Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Handke, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • Alkoxymethylcyclosiloxanes – new efficient precursors of crystalline $(CH_{3}SiO_{3/2})_{8}$ silsesquioxane and polymethyl silsesquioxanes
2
 • Amorphous coatings based on black glasses
3
4
 • Badania powłok fosforanowo-krzemianowych na podłożu metalicznym metodą spektroskopii w podczerwieni oraz metodami rentgenowskimi
5
 • Badania rentgenograficzne żeli i powłok krzemianowych i krzemianowo-fosforanowych
6
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanów
7
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanów
8
 • Badania strukturalne szkieł krzemianowo-fosforanowych otrzymywanych różnymi metodami
9
 • Bilans trzech lat
10
11
 • Calculations of the frequencies of silicooxygen ring vibrations
12
 • Characteristic of mesotextured cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes silica
13
 • Dwupowłokowe mikrokapsułki krzemionkowe
14
 • FT-IR and MAS-NMR spectra of SiCxOy glass materials
15
 • FTIR spectra of different ring structures
16
17
18
 • FTIR studies of gel-derived glasses and glass-ceramics in the $Na_{2}0 (Li_{2}0)-B_{2}0_{3}-P_{2}0_{5}-Si0_{2}$ system
19
20
 • Hydrolytic polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$)
21
 • Identification of $Li-O$ absorption bands basing on lithium substitutions
22
23
 • Identification of silicooxygen rings in ${SiO_{2}}$ basing on IR spectra
24
 • Infrared spectroscopic studies of natural phosphates structures
25
 • Infrared spectroscopic study of octahydridooctasilsesquioxane hydrolytic polycondensation