Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Rakowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901123

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem4121524
2013312
2012211
2011716
2010211
200922
200833
20074121
200422
200233
200122
200044
1999734
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem411229
2013312
201222
2011734
201022
200922
2008321
2007413
200422
2002312
200122
200044
1999743
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem412516
2013321
2012211
2011743
2010211
2009211
200833
2007431
200422
2002321
200122
2000422
1999761
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem411031
2013312
2012211
2011725
2010211
200922
200833
200744
200422
200233
2001211
200044
199977
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem411229
2013321
2012211
2011743
2010211
200922
2008312
2007413
200422
200233
200122
200044
199977
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem412417
201333
2012211
2011761
2010211
200922
2008321
2007422
200422
2002312
200122
200044
19997251
2
 • Badanie składu fazowego zgorzelin powstających na materiałach powłokowych z układu $Ni-Al$ utlenianych w temperaturze $1150^{\circ}$C metodą spektroskopii fotoluminescencyjnej (PLS)Investigation of the phase composition of the oxide scales grown on the $Ni-Al$ system bond coat materials oxidized in $1150^{\circ}$C using photoluminescence spectroscopy (PLS) / Grzegorz SMOŁA, Jerzy JEDLIŃSKI, Marek NOCUŃ, Anna RAKOWSKA, Jean-Luc Grosseau-Poussard, Gilles Bonnet, Brian M. Gleeson // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 335–337. — Bibliogr. s. 337. — G. Smoła, J. Jedliński, M. Nocuń, A. Rakowska – afiliacja: Laboratorium Inżynierii Powierzchni i Analiz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=60368

 • słowa kluczowe: spektroskopia fotoluminescencyjna, utlenianie wysokotemperaturowe, materiały powłokowe Ni-Al, zgorzelina ochronna α-Al2O3

  keywords: photoluminescence spectroscopy, high temperature oxidation, Ni-Al bond coats, α-Al2O3 protective scale

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Characteristics of centrifugally cast GX25CrNiSi18-9 steel / R. ZAPAŁA, B. KALANDYK, A. RAKOWSKA // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2011 vol. 11 spec. iss. 3, s. 249–254. — Bibliogr. s. 254, Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Characteristics of defects present in industrial steel castings due to metal-mould reactionsCharakterystyka wad powstałych na przemysłowych odlewach staliwnych w wyniku oddziaływania metal – forma / B. KALANDYK, R. ZAPAŁA, A. RAKOWSKA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 2, s. 289–297. — Bibliogr. s. 296–297. — “Faculty of Foundry Engineering during 90 years of the AGH University of Science and Technology” : Krakow, 28–29 May 2009. — Warszawa ; Kraków : PAS. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Effect of annealing on properties of $LiFePO_{4}$ prepared by a low temperature method / Wojciech ZAJĄC, Jacek MARZEC, Anna RAKOWSKA, Janina MOLENDA // W: „Przewodniki szybkich jonów” : XII krajowe sympozjum : Ustroń, 1–4 grudnia 2010 r. : książka abstraktów. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Wydział Chemii. Zakład Technologii Chemicznej, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Electrophoretic coatings of hydroxyapatite on medical implants produced by electrophoresis / A. STOCH, A. BROŻEK, W. JASTRZĘBSKI, G. KMITA, A. RAKOWSKA // W: Vibrational Spectroscopy in Materials Science : III International Conference : 23–26 September 2000 Kraków – Poland : book of abstracts / organized by University of Mining and Metallurgy. Department of Materials Science and Ceramics, Jagiellonian University. Regional Laboratory of Physicochemical Analyses and Structural Research. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000. — ISBN10: 83-7108-70-0. — S. 121

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Elemental analysis of PLD $Hg_{1-x}Cd_{x}Te$ layers on silicon patterned substrates / M. Kuźma, [et al.], A. RAKOWSKA // W: The European materials conference [Dokument elektroniczny] : E-MRS spring meeting 99 : 1–4 June 1999, Strasbourg, France : cd-rom proceedings. Symposia: A–B, [Vol.] 1 of 3 / E-MRS The European Materials Research Society, Elsevier Science, IP Informed People. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France ; s. n.] : ES, 1999. — 1 dysk optyczny. — Opis wg obwoluty. — S. 1–7, A-V/P18. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4–5, Abstr.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evolution of microstructure and phase composition upon annealing of ${LiFePO_{4}}$ prepared by a low temperature method / W. ZAJĄC, J. MARZEC, W. Maziarz, A. RAKOWSKA, J. MOLENDA // Functional Materials Letters ; ISSN 1793-6047. — 2011 vol. 4 no. 2, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122. — A. Rakowska – dodatkowa afiliacja: Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences

 • keywords: cathode material, Li-ion batteries, Mossbauer spectroscopy, nanosized LiFePO4, low temperature synthesis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1142/S1793604711001798

11
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów $Ar/H_{2}/H_{2}O$ i $Ar/CH_{4}/H_{2}O$Physicochemical properties of the $Fe-25Cr/(La, Ca)CrO_{3}$ layer system in air and the mixtures of $Ar-H_{2}-H_{2}O$ and $Ar-CH_{4}-H_{2}O$ gas / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Anna RAKOWSKA, Jarosław DĄBEK, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 8–19. — Bibliogr. s. 19, Streszcz.

 • słowa kluczowe: interkonektor, stało-tlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC), żaroodporna stal ferrytyczna, powłoki ceramiczne, wysokotemperaturowa korozja

  keywords: interconnect, ferritic stainless steel, Solid Oxide Fuel Cell (SOFC), ceramic coatings, high-temperature corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Fizykochemiczne właściwości układu warstwowego ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ w atmosferze powietrza i mieszanin gazów ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ i ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$Physicochemical properties of the ${(La, Ca)CrO_{3}/Fe-25Cr}$ composite material in air and ${Ar-H_{2}-H_{2}O}$ and ${Ar-CH_{4}-H_{2}O}$ gas mixtures / Tomasz BRYLEWSKI, Mirosław M. BUĆKO, Jarosław DĄBEK, Anna RAKOWSKA, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • Fractal analysis of the scanning-electron microscopy patterns for the BCC/FCC phase separation in the iron-gold alloys / A. Błachowski, K. Ruebenbauer, A. RAKOWSKA, S. KĄC // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Fractal behavior of the BCC/FCC phase separation in iron-gold alloys / Artur Błachowski, Krzysztof Ruebenbauer, Anna RAKOWSKA // W: Problems of modern techniques in engineering and education / eds. Paweł Kurtyka, [et al.] ; Pedagogical University of Cracow. Institute of Technology. — Kraków : PU IT, cop. 2007 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-7271-459-6. — S. 161–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Influence of temperature and composition of $So_{2}/O_{2}$ atmosphere on the surface morphology of alumina scales formed on FeCrAl steel / M. Homa, Z. Zurek, A. Stawiarski, J. Zurek, A. GIL, A. RAKOWSKA // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2004 vols. 461–464, s. 131–137. — Bibliogr. s. 136–137, Abstr.. — High temperature corrosion and protection of materials 6. Pt. 1, Proceedings of the 6th international symposium on High temperature corrosion and protection of materials = Actes de $6^{}\mbox{ème}$ Colloque international sur la corrosion et la protection des matériaux à haute température : Les Embiez, France, May 16–21 2004 / eds. Pierre Steinmetz [et al.] ; TTP. — Switzerland [etc.] : Trans Tech Publications LTD, 2004. — tekst: https://www-1scientific-1net-1mc29xj9c013e.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.461-464.131.pdf

 • keywords: oxidation, SO2, scale morphology, FeCrAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.461-464.131

18
 • Interdiffusion in oxidized multicomponent alloys / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA // W: Reaktywność ciał stałych : materiały XII seminarium francusko-polskiego : Kraków 2000 = Reactivity of solids : proceedings of the 12\textsuperscript{th} French-Polish seminar / pod red. K. Przybylskiego ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2000. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie) ; (Ceramika ; ISSN 0075-7012 ; vol. 61). — ISBN10: 83-7108-076-X. — S. 189–195. — Bibliogr. s. 195, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Interdiffusion in oxidized ternary and higher alloys / M. DANIELEWSKI, R.  FILIPEK, M. Hetmańczyk, J. Łaskawiec, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 181

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Interdiffusion in the $Pt/\beta-NiAl$ system / R. FILIPEK, P. K. Datta, M. DANIELEWSKI, L. BEDNARZ, R. Best, A. RAKOWSKA // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part A, Defect and Diffusion Forum ; ISSN 1012-0386. — 2001 vols. 194–199, s. 571–576. — Bibliogr. s. 576, Abstr.. — DIMAT 2000 : the fifth international conference on Diffusion in materials : Paris France July 17–21, 2000 : proceedings. Pt. 1 / eds. Y. Limoge, J. L. Bocquet. — Switzerland : Scitec Publications Ltd., 2001

 • keywords: interdiffusion, intrinsic diffusivities, inverse method, activation energy, beta-NiAl, Pt-Ni-Al, generalised Darken's method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 0.4028/www.scientific.net/DDF.194-199.571

21
 • Intrinsic diffusivities and thermal stability of multicomponent coatings / R. BACHORCZYK, M. DANIELEWSKI, S. Datta, R. FILIPEK, A. RAKOWSKA // W: High temperature materials chemistry : abstracts of the 10th international IUPAC conference : 10–14 April 2000 Jülich / eds. Klaus Hilpert, Friedrich W. Froben, Lorenz Singheiser ; Forschungszentrum Jülich GmbH. Institut für Werkstoffe und Verfahren der Energietechnik. — Jülich : Forschungszentrum ; Zentralbibliothek, 2000. — (Schriften des Forschungszentrums Jülich. Reihe Energietechnik ; ISSN 1433-5522 ; vol. 10). — S. 182

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Light magnesium alloys for elevated temperature applications / Maria Podosek, Anna RAKOWSKA // W: Light Alloys and Composites : proceedings of the international conference : 13–16 May 1999 Zakopane. — Łódź : Akademickie Centrum Graficzno-Marketingowe SA. LODART, [1999]. — S. 213–219. — Bibliogr. s. 219

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Morfologia powierzchni zgorzelin $Al_{2}O_{3}$ wytworzonych w wyniku utleniania stali FeCrAl w atmosferach $SO_{2}$/$O_{2}$The morphology of surface of alumina scales formed after oxidation of FeCrAl steel in $SO_{2}$/$O_{2}$ atmospheres / H. Homa, Z. Żurek, J. Żurek, A. RAKOWSKA, A. Stawiarski, A. GIL, R. Reszka // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 nr 11A wyd. spec., s. 296–301. — Bibliogr. s. 301, Streszcz., Abstr.. — PORAJ'2002 : „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : materiały VIII [ósmego] ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego : 20–22 listopada 2002. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Możliwości symulowania dyfuzji wzajemnej w układach wieloskładnikowych na przykładzie powłok $\beta$ – NiAl na superstopie MAR M002Possibilities of mutual diffusion simulation in multicomponent systems based on $\beta$ – NiAl coatings on superalloy MAR M002 / R. BACHORCZYK, Marek DANIELEWSKI, S. Datta, Robert FILIPEK, A. RAKOWSKA // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 1999 R. 20 nr 5, s. 527–530. — Bibliogr. s. 530, Streszcz., Abstr.. — Obróbka powierzchniowa '99 : IV ogólnopolska konferencja naukowa : Częstochowa–Kule, 5–8 październik 1999 / pod red. Leopolda Jeziorskiego, Zygmunta Nitkiewicza ; Politechnika Częstochowska. Instytut Inżynierii Materiałowej. — Warszawa ; Wydawnictwo Ksiązek i Czasopism Technicznych, 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • On the mechanism of corrosion of the $Fe-Cr-Mn$ alloys in sulphur containing atmospheres / M. DANIELEWSKI, R. FILIPEK, J. Łaskawiec, A. MILEWSKA, A. RAKOWSKA, T. WALEC, Z. Żurek // W: EDEM'99 : [International Conference on] Environmental Degradation of Engineering Materials : 19–23 September 1999, Gdańsk–Jurata, Vol. 2 / eds. A. Zieliński [et al.]. — Gdańsk : Gdańsk Scientific Society, 1999. — ISBN10: 83-87359-28-9. — S. 86–92. — Bibliogr. s. 91–92, Abstr., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: