Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stoch, dr

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 30, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita KeramikComparative study of phase and chemical composition of low and high temperature dental porcelains / H. Matraszek, A. STOCH, Cz. PALUSZKIEWICZ, A. ADAMCZYK, B. TRYBALSKA // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 45, s. 12–16. — Bibliogr. s. 16., Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania zachowania korozyjnego bioceramicznych warstw $SiO_{2}$ i $SiO_{2}-TiO_{2}$ na tytanie i stopie $Ti6Al4V$ dla zastosowań w stomatologiiThe study of the corrosion behavior of $SiO_{2}$ and $SiO_{2}-TiO_{2}$ bioceramic coatings on titanium and $Ti6Al4V$ alloy in dentistry / Jarosław Bieniaś, Anna STOCH, Barbara Surowska, Mariusz Walczak // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 62–64. — Bibliogr. s. 64. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie odporności na utlenianie kompozytów węglowych modyfikowanych związkami ceramicznymi metodą elektroforezyStudy of oxidation resistance of carbon composites modified by electrophoretically deposited ceramic compounds / Stanisław BŁAŻEWICZ, Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ, Teresa GUMUŁA, Katarzyna Zych, Jerzy Michałowski // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 153–156. — Bibliogr. s. 156, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Biomineralizacja w świecie organizmów żywych : biomimetyzmBiomineralization in living organisms : biomimetism / Anna STOCH // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 188–192. — Bibliogr. s. 192. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIKChemical and structural analysis of low-melting components of fusible dental porcelains 'TRICERAM' and 'VITA TITANKERAMIK' / Halina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383. — Bibliogr. s. 383

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fraktale w przyrodzie i w ceramice[Fractals in nature and ceramics] / Anna STOCH, Grzegorz Jakub Stoch // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; ISSN 0860-3340 ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 372–379. — Bibliogr. s. 379, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • FTIR microscopic imaging of metal-ceramic joints / Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna STOCH // W: ICAVS-2 : the second International Conference on Advanced Vibrational Spectroscopy : August 24\textsuperscript{th}–29\textsuperscript{th} 2003, Nottingham, UK : book of abstracts. — [United Kingdom : s. n.], [2003]. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • Katalityczna destrukcja struktury węgla[Catalytic destruction of carbon structure] / J. Stoch, J. Podobiński, A. STOCH, A. BROŻEK // W: XXXVII OKK : Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego : Kraków, 15–18 marca 2005 / red. Anna Kubacka ; Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. — Kraków : IKiFP PAN, 2005. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8392033124. — S. 131–132. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Korozja atmosferyczna dachów miedzianych KrakowaAtmospheric corrosion of copper roofs in Kraków / A. STOCH, W. JASTRZĘBSKI, I. Żurek, J. Stoch, M. ROKITA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2007 wyd. spec., s. 237–242. — Bibliogr. s. 242, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Modification of carbon composites by nanoceramic compounds / STOCH A., JASTRZĘBSKI W., DŁUGOŃ E., Stoch G., ADAMCZYK A., Tatarzyńska K. // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 267

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Oddziaływanie nanopowłok krzemionkowo-tytanowych ze stopem dentystycznym Remanium 2000Silica-titania nanodeposits interaction with dental alloy Remanium 2000 / Anna STOCH, Jerzy Stoch, Maciej Mikołajczyk, Elżbieta DŁUGOŃ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 60–62. — Bibliogr. s. 62. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: nanopowłoki krzemionkowo-tytanowe, stop dentystyczny Remanium 2000, Remanium 2000

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Oddziaływanie powłok hydroksyapatytowych wytworzonych różnymi metodami na ${Ti_{3}P}$ na aktywność biologiczną osteoblastów linii Saos-2Effects of hap produced by different methods on ${Ti_{3}P}$ surface layer on biological activity of osteoblasts Saos-2 line / A. Zajączkowska, W. Mróz, A. STOCH, E. DŁUGOŃ, T. Borowski, T. Wierzchoń, E. Czarnowska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2008 R. 11 nr 77–80 wyd. spec., s. 96–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • On surface phosphorus activity in VPO catalysts / J. Stoch, A. STOCH, M. Mikołajczyk, A. BROŻEK // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2002 vol. 76 no. 1, s. 149–152. — Bibliogr. s. 152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Silica sol-gel sublayers in the titanium-alloy-ceramic joints on dental devices / A. STOCH, H. Matraszek, E. DŁUGOŃ, C. PALUSZKIEWICZ // W: SGM'03 : international conference on Sol-Gel Materials'03 : research ; technology ; applications : 15–20 June 2003 Szklarska Poręba, Poland : abstracts. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 71, PP28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Sol-gel derived hydroxyapatite coatings on titanium and its alloy $Ti6Al4V$ / STOCH A., JASTRZĘBSKI W., DŁUGOŃ E., Lejda W., TRYBALSKA B., ADAMCZYK A. // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 268

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sol-gel joint layers of HAP coatings on titanium alloy implants applied by electrophoresis / A. STOCH, E. DŁUGOŃ, J. Stoch, B. TRYBALSKA, W. JASTRZĘBSKI // W: SGM'03 : international conference on Sol-Gel Materials'03 : research ; technology ; applications : 15–20 June 2003 Szklarska Poręba, Poland : abstracts. — [Poland : s. n.], [2003]. — S. 71, PP28. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób wytwarzania implantów węglowych z aktywną biologicznie powierzchnią dla chirurgii kostnej[Method of fabricating carbon implants with biologically active surface designed for dental surgery] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Stanisław BŁAŻEWICZ, Alicja BROŻEK. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 205300 B1 ; Udziel. 2009-11-06 ; Opubl. 2010-04-30. — Zgłosz. nr P.357458 z dn. 2002-11-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL205300B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób wytwarzania powłoki ochronnej na podłożu metalowym[Method of producing protective coat on metal substrate] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Anna STOCH, Elżbieta DŁUGOŃ. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: C23C 22/82. — Polska. — Opis patentowy ; PL 182697 B1 ; Udziel. 2001-08-02 ; Opubl. 2002-02-28. — Zgłosz. nr P.316335 z dn. 1996-09-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL182697B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: