2
 • Ferrytyzacja $(Mg_{1-x}Zn_{x})(Mn_{2-y}Fe_{y})O_{4}$
3
 • Identification of hydration products formed in the presence of chlorides
4
 • Influence of limestone and fly ash additions to cement that caused expansion of heat-treated mortar due to DEF
5
 • Konduktometryczne badanie procesu hydratacji glinianów wapniowych
6
 • Microstructure of HAC paste after fifteen years of immersion in strong chloride solution
7
 • Mikrostruktura zaczynu a korozja chlorkowa betonu
8
 • Nanokrystalizacja szkieł w układzie $BPO_{4}-SiO_{2}$
9
 • Nanokrystalizacja szkieł w układzie $BPO_{4}-SiO_{2}$
10
 • Odporność termiczna mikrosfer pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennego
11
 • Proces korozji zaczynów cementowych w roztworach chlorków o dużym stężeniu
12
 • Synteza warstw $YBa_{2}Cu_{3}O_{7-x}$ metodą MOCVD
13
 • Synthesis and characterization of carbonated apatite ceramics
14
 • Szczególne przypadki niszczenia betonu w wyniku powstawania ettringitu
15
 • Szybkowiążąca masa do torkretowania o właściwościach żaro- i kwasoodpornych
16
 • Szybkowiążąca masa do torkretowania o właściwościach żaro- i kwasoodpornych
17
 • The behaviour of different cements in chloride solution
18
 • Wpływ dodatku gipsu i chlorku wapniowego na hydratację cementu glinowego
19
 • Wpływ tlenków akcesorycznych na strukturę i właściwości dwuglinianu wapniowego
20
 • Wpływ warunków wypalania na mikrostrukturę i skład fazowy mas opartych na kaolinie ze złoża Maria