Wykaz publikacji wybranego autora

Mirosław Handke, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem96714939
202111
201811
201711
201511
201411
20134121
201255
2011532
201055
2009523
200882132
200744
200633
2005826
200412183
200333
200233
2001743
20001275
19997115
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem9621723
202111
201811
201711
201511
201411
201344
2012541
201155
201055
2009514
2008835
200744
200633
20058152
2004121101
2003312
200233
2001743
20001239
199977
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem965343
202111
201811
201711
201511
201411
2013431
2012541
2011514
2010532
2009532
2008835
200744
200633
2005835
200412102
2003312
200233
2001743
20001293
199977
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem963462
202111
201811
201711
201511
201411
2013413
201255
2011523
201055
2009523
2008826
200744
200633
2005853
200412210
2003321
200233
2001734
20001239
1999761
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem961284
202111
201811
201711
201511
201411
2013413
201255
2011523
201055
2009523
2008844
200744
200633
200588
20041212
200333
200233
200177
20001212
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem963858
202111
201811
201711
201511
201411
2013413
201255
2011523
201055
2009523
2008844
200744
200633
2005862
20041239
200333
200233
2001734
20001239
19997521
 • Alkoxymethylcyclosiloxanes – new efficient precursors of crystalline $(CH_{3}SiO_{3/2})_{8}$ silsesquioxane and polymethyl silsesquioxanes / Anna Kowalewska, Krystyna Rózga-Wijas, Mirosław HANDKE // e-Polymers [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1618-7229. — 2008 vol. 8 iss. 1 art. no. 150, s. 1726–1740. — Tryb dostępu: https://goo.gl/YHB0SN [2010-07-08]. — Bibliogr. s. 1739–1740, Abstr.

 • keywords: sol-gel, octamethyloctasilsesquioxane, alkoxymethylcyclosiloxane, TBAF, PMQS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Amorphous coatings based on black glasses : [abstract] / M. SITARZ, M. HANDKE, E. DŁUGOŃ, P. JELEŃ, E. Kuczek // W: Frontiers in silicon chemistry 2011 : 1st Munich forum on Functional materials : April 14–15, 2011, München. — [München : s. n.], [2011]. — S. A69

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Badania powłok fosforanowo-krzemianowych na podłożu metalicznym metodą spektroskopii w podczerwieni oraz metodami rentgenowskimiIR spectroscopy and XRD studies of phospho-silicate layers on the metal base / M. ROKITA, M. HANDKE, A. BROŻEK, A. ADAMCZYK, W. JASTRZĘBSKI // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 54–57. — Bibliogr. s. 57. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania rentgenograficzne żeli i powłok krzemianowych i krzemianowo-fosforanowychThe X-ray studies of silicate and phosphosilicate gels and coatings / A. ADAMCZYK, M. HANDKE, M. ROKITA, A. BROŻEK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2005 R. 8 nr 47–53, s. 58–60. — Bibliogr. s. 60. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/47-53F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / Maciej SITARZ, Magdalena ROKITA, Witold JASTRZĘBSKI, Mirosław HANDKE // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania spektroskopowe krystalicznych fosforanówSpectroscopic studies of crystalline phosphates / M. SITARZ, M. ROKITA, W. JASTRZĘBSKI, M. HANDKE // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 517–522. — Bibliogr. s. 522, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania strukturalne szkieł krzemianowo-fosforanowych otrzymywanych różnymi metodamiStructural studies of the phospho-silicate glasses obtained by different methods / Maciej SITARZ, Mirosław HANDKE // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bilans trzech lat : notatnik (byłego) Ministra Edukacji[Result of three years : notebook of the ex-Minister of Education] / Mirosław HANDKE // Forum Akademickie : ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny ; ISSN 1233-0930. — 2000 nr 9, s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Characteristic of mesotextured cross-linked octahydridooctasilsesquioxanes silica / M. KWAŚNY, P. JELEŃ, M. HANDKE // W: 6th European silicon days : 5–7 September 2012, Lyon, France : programme, abstracts and list of participants. — [France : s. n.], [2012]. — S. 139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Dwupowłokowe mikrokapsułki krzemionkoweDouble-shelled silica microcapsules / Pomykała P., Kowalewska A., HANDKE M., Gosecka M. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 148. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • FT-IR and MAS-NMR spectra of SiCxOy glass materials / M. HANDKE, M. SITARZ, E. DŁUGOŃ // W: EUCMOS 2010 : 30th European congress on Molecular Spectroscopy with GISR 2010 : Florence , 29 August – 3 September 2010 : book of abstracts / eds. Maurizio Becucci, Cristina Gellini, Vincenzo Schettino. — [S. l. : s. n.], [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • FTIR spectra of different ring structures / M. SITARZ, M. HANDKE, W. MOZGAWA // W: Fourier Transform Spectroscopy : twelfth international conference : Tokyo, Japan, August 1999 / eds. Koichi Itoh, Mitsuo Tasumi. — Tokyo : Waseda University Press, [1999]. — S. 535–536. — Bibliogr. s. 536

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
17
 • FTIR studies of gel-derived glasses and glass-ceramics in the $Na_{2}0 (Li_{2}0)-B_{2}0_{3}-P_{2}0_{5}-Si0_{2}$ system / A. ADAMCZYK, M. HANDKE // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Hydrolytic polycondensation of octahydridooctasilsesquioxane ($T_{8}^{H}$) : abstract / M. GAJEWICZ, A. Kowalewska, M. HANDKE // W: Frontiers in silicon chemistry 2011 : 1st Munich forum on Functional materials : April 14–15, 2011, München. — [München : s. n.], [2011]. — S. A47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Identification of $Li-O$ absorption bands basing on lithium substitutions / Marek NOCUŃ, Mirosław HANDKE // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Infrared spectroscopic studies of natural phosphates structures / M. ROKITA, M. SITARZ, W. JASTRZĘBSKI, M. HANDKE // W: XXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — Na grzbiecie okł. dodatkowo: EUCMOS XXVII – Kraków 2004. — ISBN10: 8389541211. — S. 259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Krystalochemia krzemianów[Crystalochemistry of the silicates] / Mirosław HANDKE. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005 + CD. — 436 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0169). — Bibliogr. przy rozdz, Indeks. — ISBN10: 83-7464-016-2. — Na CD-ROMie: Struktury i ilustracje

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: