Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Brylewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603063049

PBN: 901032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 174, z ogólnej liczby 174 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułAktualny stan wiedzy w zakresie badań właściwości fizykochemicznych metalicznych interkonektorów przeznaczonych do konstrukcji stosu ogniw paliwowych SOFC
  AutorzyMirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoNowe trendy w naukach inżynieryjnych, T. 1 / pod red. Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2011. — S. 127–136
2
 • [referat, 2016]
 • TytułAnomalous corrosion behavior of Crofer 22APU for metallic interconnects in single and dual atmosphere exposures at 1073 K : poster presentation
  AutorzyM. STYGAR, K. Matsuda, S. Lee, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoAbstract book of 11textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 11–14 September 2016, Gniew, Poland / PAN, PTMi, Kyushu University. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 76
3
 • [referat, 2016]
 • TytułAnti-corrosive coatings based on black glasses for applications in power engineering and automotive industry
  AutorzyBik M., SITARZ M., STYGAR M., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 132
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułApplication of VIS-NIR spectrophotometry to assess organic loading rate of a biogas plant digester
  AutorzyWioleta Kot, Mariusz Adamski, Mirosław Czechlowski, Tomasz BRYLEWSKI, Karol Durczak, Robert Szulc
  ŹródłoIntercathedra. — 2016 no 32/1, s. 82–89
5
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułA method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations
  AutorzyKarol Durczak, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoNauka, Przyroda, Technologie. — 2016 t. 10 z. 4, s. 1–10
7
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
  AutorzyAndrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 107–108
8
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 42
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
  AutorzyAndrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Anna ADAMCZYK, Witold KUCZA, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 vol. 64 nr 1, s. 120–130
10
 • [referat, 2017]
 • TytułBadania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinu
  AutorzyMichał BOBRUK, Sebastian Molin, Jan WYRWA, Aleksander GIL, Peter Vang Hendriksen, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoXI Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 14–17 wrzesień 2017 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : PTC, cop. 2017. — S. 59
11
 • [referat, 2011]
 • TytułBadania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
  AutorzyRichard A. GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani
  ŹródłoVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — S. 28
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-delta}$ i $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-delta}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
  AutorzyRichard Andrzej GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2012 t. 64 nr 4, s. 577–583
13
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania strukturalne hybrydowych powłok krzemionkowych z dodatkiem $TiO_{2}$ syntezowanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
  AutorzyADAMCZYK A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 61
14
 • [referat, 2014]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu prekursora żelowego w syntezie spinelu manganowo-kobaltowego
  AutorzyADAMCZYK A., RUTKOWSKI P., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 74
15
 • [referat, 2015]
 • TytułBadania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
  AutorzyAnna ADAMCZYK, Michał BOBRUK, Paweł RUTKOWSKI, Michał PYZALSKI, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoX Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 17–20. IX. 2015 : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2015. — S. 13
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułBadania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processes
  AutorzyAndrzej KRUK, Mirosław STYGAR, Anna ADAMCZYK, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 3, s. 374–381. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/917
17
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żel
  AutorzyKRUK A., STYGAR M., ADAMCZYK A., BRYLEWSKI T.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 52
18
 • [komunikat, 2017]
 • TytułBadanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itrem
  AutorzyAleksander GIL, Oleksander KRYSHTAL, Tomasz BRYLEWSKI
  ŹródłoOchrona przed Korozją. — 2017 R. 60 nr 11, s. 387
19
 • [referat, 2012]
 • TytułChemical stability and electrical properties of ${Ba_{0.99}C_{e0.95}Dy_{0.05}O_{3-delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-delta}}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells ${SOFC-H^{+}}$
  AutorzyEwa DURDA, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
20
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułChemical stability and electrical properties of $Ba_{0.99}Ce_{0.95}Dy_{0.05}O_{3-delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-delta}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells $SOFC-H^{+}$
  AutorzyE. DURDA, T. BRYLEWSKI, K. PRZYBYLSKI
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 295–304
21
 • [referat, 2011]
 • TytułChemical stability study of Barium Cerate – based ionic conducting materials
  AutorzyKazimierz PRZYBYLSKI, Janusz PRAŻUCH, Tomasz BRYLEWSKI, Roberta Amendola, Sabrina Presto, Massimo Viviani
  ŹródłoAdvances and innovations in SOFCs 2 from materials to systems : international workshop : September 11–16, 2011, Katarino, Bulgaria : workshop proceedings / eds. Daria Vladikova, Zdravko Stoynov. — Sofia : Institute of Electrochemistry and Energy Systems. Bulgarian Academy of Science, 2011. — S. 62–71
22
 • [referat, 2009]
 • TytułCoatings on metallic interconnects for high temperature FC: to protect or to react?
  AutorzyPaolo Piccardo, Pietro Genocchio, Kazimierz PRZYBYLSKI, Janusz PRAŻUCH, Tomasz BRYLEWSKI, Robert Ruckdäschel, Sébastien Chevalier, Giles Caboche, Sébastien Fontana
  ŹródłoSolutions for high temperature corrosion protection in energy conversion systems : European Federation of Corrosion workshop : September 30–October 2, 2009, Frankfurt am Main, Germany : book of abstracts. — [Germany : EFC], [2009]. — S. 50–51
23
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułCompatibility and reactivity between materials in an innovative dual membrane fuel-cell (IDEAL-cell) design
  AutorzyG. Caboche, [et al.], K. PRZYBYLSKI, [et al.], J. PRAŻUCH, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoECS Transactions / The Electrochemical Society. — 2009 vol. 25 iss. 2, s. 763–772
24
 • [referat, 2009]
 • TytułCompatibility and reactivity between materials in an innovative dual mEmbrAne fuel-Cell (IDEAL-Cell) design
  AutorzyG. Caboche, J. F. Hochepied, P. Piccardo, K. PRZYBYLSKI, R. Ruckdäschel, [et al.], L. Combemale, M. Palard, J. PRAŻUCH, T. BRYLEWSKI
  ŹródłoVienna [Dokument elektroniczny] : 216textsuperscript{th} ECS Meeting : Vienna, Austria, October 4–9, 2009 / The Electrochemical Society. — Pennington : ECS, cop. 2009. — S. [1]
25