Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Brylewski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603063049

PBN: 901032

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 174, z ogólnej liczby 174 publikacji Autora


1
 • Aktualny stan wiedzy w zakresie badań właściwości fizykochemicznych metalicznych interkonektorów przeznaczonych do konstrukcji stosu ogniw paliwowych SOFC
2
 • Anomalous corrosion behavior of Crofer 22APU for metallic interconnects in single and dual atmosphere exposures at 1073 K
3
 • Anti-corrosive coatings based on black glasses for applications in power engineering and automotive industry
4
 • Application of VIS-NIR spectrophotometry to assess organic loading rate of a biogas plant digester
5
6
 • A method of optimizing the rapeseed oil transportation costs in biofuel production installations
7
 • Badania fizykochemiczne układu interkonektor-katoda do stałotlenkowych ogniw paliwowych typu IT-SOFC
8
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie ${Mn-Co-O}$ otrzymywanych metodami chemii mokrej
9
 • Badania fizykochemiczne złożonych tlenków w układzie Mn-Co-O otrzymywanych metodami chemii mokrej
10
 • Badania rezystancji elektrycznej układu powłoka spinelowa/wysokochromowa stal ferrytyczna Crofer 22 APU modyfikowanej nanocząstkami gadolinu
11
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
12
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}$ i $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFC
13
 • Badania strukturalne hybrydowych powłok krzemionkowych z dodatkiem $TiO_{2}$ syntezowanych metodą zol-żel na podłożach ze stali i stopów tytanu
14
 • Badania strukturalne produktów rozkładu prekursora żelowego w syntezie spinelu manganowo-kobaltowego
15
 • Badania strukturalne produktów rozkładu żelu w syntezie spinelu manganowo-miedziowego metodą EDTA gel processes
16
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie Cu-Mn-Co-O otrzymywanych metodą EDTA gel processes
17
 • Badania struktury i właściwości fizykochemicznych spineli w układzie $Mn-Co-Cu-O$ otrzymywanych metodą zol-żel
18
 • Badanie struktury granic ziaren w zgorzelinie $Cr_2O_3$ powstałej na chromie implantowanym jonowo itrem
19
 • Chemical stability and electrical properties of ${Ba_{0.99}C_{e0.95}Dy_{0.05}O_{3-\delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-\delta}}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells ${SOFC-H^{+}}$
20
 • Chemical stability and electrical properties of $Ba_{0.99}Ce_{0.95}Dy_{0.05}O_{3-\delta}-La_{0.6}Sr_{0.4}Co_{0.2}Fe_{0.8}O_{3-\delta}$ composite cathode for use in proton-conducting fuel cells $SOFC-H^{+}$
21
 • Chemical stability study of Barium Cerate – based ionic conducting materials
22
 • Coatings on metallic interconnects for high temperature FC: to protect or to react?
23
 • Compatibility and reactivity between materials in an innovative dual membrane fuel-cell (IDEAL-cell) design
24
 • Compatibility and reactivity between materials in an innovative dual mEmbrAne fuel-Cell (IDEAL-Cell) design
25