Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Brylewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4649-4600

ResearcherID: brak

Scopus: 6603063049

PBN: 901032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 294, z ogólnej liczby 294 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations
  AutorzyKarol Durczak, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoNauka, Przyroda, Technologie. — 2016 t. 10 z. 4, s. 1–10
 • słowa kluczowe: optymalizacja, olej rzepakowy, biopaliwa, koszty przepompowywania, koszty podgrzewania, koszty transportu, lepkość kinematyczna

  keywords: optimization, biofuels, rapeseed oil, pumping costs, heating costs, transportation costs, kinematic viscosity

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17306/J.NPT.2016.4.56

2
 • [referat, 2018]
 • TytułA new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses : [abstract]
  AutorzyMaciej BIK, Piotr JELEŃ, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Elżbieta DŁUGOŃ, Aleksander GIL, Krzysztof Mroczka, Magdalena LEŚNIAK, Tomasz BRYLEWSKI, Maciej SITARZ
  ŹródłoEUROCORR 2018 [Dokument elektroniczny] : the annual congress of the European Federation of Corrosion : applied science with constant awareness : 9–13 September, Cracow/Poland. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S.[1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
5
6
7
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAktualny stan wiedzy w zakresie badań właściwości fizykochemicznych metalicznych interkonektorów przeznaczonych do konstrukcji stosu ogniw paliwowych SOFC
  AutorzyMirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoNowe trendy w naukach inżynieryjnych, T. 1 / pod red. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — S. 127–136
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2016]
 • TytułAnomalous corrosion behavior of Crofer 22APU for metallic interconnects in single and dual atmosphere exposures at 1073 K : poster presentation
  AutorzyM. STYGAR, K. Matsuda, S. Lee, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoAbstract book of 11textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 11–14 September 2016, Gniew, Poland / PAN, PTMi, Kyushu University. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 76
 • keywords: solid oxide fuel cell, metallic interconnects, high temperature corrosion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2016]
 • TytułAnti-corrosive coatings based on black glasses for applications in power engineering and automotive industry
  AutorzyBik M., SITARZ M., STYGAR M., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 132
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2018]
 • TytułAnti-corrossive coatings based on $SiOC$ glasses for interconnects in Solid Oxide Fuel Cells
  AutorzyMaciej BIK, Mirosław STYGAR, Juliusz DĄBROWA, Piotr JELEŃ, Elżbieta DŁUGOŃ, Magdalena LEŚNIAK, Jakub Szewczyk, Tomasz BRYLEWSKI, Maciej SITARZ
  ŹródłoFuNaM–2 [Dokument elektroniczny] : 2textsuperscript{nd} international workshop on Functional Nanostructured Materials : October 11textsuperscript{th}-12textsuperscript{th}, 2018, Kraków, Poland : book of abstracts / ed. by Joanna Grudzień, [et al.]. — Kraków : Faculty of Chemistry. Jagiellonian University, cop. 2018. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
13
 • [referat, 2000]
 • TytułApplication of HP (High Pressure)-DTA for HP-LPE (Liguid Phase Epitaxy) of doped mercury and thallium HTS formations
  AutorzyT. Łada, K. PRZYBYLSKI, A. Morawski, J. PRAŻUCH, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoCCTA 8 : 8textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — S. 47–48
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 1993]
 • TytułApplication of the sol-gel method for the preparation of ceramic superconductors
  AutorzyK. PRZYBYLSKI, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoSpecial glasses and amorphous materials : Kraków, 1993 : proceedings of the first conference / ed. L. Stoch ; Polish Academy of Science – Kraków Division. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 1993. — S. 179–183
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułApplication of VIS-NIR spectrophotometry to assess organic loading rate of a biogas plant digester
  AutorzyWioleta Kot, Mariusz Adamski, Mirosław Czechlowski, Tomasz BRYLEWSKI, Karol Durczak, Robert Szulc
  ŹródłoIntercathedra. — 2016 no 32/1, s. 82–89
 • keywords: biogas, spectrophotometry, volatile fatty acids VFAs, PLS calibration models

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2000]
 • Tytuł$Ba_{2} Ca_{2} Cu_{3}O_{x}$ precursor effects on synthesis of $(Hg,Pb)Ba_{2}Ca_{2}Cu_{3}O_{x}$ superconductor
  AutorzyK. PRZYBYLSKI, T. BRYLEWSKI, A. Morawski, T. Łada
  ŹródłoCCTA 8 : 8textsuperscript{th} Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis (PTKAT) and international symposium on Thermodynamics and structure of liquids : 3–8 September 2000 Zakopane, Poland : abstracts. — [Kraków] : Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „CYTAT”, 2000. — S. 229–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
  AutorzyAndrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 107–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 vol. 64 nr 1, s. 120–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej modyfikowanej powierzchniowo nanocząstkami tlenku gadolinu
  AutorzyŁukasz MAZUR, Justyna PLEŚNIAK, Jarosław DĄBEK, Aleksander GIL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2019 t. 71 nr 2, s. 179–192
 • słowa kluczowe: stal ferrytyczna, stałotlenkowe elektrolizery (SOEC), metaliczny interkonektor, wpływ pierwiastków ziem rzadkich (REE)

  keywords: ferritic stainless steel, metallic interconnect, reactive element effect, intermediate-temperature solid oxide fuel cell

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinu
  AutorzyMichał BOBRUK, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 59
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułBadania stabilności chemicznej kompozytowego elektrolitu $3-YSZ-Al_{2}O_{3}$ w stosunku do materiałów elektrodowych do zastosowania w średniotemperaturowych ogniwach paliwowych
  AutorzySebastian Molin, Michał BOBRUK, Jan WYRWA, Justyna PLEŚNIAK, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2018 t. 70 nr 1, s. 50–64. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1506
 • słowa kluczowe: elektrolit, katoda, stabilność chemiczna, IT-SOFC, anoda

  keywords: cathode, chemical stability, IT-SOFC, anode, electrolyte

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
  AutorzyRichard A. GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: