Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stoch, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem307212
201011
200911
200811
200622
2005716
2004624
2003633
20026141
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem3011109
201011
200911
200811
200622
20057223
2004633
2003624
2002651
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem30255
201011
200911
200811
200622
2005752
2004651
2003642
200266
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem30525
201011
200911
200811
200622
2005725
2004615
2003615
2002615
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem30228
201011
200911
200811
200622
200577
200466
200366
200266
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem301911
201011
200911
200811
2006211
2005761
2004642
2003624
2002642

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita KeramikComparative study of phase and chemical composition of low and high temperature dental porcelains / H. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16., Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania zachowania korozyjnego bioceramicznych warstw $SiO_{2}$ i $SiO_{2}-TiO_{2}$ na tytanie i stopie $Ti6Al4V$ dla zastosowań w stomatologiiThe study of the corrosion behavior of $SiO_{2}$ and $SiO_{2}-TiO_{2}$ bioceramic coatings on titanium and $Ti6Al4V$ alloy in dentistry / Jarosław Bieniaś, Anna STOCH, Barbara Surowska, Mariusz Walczak // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 62–64. — Bibliogr. s. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie odporności na utlenianie kompozytów węglowych modyfikowanych związkami ceramicznymi metodą elektroforezyStudy of oxidation resistance of carbon composites modified by electrophoretically deposited ceramic compounds / Stanisław BŁAŻEWICZ, Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Teresa GUMUŁA, Katarzyna Zych, Jerzy Michałowski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biomineralizacja w świecie organizmów żywych : biomimetyzmBiomineralization in living organisms : biomimetism / Anna STOCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 188–192. — Bibliogr. s. 192. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fraktale w przyrodzie i w ceramice[Fractals in nature and ceramics] / Anna STOCH, Grzegorz Jakub Stoch // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0860-3340 ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 372–379. — Bibliogr. s. 379, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • FTIR microscopic imaging of metal-ceramic joints / Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna STOCH // W: ICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Katalityczna destrukcja struktury węgla[Catalytic destruction of carbon structure] / J. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korozja atmosferyczna dachów miedzianych KrakowaAtmospheric corrosion of copper roofs in Kraków / A. STOCH, W. JASTRZĘBSKI, I. Żurek, J. Stoch, M. ROKITA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2007 wyd. spec., s. 237–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Modification of carbon composites by nanoceramic compounds / STOCH A., JASTRZĘBSKI W., DŁUGOŃ E., Stoch G., ADAMCZYK A., Tatarzyńska K. // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Oddziaływanie nanopowłok krzemionkowo-tytanowych ze stopem dentystycznym Remanium 2000Silica-titania nanodeposits interaction with dental alloy Remanium 2000 / Anna STOCH, Jerzy Stoch, Maciej Mikołajczyk, Elżbieta DŁUGOŃ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 60–62. — Bibliogr. s. 62. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: nanopowłoki krzemionkowo-tytanowe, stop dentystyczny Remanium 2000, Remanium 2000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Oddziaływanie powłok hydroksyapatytowych wytworzonych różnymi metodami na ${Ti_{3}P}$ na aktywność biologiczną osteoblastów linii Saos-2Effects of hap produced by different methods on ${Ti_{3}P}$ surface layer on biological activity of osteoblasts Saos-2 line / A. Zajączkowska, W. Mróz, A. STOCH, E. DŁUGOŃ, T. Borowski, T. Wierzchoń, E. Czarnowska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 R. 11 nr 77–80 wyd. spec., s. 96–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • On surface phosphorus activity in VPO catalysts / J. Stoch, A. STOCH, M. Mikołajczyk, A. BROŻEK // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2002 vol. 76 no. 1, s. 149–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Silica sol-gel sublayers in the titanium-alloy-ceramic joints on dental devices / A. STOCH, H. Matraszek, E. DŁUGOŃ, C. PALUSZKIEWICZ // W: SGM'03 : international conference on Sol-Gel Materials'03 : research ; technology ; applications : 15–20 June 2003 Szklarska Poręba, Poland : abstracts. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 71, PP28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Sol-gel derived hydroxyapatite coatings on titanium and its alloy $Ti6A14V$ / A. STOCH, W. JASTRZĘBSKI, E. DŁUGOŃ, W. Lejda, B. TRYBALSKA, G. J. Stoch, A. ADAMCZYK // Journal of Molecular Structure ; ISSN 0022-2860. — 2005 vols. 744–747, s. 633–640. — Bibliogr. s. 640, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2004-12-13. — 27th European Congress on Molecular Spectroscopy : Cracow, Poland, September 05-10, 2004. — tekst: https://goo.gl/HznVaE

 • keywords: sol-gel, infrared spectroscopy, hydroxyapatite coatings, titanium substrates

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.molstruc.2004.10.080

22
 • Sol-gel derived hydroxyapatite coatings on titanium and its alloy $Ti6Al4V$ / STOCH A., JASTRZĘBSKI W., DŁUGOŃ E., Lejda W., TRYBALSKA B., ADAMCZYK A. // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 268

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sol-gel joint layers of HAP coatings on titanium alloy implants applied by electrophoresis / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, J. Stoch, B. TRYBALSKA, W. JASTRZĘBSKI // W: SGM'03 : international conference on Sol-Gel Materials'03 : research ; technology ; applications : 15–20 June 2003 Szklarska Poręba, Poland : abstracts. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 71, PP28. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej[Method of fabricating carbon implants with biologically active surface designed for dental surgery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205300 B1 ; Udziel. 2009-11-06 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.357458 z dn. 2002-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205300B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na podłożu metalowym[Method of producing protective coat on metal substrate] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C23C 22/82. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182697 B1 ; Udziel. 2001-08-02 ; Opubl. 2002-02-28. — Zgłosz. nr P.316335 z dn. 1996-09-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182697B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: