Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Sass-Gustkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2005]
 • TytułA common source of the galena mineralization hosted in rocks above in the Brunovistulicum and the Małopolska Massif: eveidence from Pb isotope study
  AutorzyKatarzyna Jacher-Śliwczyńska, Marek Slobodník, Marek Markowiak, Jens C. Schneider, Maria SAS-GUSTKIEWICZ
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2005 z. 25, s. 98–101
2
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułDie Blei-Zink-Sulfidvererzung in Oberschlesien (Polen) als ein Beispiel für Paläokarst-Phänomene
  AutorzyMaria SASS-GUSTKIEWICZ
  ŹródłoTrias : Eine ganz andere Welt : Mitteleuropa im frühen Erdmittelalter / hrsg. Norbert Hauschke, Volker Wilde. — M"unchen : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1999. — S. 519–529
3
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułFormy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany
  AutorzyMaria SASS-GUSTKIEWICZ, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy Socha
  ŹródłoPrace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2000 z. 16, s. 131–147
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGranular disaggregation of sphalerite as a source of fine-detrital material in the mineralized internal sediments from the Upper Silesian $Zn-Pb$ deposits, Poland
  AutorzyMaria SASS-GUSTKIEWICZ
  ŹródłoMineralogia Polonica. — 2007 vol. 38 no. 2, s. 231–241
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułOrganic matter in the Upper Silesian (Mississippi Valley-type) $Zn-Pb$ deposits, Poland
  AutorzyMaria SASS-GUSTKIEWICZ, Barbara KWIECIŃSKA
  ŹródłoEconomic Geology. — 1999 vol. 94 iss. 7, s. 981–992
6
 • [referat, 2002]
 • TytułPreliminary data on physical and chemical conditions of internal sedimentation based on calcite fluid inclusion data in $Zn-Pb$ ore deposit – Pomorzany Mine, Southern Poland
  AutorzyMirek Słowakiewicz, Maria SASS-GUSTKIEWICZ
  ŹródłoHERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 31
7
 • [referat, 2001]
 • TytułRelationships between the oxidation zone of Zn-Pb sulphide ores and soil contamination in the Olkusz ore district (Upper Silesia, Poland)
  AutorzyW. MAYER, M. SASS-GUSTKIEWICZ, M. GÓRALSKI, S. Sutley, D. L. Leach
  ŹródłoMineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — S. 165–168
8
 • [referat, 2001]
 • TytułThe Pomorzany mine – characteristics of the ore deposit
  AutorzyMaria SASS-GUSTKIEWICZ
  ŹródłoMineral deposits at the beginning of the 21textsuperscript{st} century : the joint 6textsuperscript{th} Biennial SGA-SEG Meeting : August 26–29, 2001 Kraków : geological excursion guide / ed. Z. Sawłowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 73–77
9
 • [referat, 2001]
 • TytułThe Upper Silesian Zn-Pb sulfide ore deposits (Poland) and ore forming processes
  AutorzyMaria SASS-GUSTKIEWICZ
  ŹródłoMineral deposits at the beginning of the 21textsuperscript{st} century : the joint 6textsuperscript{th} Biennial SGA-SEG Meeting : August 26–29, 2001 Kraków : geological excursion guide / ed. Z. Sawłowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 64–72
10
 • [referat, 2001]
 • TytułZawartość metali ciężkich w glebach na obszarach eksploatacji rud Zn-Pb w rejonach olkuskim i chrzanowskim
  AutorzyMaria SASS-GUSTKIEWICZ, Wojciech MAYER, Michał GÓRALSKI, David L. Leach
  ŹródłoWarsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — S. 189–208