Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Brylewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4649-4600

ResearcherID: brak

Scopus: 6603063049

PBN: 901032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 230, z ogólnej liczby 230 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAktualny stan wiedzy w zakresie badań właściwości fizykochemicznych metalicznych interkonektorów przeznaczonych do konstrukcji stosu ogniw paliwowych SOFC
  AutorzyMirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoNowe trendy w naukach inżynieryjnych, T. 1 / pod red. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — S. 127–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnomalous corrosion behavior of Crofer 22APU for metallic interconnects in single and dual atmosphere exposures at 1073 K : poster presentation
  AutorzyM. STYGAR, K. Matsuda, S. Lee, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoAbstract book of 11textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 11–14 September 2016, Gniew, Poland / PAN, PTMi, Kyushu University. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 76
 • keywords: solid oxide fuel cell, metallic interconnects, high temperature corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnti-corrosive coatings based on black glasses for applications in power engineering and automotive industry
  AutorzyBik M., SITARZ M., STYGAR M., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2018]
 • TytułAnti-corrossive coatings based on $SiOC$ glasses for interconnects in Solid Oxide Fuel Cells
  AutorzyMaciej BIK, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Piotr JELEŃ, Elżbieta DŁUGOŃ, Magdalena LEŚNIAK, Jakub Szewczyk, Tomasz BRYLEWSKI, Maciej SITARZ
  ŹródłoFuNaM–2 [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international workshop on Functional Nanostructured Materials : October 11textsuperscript{th}-12textsuperscript{th}, 2018, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Joanna Grudzień, [et al.]. — Kraków : Faculty of Chemistry. Jagiellonian University, cop. 2018. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułApplication of VIS-NIR spectrophotometry to assess organic loading rate of a biogas plant digester
  AutorzyWioleta Kot, Mariusz Adamski, Mirosław Czechlowski, Tomasz BRYLEWSKI, Karol Durczak, Robert Szulc
  ŹródłoIntercathedra. — 2016 no 32/1, s. 82–89
 • keywords: biogas, spectrophotometry, volatile fatty acids VFAs, PLS calibration models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations
  AutorzyKarol Durczak, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoNauka, Przyroda, Technologie. — 2016 t. 10 z. 4, s. 1–10
 • słowa kluczowe: optymalizacja, olej rzepakowy, biopaliwa, koszty przepompowywania, koszty podgrzewania, koszty transportu, lepkość kinematyczna

  keywords: optimization, biofuels, rapeseed oil, pumping costs, heating costs, transportation costs, kinematic viscosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17306/J.NPT.2016.4.56

8
 • [referat, 2018]
 • TytułA new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses : [abstract]
  AutorzyMaciej BIK, Piotr JELEŃ, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksander GIL, Krzysztof Mroczka, Magdalena LEŚNIAK, Tomasz BRYLEWSKI, Maciej SITARZ
  ŹródłoEUROCORR 2018 [Dokument elektroniczny] : the annual congress of the European Federation of Corrosion : applied science with constant awareness : 9–13 September, Cracow/Poland. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S.[1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
  AutorzyAndrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 107–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 vol. 64 nr 1, s. 120–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinu
  AutorzyMichał BOBRUK, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadania stabilności chemicznej kompozytowego elektrolitu $3-YSZ-Al_{2}O_{3}$ w stosunku do materiałów elektrodowych do zastosowania w średniotemperaturowych ogniwach paliwowych
  AutorzySebastian Molin, Michał BOBRUK, Jan WYRWA, Justyna PLEŚNIAK, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2018 t. 70 nr 1, s. 50–64. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1506
 • słowa kluczowe: elektrolit, katoda, stabilność chemiczna, IT-SOFC, anoda

  keywords: cathode, chemical stability, IT-SOFC, anode, electrolyte

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
  AutorzyRichard A. GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-delta}$ i $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-delta}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
  AutorzyRichard Andrzej GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 4, s. 577–583
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania strukturalne hybrydowych powłok krzemionkowych z dodatkiem $TiO_{2}$ syntezowanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
  AutorzyADAMCZYK A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu prekursora żelowego w syntezie spinelu manganowo-kobaltowego
  AutorzyADAMCZYK A., RUTKOWSKI P., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 74
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 13
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processes
  AutorzyAndrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Anna ADAMCZYK, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 3, s. 374–381. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/917
 • słowa kluczowe: powłoka ochronna, stal ferrytyczna, interkonektor metaliczny, IT-SOFC, układ Cu-Mn-Co-O

  keywords: ferritic stainless steel, IT-SOFC, metallic interconnect, protective coating, Cu-Mn-Co-O system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żel
  AutorzyKRUK A., STYGAR M., ADAMCZYK A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [komunikat, 2017]
 • TytułBadanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itrem
  AutorzyAleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2017 R. 60 nr 11, s. 387
 • słowa kluczowe: wysokotemperaturowe utlenianie, zgorzelina Cr2O3, implantacja jonowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2012]
 • TytułChemical stability and electrical properties of ${Ba_{0.99}C_{e0.95}Dy_{0.05}O_{3-delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-delta}}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells ${SOFC-H^{+}}$
  AutorzyEwa DURDA, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułChemical stability and electrical properties of $Ba_{0.99}Ce_{0.95}Dy_{0.05}O_{3-delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-delta}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells $SOFC-H^{+}$
  AutorzyE. DURDA, T. BRYLEWSKI, K. PRZYBYLSKI
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 295–304
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2018]
 • TytułChemical stability of glass-metal joints in SOFC operating conditions
  AutorzyPLEŚNIAK J., CIECIŃSKA M., ŚRODA M., RUTKOWSKI P., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska ceramika 2018 [Dokument elektroniczny] : X jubileuszowa międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2018 : streszczenia, abstracts / pod red. Agnieszki Gubernat, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: