Wykaz publikacji wybranego autora

Sylwester Duszak, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kco, Katedra Ceramiki Ogólnej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem19181
200811
200611
200533
200377
200222
200122
200011
199922
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem19154
200811
200611
200533
2003743
200222
200122
200011
199922
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem19154
200811
200611
200533
2003743
200222
200122
200011
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1919
200811
200611
200533
200377
200222
200122
200011
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1919
200811
200611
200533
200377
200222
200122
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem19118
200811
200611
200533
200377
200222
200122
200011
1999221
 • Badania nad syntezą warstw tlenku ceru metodą MOCVDInvestigations on synthesis of cerium oxide layers by MOCVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Paweł ANDREASIK, Wiesław JUDA, Sylwester DUSZAK, Katarzyna CHOLEWA-KOWALSKA, Paweł Turski // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2006 R. 27 nr 5, s. 1107–1109. — Bibliogr. s. 1109, Streszcz., Abstr.. — „Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni” : III ogólnopolska konferencja naukowa : Łódź – Spała, 3–6 października 2006 : III krajowa konferencja = III domestic conference / pod red. Zbigniewa Gawrońskiego ; Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej PŁ, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA NOT Spółka z o. o. — Protektorat konferencji J. M. Rektor PŁ Prof. dr hab. inż. Jan Krysiński. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ferrytyzacja $(Mg_{1-x}Zn_{x})(Mn_{2-y}Fe_{y})O_{4}$[Ferritisation of $(Mg_{1-x}Zn_{x})(Mn_{2-y}Fe_{y})O_{4})$] / I. Barański, J. LIS, S. DUSZAK, M. Bakalarska // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 322–329. — Bibliogr. s. 329, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of hydration products formed in the presence of chlorides / Wiesława NOCUŃ-WCZELIK, Marta MĘDALA, Sylwester DUSZAK // W: Quality and reliability in building industry : III. international scientific conference : Levoča, 22–24.10.2003 : proceedings = Kvalita a spol'ahlivosť v stavebníctve : III. medzinárodná vedecká konferencia : zborník / Technical University of Košice. Faculty of Civil Engineering, [etc.]. — Košice : TUK. Stavebná fakulta, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 405–410. — Bibliogr. s. 410

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of limestone and fly ash additions to cement that caused expansion of heat-treated mortar due to DEF / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1610–1615. — Bibliogr. s. 1615, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Konduktometryczne badanie procesu hydratacji glinianów wapniowychProcess of calcium aluminates hydration studied by conductivity measurement / Sylwester DUSZAK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Microstructure of HAC paste after fifteen years of immersion in strong chloride solution / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK, Francois Sorrentino // W: ICCC 2003 : 11\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : Cement's contribution to development in the 21\textsuperscript{st} century : Durban, South Africa 11–16 May : congress proceedings, Vol. 3. — [South Africa : s. n.], [2003]. — S. 1666–1675. — Bibliogr. s. 1675, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Mikrostruktura zaczynu a korozja chlorkowa betonuMicrostructure of the paste and the process of chloride corrosion / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK // W: MATBUD'2003 : zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej : IV konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 25–27 czerwca 2003 = MATBUD'2003 : the fourth conference on Material problems in civil engineering / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Wydział Inżynierii Lądowej. Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Katedra Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli. — Kraków : PK, 2003. — ISBN10: 8372422613. — S. 268–280. — Bibliogr. s. 279–280, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nanokrystalizacja szkieł w układzie $BPO_{4}-SiO_{2}$Nanocrystallization of $BPO_{4}-SiO_{2}$ glass / M. ŚRODA, L. STOCH, S. DUSZAK, Z. Olejniczak // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 154–160. — Bibliogr. s. 160, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nanokrystalizacja szkieł w układzie $BPO_{4}-SiO_{2}$[Nanocrystallization of $BPO_{4}-SiO_{2}$ glass] / Marcin ŚRODA, Leszek STOCH, Sylwester DUSZAK, Zbigniew Olejniczak // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 136

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Odporność termiczna mikrosfer pozyskiwanych jako uboczny produkt spalania węgla kamiennegoThermal behaviour of the cenospheres from coal ash / Waldemar PICHÓR, Marek PETRI, Sylwester DUSZAK, Monika Pec // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 711–716. — Bibliogr. s. 716, Abstr.. — Abstrakt pt.: Odporność termiczna mikrosfer W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 142 [Autorzy: Waldemar Pichór, Marek Petri, Sylwester Duszak]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Proces korozji zaczynów cementowych w roztworach chlorków o dużym stężeniu[Corrosion of cement paste in chloride solution of high concentration] / Wiesław KURDOWSKI, Sylwester DUSZAK, Barbara TRYBALSKA // W: Materiały budowlane – nowe kierunki w chemii i technologii : Kraków, 22–23 czerwca 1999 r. : materiały konferencyjne / ed. W. Kurdowski ; Komitet Badań naukowych [et al.]. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1999. — Na k. tyt.: 50 lat Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — S. 316–326. — Bibliogr. s. 326

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Synteza warstw $YBa_{2}Cu_{3}O_{7-x}$ metodą MOCVDSynthesis of $YBa_{2}Cu_{3}O_{7-x}$ layers by MOCVD method / Andrzej KWATERA, Agata SAWKA, Paweł ANDREASIK, Sylwester DUSZAK, Bogusław Rajchel // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 777–785. — Bibliogr. s. 784–785. — Abstrakt W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 54 [Aut.: Andrzej Kwatera, Agata Sawka, Paweł Andreasik]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Synthesis and characterization of carbonated apatite ceramics / A. ŚLÓSARCZYK, Z. PASZKIEWICZ, S. DUSZAK // W: 8th World Biomaterials Congress [Dokument elektroniczny] : 28 May – 1 June 2008, Amsterdam, The Netherlands : abtracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [The Netherlands] : Marathon International, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Szczególne przypadki niszczenia betonu w wyniku powstawania ettringituParticular cases of concrete destruction as a result of ettringite formation / Wiesław KURDOWSKI, Pierre Normand, Barbara TRYBALSKA, Sylwester DUSZAK // W: Beton i prefabrykacja : XVII konferencja naukowo-techniczna : „JADWISIN 2000” : Popowo k. Warszawy, 10–13 kwietnia 2000 r.. T. 2, Referaty indywidualne. — [Warszawa] : Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów „Cebet”, [2000]. — S. 219–226. — Bibliogr. s. 226, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Szybkowiążąca masa do torkretowania o właściwościach żaro- i kwasoodpornychTemperature and acid resistant quick setting mass to gunite walls / Jacek Włodarczyk, Sylwester DUSZAK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389541548. — S. 1127–1131. — Bibliogr. s. 1131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Szybkowiążąca masa do torkretowania o właściwościach żaro- i kwasoodpornychTemperature and acid resistant quick setting mass to gunite walls / Jacek Włodarczyk, Sylwester DUSZAK // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wpływ dodatku gipsu i chlorku wapniowego na hydratację cementu glinowego[Influence of gypsum and calcium chlorides addition on calcium aluminate cement hydration] / Sylwester DUSZAK // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 438–443. — Bibliogr. s. 443, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ tlenków akcesorycznych na strukturę i właściwości dwuglinianu wapniowegoInfluence of foreign oxides on structure and properties of calcium dialuminate / Sylwester DUSZAK // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 4\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 80). — ISBN10: 8389541157. — S. 675–680. — Bibliogr. s. 680, Abstr.. — Abstrakt także W: IV konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 25–28 września 2003 r. / Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2003. — ISBN 83-89541-09-2. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ warunków wypalania na mikrostrukturę i skład fazowy mas opartych na kaolinie ze złoża Maria[Influence of the firing condition on the microstructure and phase composition of ceramic body based on kaolin's from Maria III deposit] / Janusz PARTYKA, Sylwester DUSZAK // W: III konferencja naukowo-techniczna : jakość surowców kaolinowych – dziś i jutro : Zamek Czocha-Leśna k/Lubania Śl : 09–11 czerwca 1999 r. / Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin–Kaolin”. — Nowogrodziec : „Surmin–Kaolin”, 1999. — S. 43–56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: