Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Sass-Gustkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • A common source of the galena mineralization hosted in rocks above in the Brunovistulicum and the Małopolska Massif: eveidence from Pb isotope study
2
  • Die Blei-Zink-Sulfidvererzung in Oberschlesien (Polen) als ein Beispiel für Paläokarst-Phänomene
3
  • Formy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany
4
  • Granular disaggregation of sphalerite as a source of fine-detrital material in the mineralized internal sediments from the Upper Silesian $Zn-Pb$ deposits, Poland
5
  • Organic matter in the Upper Silesian (Mississippi Valley-type) $Zn-Pb$ deposits, Poland
6
  • Preliminary data on physical and chemical conditions of internal sedimentation based on calcite fluid inclusion data in $Zn-Pb$ ore deposit – Pomorzany Mine, Southern Poland
7
  • Relationships between the oxidation zone of Zn-Pb sulphide ores and soil contamination in the Olkusz ore district (Upper Silesia, Poland)
8
  • The Pomorzany mine – characteristics of the ore deposit
9
  • The Upper Silesian Zn-Pb sulfide ore deposits (Poland) and ore forming processes
10
  • Zawartość metali ciężkich w glebach na obszarach eksploatacji rud Zn-Pb w rejonach olkuskim i chrzanowskim