Wykaz publikacji wybranego autora

Edyta Stochmal, dr inż.

poprzednio: Stochmal-Pomarzańska

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5699-4495

ResearcherID: brak

Scopus: 23973625000

PBN: 901137

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 37, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
 • Aktywność katalityczna cząstek rodu zdyspergowanych w matrycy polianilinowej
2
 • Analysis of an influence of conjugated polymer matrix structure on activity of bifunctional catalysts
3
 • Application of conjugated polymer-platinum group metal composites as heterogeneous catalysts
4
 • Application of conjugated polymer-platinum group metal composites as heterogeneous catalysts
5
 • Badania wpływu matrycy polimerowej na aktywność katalityczną polimerów przewodzących
6
 • Catalytic properties of conducting polymers
7
 • Catalytical reaction induced diffusion of the active phase in conjugated polymer matrix containig heteropolyacids
8
 • Changes of catalytic properties of heteropolyacids in conjugated polymer matrix as a result of diffusion under the influence of reagents
9
 • Chemical preparation of $polyaniline-Pt$ and $polyaniline-Rh$ composites
10
 • Colloidal dispersions of sulfonated polyaniline
11
 • Comparative studies of sulfonated polyanilines synthesized in different conditions
12
 • Comparative studies on incorporation of platinum particles into polysiloxane networks synthesized in different conditions
13
14
 • Domieszkowanie polianiliny kwasem sulfoftalowym {\em in situ}
15
 • Hybrid systems of conjugated polymers and platinum group metals
16
 • Kompozyty polianiliny, jej pochodnych i metali z grupy platynowców
17
 • Nondestructive olefine oxidation on conjugated polymer supported heteropolyacid catalysts
18
 • Nośniki polisiloksanowe dla katalizatorów platynowych
19
 • Oxidation of cyclohexene catalysed by Rh dispersed in a polypyrrole matrix
20
 • Oxidation of cyclohexene catalyzed by Pt and Rh dispersed in a polymer matrix
21
 • Physicochemical and catalytic properties of polysiloxane network – Pt systems
22
 • Polyaniline-rhodium composites: preparation, physicochemical characterization, and catalytic properties
23
 • Poly(methylvinylsiloxane) as the starting material for ceramic precursors
24
 • Preparation and characterization of new bifunctional catalysts based on conjugated polymer supported heteropolyacids
25
 • Preparation and characterization of polypyrrole with dispersed metallic rhodium particles