Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stoch, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBadania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita Keramik
  AutorzyH. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBadania zachowania korozyjnego bioceramicznych warstw $SiO_{2}$ i $SiO_{2}-TiO_{2}$ na tytanie i stopie $Ti6Al4V$ dla zastosowań w stomatologii
  AutorzyJarosław Bieniaś, Anna STOCH, Barbara Surowska, Mariusz Walczak
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 62–64
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie odporności na utlenianie kompozytów węglowych modyfikowanych związkami ceramicznymi metodą elektroforezy
  AutorzyStanisław BŁAŻEWICZ, Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Teresa GUMUŁA, Katarzyna Zych, Jerzy Michałowski
  ŹródłoKarbo. — 2003 R. 48 nr 3, s. 153–156
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBiomineralizacja w świecie organizmów żywych : biomimetyzm
  AutorzyAnna STOCH
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 188–192. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
  AutorzyHalina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383
6
 • [referat, 2002]
 • TytułFraktale w przyrodzie i w ceramice
  AutorzyAnna STOCH, Grzegorz Jakub Stoch
  ŹródłoPolska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — S. 372–379
7
8
 • [referat, 2003]
 • TytułFTIR microscopic imaging of metal-ceramic joints
  AutorzyCzesława PALUSZKIEWICZ, Anna STOCH
  ŹródłoICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24textsuperscript{th}–29textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 123
9
10
 • [referat, 2005]
 • TytułKatalityczna destrukcja struktury węgla
  AutorzyJ. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK
  ŹródłoXXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — S. 131–132
11
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułKorozja atmosferyczna dachów miedzianych Krakowa
  AutorzyA. STOCH, W. JASTRZĘBSKI, I. Żurek, J. Stoch, M. ROKITA
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2007 wyd. spec., s. 237–242
12
13
 • [referat, 2004]
 • TytułModification of carbon composites by nanoceramic compounds
  AutorzySTOCH A., JASTRZĘBSKI W., DŁUGOŃ E., Stoch G., ADAMCZYK A., Tatarzyńska K.
  ŹródłoXXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 267
14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułOddziaływanie nanopowłok krzemionkowo-tytanowych ze stopem dentystycznym Remanium 2000
  AutorzyAnna STOCH, Jerzy Stoch, Maciej Mikołajczyk, Elżbieta DŁUGOŃ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 60–62
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułOddziaływanie powłok hydroksyapatytowych wytworzonych różnymi metodami na ${Ti_{3}P}$ na aktywność biologiczną osteoblastów linii Saos-2
  AutorzyA. Zajączkowska, W. Mróz, A. STOCH, E. DŁUGOŃ, T. Borowski, T. Wierzchoń, E. Czarnowska
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2008 R. 11 nr 77–80 wyd. spec., s. 96–98
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułOn surface phosphorus activity in VPO catalysts
  AutorzyJ. Stoch, A. STOCH, M. Mikołajczyk, A. BROŻEK
  ŹródłoPolish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society. — 2002 vol. 76 no. 1, s. 149–152
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPowłoki hydroksyapatytu na azotowanym stopie tytanu Ti6AI4V
  AutorzyA. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, B. TRYBALSKA, T. Wierzchoń
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 164–167. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPreparatyka warstw kompozytowych hydroksyapatyt-żelatyna metodą zol-żel
  AutorzySTOCH A., DŁUGOŃ E., JASTRZĘBSKI W., ADAMCZYK A.
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 53–54. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf
20
 • [referat, 2003]
 • TytułSilica sol-gel sublayers in the titanium-alloy-ceramic joints on dental devices
  AutorzyA. STOCH, H. Matraszek, E. DŁUGOŃ, C. PALUSZKIEWICZ
  ŹródłoSGM'03 : international conference on Sol-Gel Materials'03 : research ; technology ; applications : 15–20 June 2003 Szklarska Poręba, Poland : abstracts. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 71, PP28
21
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułSol-gel derived hydroxyapatite coatings on titanium and its alloy $Ti6A14V$
  AutorzyA. STOCH, W. JASTRZĘBSKI, E. DŁUGOŃ, W. Lejda, B. TRYBALSKA, G. J. Stoch, A. ADAMCZYK
  ŹródłoJournal of Molecular Structure. — 2005 vols. 744–747, s. 633–640. — tekst: https://goo.gl/HznVaE
22
 • [referat, 2004]
 • TytułSol-gel derived hydroxyapatite coatings on titanium and its alloy $Ti6Al4V$
  AutorzySTOCH A., JASTRZĘBSKI W., DŁUGOŃ E., Lejda W., TRYBALSKA B., ADAMCZYK A.
  ŹródłoXXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — S. 268
23
 • [referat, 2003]
 • TytułSol-gel joint layers of HAP coatings on titanium alloy implants applied by electrophoresis
  AutorzyA. STOCH, E. DŁUGOŃ, J. Stoch, B. TRYBALSKA, W. JASTRZĘBSKI
  ŹródłoSGM'03 : international conference on Sol-Gel Materials'03 : research ; technology ; applications : 15–20 June 2003 Szklarska Poręba, Poland : abstracts. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 71, PP28
24
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK
  DetailsInt.Cl.: A61L 27/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205300 B1 ; Udziel. 2009-11-06 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.357458 z dn. 2002-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205300B1.pdf
25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2002]
 • TytułSposób wytwarzania powłoki ochronnej na podłożu metalowym
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: C23C 22/82. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182697 B1 ; Udziel. 2001-08-02 ; Opubl. 2002-02-28. — Zgłosz. nr P.316335 z dn. 1996-09-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182697B1.pdf