Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Paluszkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Badanie zmian zachodzących w masach z bentonitem pod wpływem temperatury metodą spektroskopii w podczerwieni[Study of the changes in green sand at high temperature by FTIR method] / Artur BOBROWSKI, Mariusz HOLTZER, Czesława PALUSZKIEWICZ // W: XI Konferencja odlewnicza TECHNICAL 2008 : „Odlewnictwo XXI wieku – technologie, maszyny i urządzenia odlewnicze” : [Nowa Sól 29–31. 05. 2008 r.] : biuletyn konferencyjny / AGH. Wydział Odlewnictwa, TECHNICAL Nowa Sól. — [Nowa Sól : P. P. P. TECHNICAL Sp. z o. o.], [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 41–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bioaktywne kompozyty włókno węglowe/pseudowolastonit dla zastosowań w chirurgii kostnejBioactive carbon fibres/pseudowollastonite composites for bone surgery application / Teresa GUMUŁA, Marta BŁAŻEWICZ, Czesława PALUSZKIEWICZ // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 1, s. 41–46. — Bibliogr. s. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • FTIR studies of carbon matrices modified with nanosized hydroxyapatite / Danuta MIKOCIAK, Czesława PALUSZKIEWICZ, Teresa GUMUŁA, Jerzy Michałowski, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • {\em In vitro} biofilms formation on polymer matrix composites / E. STODOLAK, C. PALUSZKIEWICZ, M. BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 338. — Bibliogr. s. 338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • IR mapping of bio-ceramic layers on titanium substrate / C. PALUSZKIEWICZ, W. M. Kwiatek, E. DŁUGOŃ, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Piccinini // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 339

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Nanocomposite fibres for medical applications / E. STODOLAK, C. PALUSZKIEWICZ, M. Bogun, M. BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 168. — Bibliogr. s. 168

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Study on thermal decomposition processes of polysiloxane polymers – from polymer to nanosized silicon carbide / Teresa GUMUŁA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 163

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Surface study of selected biomaterials using vibrational spectroscopy : [abstract] / C. PALUSZKIEWICZ, W. M. Kwiatek, E. DŁUGOŃ, A. Wesełucha-Birczyńska, M. Piccinini // W: XLII Zakopane School of Physics : international symposium : May 19–24, 2008 / The H. Niewodniczański Institute of Nuclear Physics PAN, Kraków, Committee of Physics, Polish Academy of Sciences. — [Kraków : Instytut Fizyki Jądrowej], [2008]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The influence of carbon nanotubes on PAN-based fibers properties / A. FRĄCZEK, C. PALUSZKIEWICZ, A. Wesełucha-Birczyńska, S. BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Vibrational spectroscopy applications to study carbonization process of fibrous materials / D. MIKOCIAK, C. PALUSZKIEWICZ, R. Słowiak, M. BŁAŻEWICZ // W: EUCMOS 2008 : XXIXth European congress on Molecular spectroscopy : August 31\textsuperscript{st}–September 5\textsuperscript{th}, 2008 Opatija, Croatia : book of abstracts / eds. Svetozar Musić, Mira Ristić, Stjepko Krehula. — [Croatia : s. n.], [2008]. — S. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowanie spektroskopii FTIR do badania degradacji materiałów ceramicznych w obiektach zabytkowychFTIR spectroscopy application to study degradation of ceramic materials in monuments object / Czesława PALUSZKIEWICZ, Elżbieta DŁUGOŃ, Aldona Boruch, Agnieszka Śmiałek // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: