Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Gil, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7364-0648 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7202429607

PBN: 5e70920a878c28a04738efb5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 109, z ogólnej liczby 111 publikacji Autora


1
 • [referat, 2018]
 • TytułA new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses : [abstract]
  AutorzyMaciej BIK, Piotr JELEŃ, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksander GIL, Krzysztof Mroczka, Magdalena LEŚNIAK, Tomasz BRYLEWSKI, Maciej SITARZ
  ŹródłoEUROCORR 2018 [Dokument elektroniczny] : the annual congress of the European Federation of Corrosion : applied science with constant awareness : 9–13 September, Cracow/Poland. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S.[1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej modyfikowanej powierzchniowo nanocząstkami tlenku gadolinu
  AutorzyŁukasz MAZUR, Justyna PLEŚNIAK, Jarosław DĄBEK, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2019 t. 71 nr 2, s. 179–192
 • słowa kluczowe: stal ferrytyczna, REE, metaliczny interkonektor, SOEC, stałotlenkowe elektrolizy, wpływ pierwiastków ziem rzadkich

  keywords: ferritic stainless steel, metallic interconnect, reactive element effect, intermediate-temperature solid oxide fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [komunikat, 2012]
 • TytułBadania mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania tytanu : [krótkie doniesienia = short communication]
  AutorzyAleksander GIL, Adam Kuc
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2012 R. 55 nr 11, s. 552
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania mikrostruktury zgorzeliny na stali Sanicro 25 po utlenianiu w środowisku spalin kotła o parametrach nadkrytycznych : [abstrakt]
  AutorzyBogdan RUTKOWSKI, Aleksander GIL, Marta LIPIŃSKA-CHWAŁEK, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoAktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów : międzynarodowa XII konferencja kotłowa ICBT 2014 : Szczyrk, 21–24 października 2014 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO SA, Racibórz. — Gliwice : [PŚ], 2014. — S. 355–356
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinu
  AutorzyMichał BOBRUK, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadanie kinetyki utleniania dwuskładnikowych modelowych stopów tytanu w atmosferze $SO_{2}$
  AutorzyA. Stawiarski, A. GIL, A. KUC, B. Sulikowski, Z. Żurek
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2004 R. 47 nr spec. 11s/A/, s. 85–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBadanie mechanizmu narastania zgorzeliny $TiO_{2}$ na tytanie metodą markerową
  AutorzyAleksander GIL, Adam Kuc
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2009 R. 52 nr 11, s. 570
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [komunikat, 2017]
 • TytułBadanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itrem
  AutorzyAleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2017 vol. 60 nr 11, s. 387
 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2018]
 • TytułBlack glasses as a new perspective for corrosion resistance improvement of materials used in automotive industry
  AutorzyMaciej BIK, Aleksander GIL, Elżbieta DŁUGOŃ, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Piotr JELEŃ, Magdalena LEŚNIAK, Maciej SITARZ
  Źródło7textsuperscript{th} International workshop on Surface engineering [Dokument elektroniczny] : 19–22 June 2018, Komárno, Slovakia : abstracts / J. Selye University, Politechnika Koszalińska. — [Komárno : s. n.], [2018]. — Ekran 5–6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 2019]
 • TytułCeramic conducting layers for application in steel interconnects used in electrochemical energy conversion devices
  AutorzyŁukasz MAZUR, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI
  Źródło3textsuperscript{rd} Polish-Korean joint workshop on Advanced ceramics and XVI conference Composites and ceramic materials - technology, application and testing : under E-MRS auspices : [3textsuperscript{rd}–10textsuperscript{th} July 2019, Warsaw, Białowieża, Gdansk] : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe "Akapit", 2019. — S. 22
 • keywords: interconnect, SOEC, ceramic coating, oxidation-resistantferritic steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [referat w czasopiśmie, 2001]
 • TytułDevelopment of alumina forming coatings for titanium aluminides
  AutorzyLorenz Singheiser, Leszek NIEWOLAK, Vladimir Shemet, Aleksander GIL, Willem Josef Quadakkers
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2001 nr 5, s. 829–833
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 2019]
 • TytułEffect of gadolinium segregation to grain boundaries in $Cr_{2}O_{3}$ scale on the physicochemical properties of Crofer 22 APU ferritic steel with a spinel coating
  AutorzyTomasz BRYLEWSKI, Michał MARCZYŃSKI, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Oleksander KRYSHTAL, Aleksander GIL
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEffect of surface condition on the oxidation behaviour of $MCrAlY$ coatings
  AutorzyA. GIL, V. Shemet, R. Vassen, M. Subanovic, J. Toscano, D. Naumenko, L. Singheiser, W. J. Quadakkers
  ŹródłoSurface and Coatings Technology. — 2006 vol. 201 iss. 7, s. 3824–3828. — tekst: https://goo.gl/QQnkFw
 • keywords: roughness, thermal spraying, yttrium, MCrAl

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.surfcoat.2006.07.252

18
19
 • [referat, 2017]
 • TytułElectron microscopy and spectroscopy for characterization of Sanicro 25 steel after oxidation in steam at 700C
  AutorzyB. RUTKOWSKI, A. GIL, A. Agüero, A. CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  ŹródłoXVI International conference on Electron microscopy : 10 – 13 September 2017, Jachranka, Poland : conference program and book of abstracts / Warsaw University of Technology, Polish Society for Microscopy. — [Polska : WUT], [2017]. — S. 144
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2019]
 • TytułFerritic stainless steel modified with $Gd_{2}O_{3}$ nanoparticles and its oxidation resistance and electrical properties
  AutorzyJustyna PLEŚNIAK, Łukasz MAZUR, Jarosław DĄBEK, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoEYEC monograph : 8th European Young Engineers Conference : 8–10 April 2019, Warsaw. — Warsaw : Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology, cop. 2019. — S. 213–219
 • keywords: interconnect, ferritic stainless steel, SOFC, gadolinium oxide

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2018]
 • TytułGrowth mechanism of $Cr_{2}O_{3}$ scale formed on chromium implanted with yttrium
  AutorzyAleksander GIL, Oleksander KRYSTHAL, Tomasz BRYLEWSKI, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ
  Źródło18textsuperscript {th} international Polish-French conference on Reactivity of solids [Dokument elektroniczny] : 2–4 July 2018, Krakow, Poland : programme and abstracts. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 24
 • keywords: oxidation, microstructure, reactive element effect, chromia scale, STEM

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2019]
 • TytułHigh-temperature oxidation of ferritic steel with and without a spinel coating under thermal cycling conditions
  AutorzyŁ. MAZUR, J. DĄBEK, P. RUTKOWSKI, A. GIL, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoProceedings of II European summer school on Materials science : 28.VIII – 30.VIII 2019 Dresden / ed. by Magdalena Bieda ; Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, Poland, Dresden Fraunhofer Cluster Nanoanalysis, Germany. — Kraków–Dresden : Institute of Metallurgy and Materials Science of the Polish Academy of Sciences, 2019. — S. 72–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2019]
 • TytułHigh-temperature oxidation of ferritic steel with and without a spinel coating under thermal cycling conditions
  AutorzyŁukasz MAZUR, Jarosław DĄBEK, Paweł RUTKOWSKI, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI
  Źródło8textsuperscript{th} international PhD meeting : 28.–29. August 2019, Dresden, Germany : abstract booklet. — [Germany] : Fraunhofer IKTS, [2019]. — S. [10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2019]
 • TytułHigh-temperature oxidation of ferritic steel with and without a spinel coating under thermal cycling conditions
  AutorzyŁukasz MAZUR, Jarosław DĄBEK, Paweł RUTKOWSKI, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI
  Źródło“Nano-scale characterization for cutting-edge materials research and sustainable materials development” : 7textsuperscript{th} Dresden Nanoanalysis symposium : August 30textsuperscript{th}, 2019, Dresden, Germany : abstract booklet. — [Germany] : Fraunhofer Nanoanalysis ; EMCC ; E-MRS, [2019]. — S. 35
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułImproving the corrosion resistance of TiAl alloys via modification of their surface using halogens
  AutorzyZbigniew Żurek, Aleksander GIL, Adam Stawiarski
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2015 R. 58 nr 11, s. 437–440
 • słowa kluczowe: stopy TiAl, implantacja jonowa, efekt halogenowy

  keywords: ion implantation, TiAl alloys, halogen effect

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/40.2015.11.18