Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Paluszkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Badania kompozytów ceramiczno węglowych metodą mikrospektroskopii FTIR
2
  • Studies of carbon-ceramic composite by FTIR microspectroscopy
3
  • Zastosowanie metody DRS w analizie mechanizmu wiązania i destrukcji samoutwardzalnych mas fosforanowych