Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Paluszkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Badanie zmian zachodzących w masach z bentonitem pod wpływem temperatury metodą spektroskopii w podczerwieni
2
 • FTIR studies of carbon matrices modified with nanosized hydroxyapatite
3
 • {\em In vitro} biofilms formation on polymer matrix composites
4
 • IR mapping of bio-ceramic layers on titanium substrate
5
 • Nanocomposite fibres for medical applications
6
 • Spectroscopy methods in biomaterials engineering
7
 • Study on thermal decomposition processes of polysiloxane polymers – from polymer to nanosized silicon carbide
8
 • Surface study of selected biomaterials using vibrational spectroscopy
9
 • The influence of carbon nanotubes on PAN-based fibers properties
10
 • Vibrational spectroscopy applications to study carbonization process of fibrous materials
11
 • Zastosowanie spektroskopii FTIR do badania degradacji materiałów ceramicznych w obiektach zabytkowych