Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Sass-Gustkiewicz, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgzig, Katedra Geologii Złożowej i Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10154
200711
200511
200211
200144
200011
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem10271
200711
200511
200211
2001413
200011
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1064
200711
200511
200211
2001431
200011
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1019
200711
200511
200211
200144
200011
1999211
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1019
200711
200511
200211
200144
200011
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1028
200711
200511
200211
2001413
200011
19992111
 • A common source of the galena mineralization hosted in rocks above in the Brunovistulicum and the Małopolska Massif: eveidence from Pb isotope study / Katarzyna Jacher-Śliwczyńska, Marek Slobodník, Marek Markowiak, Jens C. Schneider, Maria SAS-GUSTKIEWICZ // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2005 z. 25, s. 98–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr.. — VI Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Krościenko, 29 September – 2 October 2005 : extended abstracts / PTM. — Kraków : PTM, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Die Blei-Zink-Sulfidvererzung in Oberschlesien (Polen) als ein Beispiel für Paläokarst-Phänomene[The Upper Silesian $Zn-Pb$ sulfide ore deposits (Poland) as an example of paleokarst phenomena] / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: Trias : Eine ganz andere Welt : Mitteleuropa im frühen Erdmittelalter / hrsg. Norbert Hauschke, Volker Wilde. — M\"unchen : Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 1999. — S. 519–529. — Bibliogr. s. 528–529, Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Formy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany[Forms of barite occurrence in the Upper-Silesian Zn and lead ore deposits, an example of Pomorzany deposit] / Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy Socha // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 z. 16, s. 131–147. — Bibliogr. s. 146–147. — Problemy genezy złóż rud, mineralogia, petrografia, geochemia : konferencja naukowa : Kraków, wrzesień 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Granular disaggregation of sphalerite as a source of fine-detrital material in the mineralized internal sediments from the Upper Silesian $Zn-Pb$ deposits, PolandDezintegracja granularna sfalerytu jako źródło drobnodetrytycznego materiału sfalerytowego w osadach wewnętrznych z górnośląskich złóż rud $Zn-Pb$ / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2007 vol. 38 no. 2, s. 231–241. — Bibliogr. s. 239–240, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Organic matter in the Upper Silesian (Mississippi Valley-type) $Zn-Pb$ deposits, Poland / Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Barbara KWIECIŃSKA // Economic Geology ; ISSN 0361-0128. — 1999 vol. 94 iss. 7, s. 981–992

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2113/gsecongeo.94.7.981

6
 • Preliminary data on physical and chemical conditions of internal sedimentation based on calcite fluid inclusion data in $Zn-Pb$ ore deposit – Pomorzany Mine, Southern Poland / Mirek Słowakiewicz, Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: HERL'ANY 2002 : slovensko-česko-pol'ské mineralogicko-petrograficko-ložiskové dni : 27.–29. august 2002, Herl'any, SR : zborník abstraktov : exkurzný sprievodca. — [Košice : Technical University], [2002]. — S. 31. — Bibliogr. s. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Relationships between the oxidation zone of Zn-Pb sulphide ores and soil contamination in the Olkusz ore district (Upper Silesia, Poland) / W. MAYER, M. SASS-GUSTKIEWICZ, M. GÓRALSKI, S. Sutley, D. L. Leach // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 165–168. — Bibliogr. s. 168, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The Pomorzany mine – characteristics of the ore deposit / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: Mineral deposits at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : the joint 6\textsuperscript{th} Biennial SGA-SEG Meeting : August 26–29, 2001 Kraków : geological excursion guide / ed. Z. Sawłowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 73–77

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The Upper Silesian Zn-Pb sulfide ore deposits (Poland) and ore forming processes / Maria SASS-GUSTKIEWICZ // W: Mineral deposits at the beginning of the 21\textsuperscript{st} century : the joint 6\textsuperscript{th} Biennial SGA-SEG Meeting : August 26–29, 2001 Kraków : geological excursion guide / ed. Z. Sawłowicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 64–72

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Zawartość metali ciężkich w glebach na obszarach eksploatacji rud Zn-Pb w rejonach olkuskim i chrzanowskimConcentrations of heavy metals in soils from Olkusz and Chrzanów areas of Zn-Pb ore exploitation / Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Wojciech MAYER, Michał GÓRALSKI, David L. Leach // W: Warsztaty 2001 nt. Zagrożeń naturalnych w górnictwie : materiały sympozjum : sesja okolicznościowa: Przywracanie wartości użytkowych terenom górniczym : sesja specjalna: Stare kopalnie – nowe perspektywy : Wieliczka, 29 maja – 1 czerwca 2001 / red. Elżbieta Pilecka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Wyższy Urząd Górniczy. — Kraków : PAN IGSMiE, 2001. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 49). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8387854034. — S. 189–208. — Bibliogr. s. 207–208, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: