Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stoch, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem5117304
201011
200911
200811
200622
2005716
2004624
2003633
20026141
20017241
200010721
1999413
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem51182112
201011
200911
200811
200622
20057223
2004633
2003624
2002651
20017331
200010352
1999413
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem514110
201011
200911
200811
200622
2005752
2004651
2003642
200266
2001752
20001010
1999413
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem51942
201011
200911
200811
200622
2005725
2004615
2003615
2002615
2001725
20001010
1999422
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem51249
201011
200911
200811
200622
200577
200466
200366
200266
200177
20001010
199944
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem512922
201011
200911
200811
2006211
2005761
2004642
2003624
2002642
2001752
20001037
19994221
 • Aluminosilicate coatings from nanosized colloids / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, J. Stoch // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 122

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Anticorrosive silica-alumina coatings applied by electrophoresisAntykorozyjne powłoki krzemionkowo-glinowe / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, J. Stoch, R. Nowak // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 66/2). — S. 1007–1015. — Bibliogr. s. 1014–1015, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Antykorozyjne powłoki krzemionkowo-glinowe[Anticorrosive silica-alumina coatings applied by electrophoresis] / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, W. JASTRZĘBSKI, J. Stoch, R. Nowak // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita KeramikComparative study of phase and chemical composition of low and high temperature dental porcelains / H. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16., Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania zachowania korozyjnego bioceramicznych warstw $SiO_{2}$ i $SiO_{2}-TiO_{2}$ na tytanie i stopie $Ti6Al4V$ dla zastosowań w stomatologiiThe study of the corrosion behavior of $SiO_{2}$ and $SiO_{2}-TiO_{2}$ bioceramic coatings on titanium and $Ti6Al4V$ alloy in dentistry / Jarosław Bieniaś, Anna STOCH, Barbara Surowska, Mariusz Walczak // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 62–64. — Bibliogr. s. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie odporności na utlenianie kompozytów węglowych modyfikowanych związkami ceramicznymi metodą elektroforezyStudy of oxidation resistance of carbon composites modified by electrophoretically deposited ceramic compounds / Stanisław BŁAŻEWICZ, Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Teresa GUMUŁA, Katarzyna Zych, Jerzy Michałowski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Biomimetic growth of phosphates on metallic and carbon implantsBiomimetyczny wzrost fosforanów na implantach metalicznych i węglowych / Anna STOCH // W: Biomineralogy, biotechnologies and biomaterials in medicine : proceedings of the conference “Biotechnologies and biomaterials 2000” : Cracow, 18 September, 2000 = Biomineralogia, biotechnologie i biomateriały w medycynie : materiały konferencji: „Biotechnologie i biomateriały 2000” : Kraków, 18 września 2000 / [red. Andrzej Manecki] ; Polska Akademia Nauk - Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Naukowej, 2000. — (Prace Mineralogiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Mineralogicznych ; ISSN 0079-3396 ; 89). — ISBN10: 83-7108-075-1. — S. 97–108. — Bibliogr. s. 107, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biomimetic preparation of apatite layers on implant surfaces / Anna STOCH // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 121–129. — Bibliogr. s. 129, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Biomineralizacja w świecie organizmów żywych : biomimetyzmBiomineralization in living organisms : biomimetism / Anna STOCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 188–192. — Bibliogr. s. 192. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Electrophoretic coatings of hydroxyapatite on medical implants produced by electrophoresis / A. STOCH, A. BROŻEK, W. JASTRZĘBSKI, G. KMITA, A. RAKOWSKA // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Elektrokrystalizacja powłok hydroksyapatytowych na biomateriałach węglowychElectrocrystallization of hydroxyapatite coatings on carbon biomaterials / A. STOCH, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2001 R. 4 nr 17, 18, 19, s. 19–20. — Bibliogr. s. 20. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Fraktale w przyrodzie i w ceramice[Fractals in nature and ceramics] / Anna STOCH, Grzegorz Jakub Stoch // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 372–379. — Bibliogr. s. 379, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • FTIR microscopic imaging of metal-ceramic joints / Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna STOCH // W: ICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • FTIR study of black patina on bricks and non-destructive cleaning / A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, J. Węgłowska // W: art'99 : 6\textsuperscript{th} [Sixth] International Conference on „Non-destructive testing and microanalysis for the diagnostics and conservation of the cultural and environmental heritage” Rome, May 17\textsuperscript{th}–20\textsuperscript{th} 1999 / Ministry of Cultural Heritage and Activity. Central Institute for Resoration (I.C.R.), ; Italian Society for Non-Destructive Testing Monitoring Diagnostics (AIPnD). — [Rome] : [s. n.], 1999. — S. 635–644. — Summ., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • FTIR study of copper patinas formed in the urban atmosphere / A. STOCH, J. Stoch, M. CICHOCIŃSKA, J. Gurbiel, M. Timler // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 123–124. — Bibliogr. s. 124

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
23
 • Katalityczna destrukcja struktury węgla[Catalytic destruction of carbon structure] / J. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Korozja atmosferyczna dachów miedzianych KrakowaAtmospheric corrosion of copper roofs in Kraków / A. STOCH, W. JASTRZĘBSKI, I. Żurek, J. Stoch, M. ROKITA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2007 wyd. spec., s. 237–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: