Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8586-7740

ResearcherID: I-9396-2016

Scopus: 7004346269

PBN: 901024

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 77 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania AFM i SEM morfologii powłok ochronnych zawierających $SiO_{2}$ otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
  AutorzyAnna ADAMCZYK
  ŹródłoSTM/AFM 2012 : badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań : VII seminarium : Zakopane, 28 listopada – 2 grudnia 2012 : streszczenia / NANOSAM, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : NANOSAM, IF UJ, [2012]. — S. 109
2
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 42
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 vol. 64 nr 1, s. 120–130
4
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania mikrostruktury powłok z układu $TiO_{2}-SiO_{2}$ zawierających $Ag$, nanoszonych metodą zol-żel na podłoża ze stali
  AutorzyAnna ADAMCZYK
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 14
5
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania powłok krzemianowo-fosforanowych na podłożu $Ti6Al4V$
  AutorzyMagdalena ROKITA, Anna ADAMCZYK
  ŹródłoSTM/AFM 2012 : badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań : VII seminarium : Zakopane, 28 listopada – 2 grudnia 2012 : streszczenia / NANOSAM, Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. — Kraków : NANOSAM, IF UJ, [2012]. — S. 111
6
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania strukturalne hybrydowych powłok krzemionkowych z dodatkiem $TiO_{2}$ syntezowanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
  AutorzyADAMCZYK A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 61
7
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu prekursora żelowego w syntezie spinelu manganowo-kobaltowego
  AutorzyADAMCZYK A., RUTKOWSKI P., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 74
8
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 13
9
 • [referat, 2013]
 • TytułBadania struktury i topografii powłok krzemianowo-fosforanowych oraz krzemianowo-tytanianowych, nanoszonych metodami zol-żel i elektroforezy na podłoża ze stali i stopów tytanowych
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Magdalena ROKITA
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 13
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processes
  AutorzyAndrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Anna ADAMCZYK, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 3, s. 374–381. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/917
11
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żel
  AutorzyKRUK A., STYGAR M., ADAMCZYK A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 52
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadania z wykorzystaniem spektroskopii FTIR żeli i powłok z układu $Al_{2}O_{3}-TiO_{2}-SiO_{2}$
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Elżbieta DŁUGOŃ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2009 vol. 12 no. 88, s. 27–30
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
  AutorzyHalina Matraszek, Anna STOCH, Adam Majewski, Czesława PALUSZKIEWICZ, Anna ADAMCZYK, Barbara TRYBALSKA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2009 R. 30 nr 5, s. 378–383
14
 • [referat, 2008]
 • TytułCinchona alkaloids recognition of L-serine assisted by Raman and PXRD studies
  AutorzyA. Wesełucha-Birczyńska, B. Borzęcka-Prokop, J. Wątroba, A. ADAMCZYK
  ŹródłoICORS 2008 : proceedings of the XXItextsuperscript{st} international conference on Raman spectroscopy / eds. Robert Withnall, Babur Z. Chowdhry. — Charlton : IM Publications LLP, cop. 2008. — S. 894–895
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDegradation of ${CoSb_{3}}$ in air at elevated temperatures
  AutorzyE. GODLEWSKA, K. ZAWADZKA, A. ADAMCZYK, M. MITORAJ, K. MARS
  ŹródłoOxidation of Metals. — 2010 vol. 74 iss. 3–4, s. 113–124
16
17
 • [referat, 2016]
 • TytułElectrophoretic deposition of a $Dy_{0.1}Mn_{1.45}Co_{1.45}O_{4}$ coating with a spinel structure on ferritic steel to be applied in IT-SOFC interconnects
  AutorzyBOBRUK M., WOJCIECHOWSKI K., DŁUGOŃ E., ADAMCZYK A., SITARZ M., BUĆKO M. M., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 133
18
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInvestigations of polyaniline-platinum composites prepared by sodium borohydride reduction
  AutorzyAnna NYCZYK, Agnieszka Sniechota, Anna ADAMCZYK, Andrzej BERNASIK, Wincenty Turek, Magdalena HASIK
  ŹródłoEuropean Polymer Journal. — 2008 vol. 44 iss. 6, s. 1594–1602. — tekst: http://goo.gl/sfbXEv
20
 • [referat, 2013]
 • TytułKompatybilność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego 3Y-TZP/$Al_{2}O_{3}$ do materiału katodowego LSCF48 z przeznaczeniem do ogniw paliwowych IT-SOFC
  AutorzyKatarzyna OBAL, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Andrzej KRUK, Zbigniew PĘDZICH, Mieczysław RĘKAS
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 53
21
 • [podręcznik, 2008]
 • TytułKrystalografia i krystalochemia dla ceramików
  AutorzyMirosław HANDKE, Magdalena ROKITA, Anna ADAMCZYK
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 431 s.
22
 • [referat, 2016]
 • TytułMicrostructure and electrical properties of ferritic steel surface-modified using an electrochemical method
  AutorzyKRUK A., ADAMCZYK A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 140
23
24
 • [referat, 2014]
 • TytułMikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalną
  AutorzyOBAL K., WÓJTOWICZ B., WYRWA J., ADAMCZYK A., PĘDZICH Z., BRYLEWSKI T., RĘKAS M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 62
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułMikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych
  AutorzyAndrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Mariusz Krauz, Marta Homa, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Paweł RUTKOWSKI, Michał Bobruk, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 3, s. 235–244. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1024