Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-kchk


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk chemicznych / chemia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8586-7740 orcid iD

ResearcherID: I-9396-2016

Scopus: 7004346269

PBN: 5e70920a878c28a04738ef98

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 124, z ogólnej liczby 126 publikacji Autora


1
 • Aktywność katalityczna cząstek rodu zdyspergowanych w matrycy polianilinowej
2
 • Badania AFM i SEM morfologii powłok ochronnych zawierających $SiO_{2}$ otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
3
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
4
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
5
 • Badania mikrostruktury powłok z układu $TiO_{2}-SiO_{2}$ zawierających $Ag$, nanoszonych metodą zol-żel na podłoża ze stali
6
 • Badania porównawcze składu fazowego i składu chemicznego porcelan stomatologicznych: niskotopliwej Vita Titankeramik oraz wysokotopliwej Vita Keramik
7
 • Badania powłok fosforanowo-krzemianowych na podłożu metalicznym metodą spektroskopii w podczerwieni oraz metodami rentgenowskimi
8
 • Badania powłok krzemianowo-fosforanowych na podłożu $Ti6Al4V$
9
 • Badania rentgenograficzne żeli i powłok krzemianowych i krzemianowo-fosforanowych
10
 • Badania strukturalne hybrydowych powłok krzemionkowych z dodatkiem $TiO_{2}$ syntezowanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
11
 • Badania strukturalne produktów rozkładu prekursora żelowego w syntezie spinelu manganowo-kobaltowego
12
 • Badania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
13
 • Badania struktury i topografii powłok krzemianowo-fosforanowych oraz krzemianowo-tytanianowych, nanoszonych metodami zol-żel i elektroforezy na podłoża ze stali i stopów tytanowych
14
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processes
15
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żel
16
 • Badania z wykorzystaniem spektroskopii FTIR żeli i powłok z układu $Al_{2}O_{3}-TiO_{2}-SiO_{2}$
17
 • Chemical preparation of $polyaniline-Pt$ and $polyaniline-Rh$ composites
18
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
19
 • Cinchona alkaloids recognition of L-serine assisted by Raman and PXRD studies
20
 • Degradation of ${CoSb_{3}}$ in air at elevated temperatures
21
22
 • Effect of different type $ZrO_{2}$ precursor and temperature on the crystallization of the tetragonal form of $ZrO_{2}$ in zirconia-silica gels
23
24
 • Electrophoretic deposition of a $Dy_{0.1}Mn_{1.45}Co_{1.45}O_{4}$ coating with a spinel structure on ferritic steel to be applied in IT-SOFC interconnects
25
 • Elektrokrystalizacja powłok hydroksyapatytowych na biomateriałach węglowych