Wykaz publikacji wybranego autora

Czesława Paluszkiewicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
2
3
 • FTIR microspectroscopic imaging of glass-alumina laminate / C. PALUSZKIEWICZ, M. ŚRODA // W: EUCMOS XXVI : XXVI European congress on Molecular spectroscopy = XXVI congrès Européen de spectroscopie moléculaire : Villeneuve d'Ascq, France, 1–6 September 2002 : book of abstracts / eds. Sylvia Turrell, Olivier Poizat. — [France : s. n.], [2002]. — S. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • FTIR study of thermally – treated silicon-containing polymer matrix reinforced with carbon fibers / M. BŁAŻEWICZ, T. GUMUŁA, C. PALUSZKIEWICZ // W: EUCMOS XXVI : XXVI European congress on Molecular spectroscopy = XXVI congrès Européen de spectroscopie moléculaire : Villeneuve d'Ascq, France, 1–6 September 2002 : book of abstracts / eds. Sylvia Turrell, Olivier Poizat. — [France : s. n.], [2002]. — S. 322, P13.9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of sample preparation on temperature changes observation in copper(II)-cinchoninium compound in FTIR and PXRD studies / A. Wesełucha-Birczyńska, C. PALUSZKIEWICZ, B. Borzecka-Prokop // W: EUCMOS XXVI : XXVI European congress on Molecular spectroscopy = XXVI congrès Européen de spectroscopie moléculaire : Villeneuve d'Ascq, France, 1–6 September 2002 : book of abstracts / eds. Sylvia Turrell, Olivier Poizat. — [France : s. n.], [2002]. — S. 249. — Bibliogr. s. 249

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Mechanical properties of pitch-derived C/C composites : [abstract] / B. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ, C. PALUSZKIEWICZ // W: Junior Euromat 2002 [Dokument elektroniczny] : the major event for young materials scientists : 2–5 September 2002 Lausanne, Switzerland / FEMS The Federation of European Materials Societies. — Dane tekstowe. — Switzerland : s. n., 2002. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.junior-euromat.fems.org [2005-04-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pitches-based carbon/carbon compositesKompozitní materiály uhlík-uhlík s matricí na bázi smoly / Stanisław BŁAŻEWICZ, Bożena KONIECZNA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Krystyna Kubica, Zbigniew Robak // Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 2002 no. 12, s. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Pitches-based carbon/carbon composites / S. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, C. PALUSZKIEWICZ, Z. Robak // W: Carbon and carbon based composites : 18–19 April 2002, Praha / Czech Academy of Sciences. Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Carbon Society, University of Mining and Metallurgy. Department of Special Ceramics, Krakow. — [Praha : s. n.], [2002]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Raman spectra and structural ordering of vesuvianites / C. PALUSZKIEWICZ, W. ŻABIŃSKI // W: ICORS XVIII : proceedings of XVIII\textsuperscript{th} International Conference on Raman Spectroscopy : 25–30 August, 2002, Budapest, Hungary / eds. János Mink, György Jalsovszky, Gábor Keresztury. — [Hungary : s. n.] : Willey, [2002]. — S. 939–940. — Bibliogr. s. 940

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The human mineral deposits investigated by FTIR ATR microspectroscopy / Czesława PALUSZKIEWICZ // W: EUCMOS XXVI : XXVI European congress on Molecular spectroscopy = XXVI congrès Européen de spectroscopie moléculaire : Villeneuve d'Ascq, France, 1–6 September 2002 : book of abstracts / eds. Sylvia Turrell, Olivier Poizat. — [France : s. n.], [2002]. — S. 213. — Bibliogr. s. 213

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: