Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Brylewski, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4649-4600 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: 6603063049

PBN: 5e70920a878c28a04738efa0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 322, z ogólnej liczby 322 publikacji Autora


1
 • A method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations
2
 • A new solution for the corrosion protection in the form of functional coatings based on silicon oxycarbide glasses
3
 • A.C. susceptibility of ${YBa_{2}Cu_{3}O_{x}}$ prepared by the sol-gel method
4
 • AC-field and frequency dependence of the AC-susceptibility of sol-gel ${YBa_{2}Cu_{3}O_{x}}$
5
 • AC-field penetration into the granular sol-gel ${YBa_{2}Cu_{3}O_{x}}$
6
 • AC-susceptibility and magnetic field penetration for high-$T_{c}$ superconductors
7
 • Aktualny stan wiedzy w zakresie badań właściwości fizykochemicznych metalicznych interkonektorów przeznaczonych do konstrukcji stosu ogniw paliwowych SOFC
8
 • Anomalous corrosion behavior of Crofer 22APU for metallic interconnects in single and dual atmosphere exposures at 1073 K
9
 • Anti-corrosive coatings based on black glasses for applications in power engineering and automotive industry
10
 • Anti-corrossive coatings based on $SiOC$ glasses for interconnects in Solid Oxide Fuel Cells
11
12
 • Application of high pressure-DTA for high pressure-liquid phase epitaxy of doped mercury and thallium HTS formations
13
 • Application of HP (High Pressure)-DTA for HP-LPE (Liguid Phase Epitaxy) of doped mercury and thallium HTS formations
14
 • Application of the sol-gel method for the preparation of ceramic superconductors
15
 • Application of VIS-NIR spectrophotometry to assess organic loading rate of a biogas plant digester
16
17
 • $Ba_{2} Ca_{2} Cu_{3}O_{x}$ precursor effects on synthesis of $(Hg,Pb)Ba_{2}Ca_{2}Cu_{3}O_{x}$ superconductor
18
 • $Ba_{2}Ca_{2}Cu_{3}O_{x}$ precursor effects on synthesis of $(Hg, Pb)Ba_{2}Ca_{2}Cu_{3}O_{8+\delta}$ superconductor
19
 • Badania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
20
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
21
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
22
 • Badania korozji wysokotemperaturowej stali ferrytycznej modyfikowanej powierzchniowo nanocząstkami tlenku gadolinu
23
 • Badania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinu
24
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowego elektrolitu $3-YSZ-Al_{2}O_{3}$ w stosunku do materiałów elektrodowych do zastosowania w średniotemperaturowych ogniwach paliwowych
25
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC