Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Rakowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901123

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 29 publikacji Autora


1
2
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułBadanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu $Ni-Al$ utlenianych w temperaturze $1150^{circ}$C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)
  AutorzyGrzegorz SMOŁA, Jerzy JEDLIŃSKI, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Jean-Luc Grosseau-Poussard, Gilles Bonnet, Brian M. Gleeson
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 335–337. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=60368
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułCharacteristics of centrifugally cast GX25CrNiSi18-9 steel
  AutorzyR. ZAPAŁA, B. KALANDYK, A. RAKOWSKA
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2011 vol. 11 spec. iss. 3, s. 249–254
4
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCharacteristics of defects present in industrial steel castings due to metal-mould reactions
  AutorzyB. KALANDYK, R. ZAPAŁA, A. RAKOWSKA
  ŹródłoArchives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 289–297
5
6
 • [referat, 2010]
 • TytułEffect of annealing on properties of $LiFePO_{4}$ prepared by a low temperature method
  AutorzyWojciech ZAJĄC, Jacek MARZEC, Anna RAKOWSKA, Janina MOLENDA
  Źródło„Przewodniki szybkich jonów” : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1–4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. — S. 28
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułEvolution of microstructure and phase composition upon annealing of ${LiFePO_{4}}$ prepared by a low temperature method
  AutorzyW. ZAJĄC, J. MARZEC, W. Maziarz, A. RAKOWSKA, J. MOLENDA
  ŹródłoFunctional Materials Letters. — 2011 vol. 4 no. 2, s. 117–122
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułFizykochemiczne właściwości układu warstwowego $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów $Ar/H_{2}/H_{2}O$ i $Ar/CH_{4}/H_{2}O$
  AutorzyTomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 1, s. 8–19
9
 • [referat, 2011]
 • TytułFizykochemiczne właściwości układu warstwowego ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ i ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$
  AutorzyTomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Jarosław DĄBEK, Anna RAKOWSKA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 18
10
11
 • [referat, 2008]
 • TytułFractal analysis of the scanning-electron microscopy patterns for the BCC/FCC phase separation in the iron-gold alloys
  AutorzyA. Błachowski, K. Ruebenbauer, A. RAKOWSKA, S. KĄC
  ŹródłoEM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — S. 34
12
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułFractal behavior of the BCC/FCC phase separation in iron-gold alloys
  AutorzyArtur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Anna RAKOWSKA
  ŹródłoProblems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007. — S. 161–170
13
14
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułInfluence of temperature and composition of $So_{2}/O_{2}$ atmosphere on the surface morphology of alumina scales formed on FeCrAl steel
  AutorzyM. Homa, Z. Zurek, A. Stawiarski, J. Zurek, A. GIL, A. RAKOWSKA
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2004 vols. 461–464, s. 131–137. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xj9c013e.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.461-464.131.pdf
15
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułMorfologia powierzchni zgorzelin $Al_{2}O_{3}$ wytworzonych w wyniku utleniania stali FeCrAl w atmosferach $SO_{2}$/$O_{2}$
  AutorzyH. Homa, Z. Żurek, J. Żurek, A. RAKOWSKA, A. Stawiarski, A. GIL, R. Reszka
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2002 nr 11A wyd. spec., s. 296–301
16
17
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOxide scale mechanical failure during thermal cycling of $FeCrAl$-based alloys at high temperatures
  AutorzyJerzy JEDLIŃSKI, Grzegorz SMOŁA, Józef CAMRA, Andrzej BERNASIK, Kazimierz KOWALSKI, Krystian Mazur, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Günter Borchardt
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2007 R. 28 nr 3–4, s. 778–782
18
 • [referat, 2012]
 • TytułResidual stress development and relaxation during thermal cycling of Fe23Cr5Al without and with reactive elements
  AutorzyJerzy JEDLIŃSKI, Jean Luc Grosseau-Poussard, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Gilles Bonnet, Zbigniew Żurek, Marek NOCUŃ
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
19
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułResidual stress development and relaxation in alumina scale during thermal cycling of Fe23Cr5Al alloys without and with reactive elements
  AutorzyJ. JEDLIŃSKI, J. L. Grosseau-Poussard, A. RAKOWSKA, J. DĄBEK, G. Bonnet, Z. Żurek, M. NOCUŃ
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 67–71
20
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułSpin- and charge density perturbations and short-range order in Fe-Cu and Fe-Zn BCC alloys: a Mössbauer study
  AutorzyA. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. ŻUKROWSKI, J. PRZEWOŹNIK, J. MARZEC, A. RAKOWSKA
  ŹródłoJournal of Physics and Chemistry of Solids. — 2011 vol. 72 iss. 12, s. 1537–1542
22
 • [referat, 2007]
 • TytułStudy on historic mortars produced from artificial hydraulic lime
  AutorzyMarta Kosior-Kazberuk, Marek GAWLICKI, Anna RAKOWSKA
  ŹródłoStructural analysis of historical constructions : possibilities of numerical and experimental techniques : proceedings of the 5textsuperscript{th} international conference : 6–8 November 2006, New Delhi, India, Vol. 2 / eds. Paulo B. Lourenço [et al.]. — New Delhi : Macmillan India Ltd., cop. 2007. — S. 699–705
23
 • [referat w czasopiśmie, 2011]
 • TytułThe early stages of the scale growth on FeCrAl(+RE)-type alumina formers
  AutorzyJerzy JEDLIŃSKI, J.-L. Grousseau-Poussard, M. NOCUŃ, G. SMOŁA, K. KOWALSKI, J. DĄBEK, A. RAKOWSKA, G. Bonnet
  ŹródłoMaterials Science Forum. — 2011 vol. 696, s. 70–75. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.696.70.pdf
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułThe effect of surface finishing and sample thickness on the early oxidation mechanism of Fe20Cr5Al + RE alloys
  AutorzyJ. JEDLIŃSKI, G. SMOŁA, Z. Żurek, M. Homa, J. CAMRA, A. RAKOWSKA, J. Bonarski
  ŹródłoMaterials at High Temperatures. — 2009 vol. 26 no. 3, s. 281–291
25
 • [referat, 2008]
 • TytułWady powierzchni przemysłowych odlewów ze staliwa Hadfielda
  AutorzyBarbara KALANDYK, Renata ZAPAŁA, Anna RAKOWSKA
  ŹródłoNowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 37–44