Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stoch, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita Keramik
2
 • Badania zachowania korozyjnego bioceramicznych warstw $SiO_{2}$ i $SiO_{2}-TiO_{2}$ na tytanie i stopie $Ti6Al4V$ dla zastosowań w stomatologii
3
 • Badanie odporności na utlenianie kompozytów węglowych modyfikowanych związkami ceramicznymi metodą elektroforezy
4
 • Biomineralizacja w świecie organizmów żywych
5
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
6
 • Fraktale w przyrodzie i w ceramice
7
8
 • FTIR microscopic imaging of metal-ceramic joints
9
10
 • Katalityczna destrukcja struktury węgla
11
 • Korozja atmosferyczna dachów miedzianych Krakowa
12
 • Metody nakładania powłok apatytowych na stopowe podłoże tytanowe
13
 • Modification of carbon composites by nanoceramic compounds
14
15
 • Oddziaływanie nanopowłok krzemionkowo-tytanowych ze stopem dentystycznym Remanium 2000
16
 • Oddziaływanie powłok hydroksyapatytowych wytworzonych różnymi metodami na ${Ti_{3}P}$ na aktywność biologiczną osteoblastów linii Saos-2
17
 • On surface phosphorus activity in VPO catalysts
18
 • Powłoki hydroksyapatytu na azotowanym stopie tytanu Ti6AI4V
19
 • Preparatyka warstw kompozytowych hydroksyapatyt-żelatyna metodą zol-żel
20
 • Silica sol-gel sublayers in the titanium-alloy-ceramic joints on dental devices
21
 • Sol-gel derived hydroxyapatite coatings on titanium and its alloy $Ti6A14V$
22
 • Sol-gel derived hydroxyapatite coatings on titanium and its alloy $Ti6Al4V$
23
 • Sol-gel joint layers of HAP coatings on titanium alloy implants applied by electrophoresis
24
 • Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej
25
 • Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na podłożu metalowym