Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Adamczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8586-7740

ResearcherID: I-9396-2016

Scopus: 7004346269

PBN: 901024

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 77 publikacji Autora


1
 • Badania AFM i SEM morfologii powłok ochronnych zawierających $SiO_{2}$ otrzymywanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
2
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
3
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
4
 • Badania mikrostruktury powłok z układu $TiO_{2}-SiO_{2}$ zawierających $Ag$, nanoszonych metodą zol-żel na podłoża ze stali
5
 • Badania powłok krzemianowo-fosforanowych na podłożu $Ti6Al4V$
6
 • Badania strukturalne hybrydowych powłok krzemionkowych z dodatkiem $TiO_{2}$ syntezowanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
7
 • Badania strukturalne produktów rozkładu prekursora żelowego w syntezie spinelu manganowo-kobaltowego
8
 • Badania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
9
 • Badania struktury i topografii powłok krzemianowo-fosforanowych oraz krzemianowo-tytanianowych, nanoszonych metodami zol-żel i elektroforezy na podłoża ze stali i stopów tytanowych
10
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processes
11
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żel
12
 • Badania z wykorzystaniem spektroskopii FTIR żeli i powłok z układu $Al_{2}O_{3}-TiO_{2}-SiO_{2}$
13
 • Chemiczna i strukturalna analiza składników niskotopliwych porcelan dentystycznych TRICERAM i VITA TITANKERAMIK
14
 • Cinchona alkaloids recognition of L-serine assisted by Raman and PXRD studies
15
 • Degradation of ${CoSb_{3}}$ in air at elevated temperatures
16
17
 • Electrophoretic deposition of a $Dy_{0.1}Mn_{1.45}Co_{1.45}O_{4}$ coating with a spinel structure on ferritic steel to be applied in IT-SOFC interconnects
18
19
 • Investigations of polyaniline-platinum composites prepared by sodium borohydride reduction
20
 • Kompatybilność chemiczna kompozytowego elektrolitu stałego 3Y-TZP/$Al_{2}O_{3}$ do materiału katodowego LSCF48 z przeznaczeniem do ogniw paliwowych IT-SOFC
21
 • Krystalografia i krystalochemia dla ceramików
22
 • Microstructure and electrical properties of ferritic steel surface-modified using an electrochemical method
23
24
 • Mikrostruktura i przewodnictwo jonowe tetragonalnej odmiany dwutlenku cyrkonu otrzymanego z proszków syntezowanych metodą hydrotermalną
25
 • Mikrostruktura oraz właściwości elektryczne warstwy o strukturze spinelu na wybranych wysokochromowych stalach ferrytycznych