Wykaz publikacji wybranego autora

Aleksander Gil, prof. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktspa, Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7364-0648 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 7202429607

PBN: 5e70920a878c28a04738efb5

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 109, z ogólnej liczby 111 publikacji Autora


1
 • A new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses
2
3
 • Badania korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej modyfikowanej powierzchniowo nanocząstkami tlenku gadolinu
4
 • Badania mechanizmu wysokotemperaturowego utleniania tytanu
5
 • Badania mikrostruktury zgorzeliny na stali Sanicro 25 po utlenianiu w środowisku spalin kotła o parametrach nadkrytycznych
6
 • Badania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinu
7
 • Badanie kinetyki utleniania dwuskładnikowych modelowych stopów tytanu w atmosferze $SO_{2}$
8
 • Badanie mechanizmu narastania zgorzeliny $TiO_{2}$ na tytanie metodą markerową
9
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itrem
10
 • Black glasses as a new perspective for corrosion resistance improvement of materials used in automotive industry
11
 • Ceramic conducting layers for application in steel interconnects used in electrochemical energy conversion devices
12
13
 • Development of alumina forming coatings for titanium aluminides
14
15
16
 • Effect of gadolinium segregation to grain boundaries in $Cr_{2}O_{3}$ scale on the physicochemical properties of Crofer 22 APU ferritic steel with a spinel coating
17
 • Effect of surface condition on the oxidation behaviour of $MCrAlY$ coatings
18
19
 • Electron microscopy and spectroscopy for characterization of Sanicro 25 steel after oxidation in steam at 700C
20
 • Ferritic stainless steel modified with $Gd_{2}O_{3}$ nanoparticles and its oxidation resistance and electrical properties
21
 • Growth mechanism of $Cr_{2}O_{3}$ scale formed on chromium implanted with yttrium
22
 • High-temperature oxidation of ferritic steel with and without a spinel coating under thermal cycling conditions
23
 • High-temperature oxidation of ferritic steel with and without a spinel coating under thermal cycling conditions
24
 • High-temperature oxidation of ferritic steel with and without a spinel coating under thermal cycling conditions
25
 • Improving the corrosion resistance of TiAl alloys via modification of their surface using halogens