Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Paluszkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
2
3
4
5
 • Application of $\mu$-FTIR-SR spectroscopy to prostate tissue analysis
6
7
8
 • Badania biopolimerów technikami spektroskopii oscylacyjnej
9
 • Badania kompozytów ceramiczno węglowych metodą mikrospektroskopii FTIR
10
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita Keramik
11
 • Badanie procesu degradacji kompozytów z polimerów resorbowalnych w warunkach in vitro
12
 • Bioactivity of a chitosan based nanocomposite
13
 • Bioaktywne kompozyty włókno węglowe/pseudowolastonit dla zastosowań w chirurgii kostnej
14
15
 • Characterization of polymer nanocomposites by mikro SR-FTIR spectroscopy
16
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
17
 • Comparative in vivo biocompatibility study of single- and multi-wall carbon nanotubes
18
19
20
21
 • FTIR analysis of bentonite in moulding sands
22
23
24
25