Wykaz publikacji wybranego autora

Ksenia Mochnacka, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem211416
201811
201511
201233
201111
200911
2008211
200711
2003211
200211
2001211
2000514
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem21714
201811
201511
201233
201111
200911
2008211
200711
2003211
200211
200122
2000541
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21183
201811
201511
201233
201111
200911
200822
200711
200322
200211
2001211
200055
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21615
201811
201511
2012312
201111
200911
2008211
200711
200322
200211
200122
200055
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21813
201811
201511
201233
201111
200911
2008211
200711
200322
200211
200122
200055
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem211011
201811
201511
201233
201111
200911
2008211
200711
200322
200211
200122
2000514
1999111
 • Aleksandra Kostecka (1933-1998) / Ksenia MOCHNACKA, Jacek MATYSZKIEWICZ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2000 vol. 70 no. 1, s. 103–104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Cassiterite from Rędziny and its relationship to the tin – bearing schist of Izera area (SW Poland) / K. MOCHNACKA, A. PIECZKA, B. GOŁĘBIOWSKA, A. Kozłowski // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — ISBN10: 9026518463. — S. 457–460. — Bibliogr. s. 460, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Formy występowania barytu w górnośląskich złożach rud cynku i ołowiu na przykładzie złoża Pomorzany[Forms of barite occurrence in the Upper-Silesian Zn and lead ore deposits, an example of Pomorzany deposit] / Maria SASS-GUSTKIEWICZ, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy Socha // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 z. 16, s. 131–147. — Bibliogr. s. 146–147. — Problemy genezy złóż rud, mineralogia, petrografia, geochemia : konferencja naukowa : Kraków, wrzesień 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Isotopic Re-Os age of molybdenite from the Szklarska Poręba Huta Quarry (Karkonosze, SW Poland) / Wojciech MAYER, Robert A. Creaser, Ksenia MOCHNACKA, Teresa Oberc-Dziedzic, Adam PIECZKA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2012 vol. 56 no. 3, s. 505–512. — Bibliogr. s. 511–512. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7730/pdf_67

 • keywords: Karkonosze granite, hydrothermal mineralisation, Re/Os isotopic age

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7306/gq.1036

5
 • Magnetite mineralization in Janowa Góra (Lower Silesia) – preliminary reportOkruszczowanie magnetytem w Janowej Górze na Dolnym Śląsku (wstępny komunikat) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ, Jerzy JANCZYSZYN // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2003 vol. 34 no. 2, s. 31–39. — Bibliogr. s. 38–39, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Magnetite-sulphide mineralisation in the Szklarska Poręba area, SW Poland (preliminary report) / Ksenia MOCHNACKA, Adam PIESTRZYŃSKI // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2001 z. 19, s. 122–124. — Bibliogr. s. 124. — 8\textsuperscript{th} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : in memory of Kazimierz Smulikowski on the centennial anniversary of his birth and 300 years of the Wrocław University : Lądek Zdrój, 19–21. 10. 2001

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • New insights into the mineralization of the Czarnów ore deposit (West Sudetes, Poland) / Ksenia MOCHNACKA, Teresa Oberc-Dziedzic, Wojciech MAYER, Adam PIECZKA, Michał GÓRALSKI // Geologia Sudetica ; ISSN 0072-100X. — 2009 vol. 41, s. 43–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — tekst: http://gs.ing.pan.pl/41_PDF/GS41_043-056.pdf

 • keywords: Karkonosze-Izera Massif, Izera-Kowary Unit, Czarnów Schist Formation, Czarnów deposit, arsenopyrite, pyrrhotite, geothermometry, fluid inclusions, hydrothermal mineralization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Occurrence and genetic relationships of uranium and thorium mineralization in the Karkonosze-Izera Block (the Sudety Mts, SW Poland)Wystąpienia mineralizacji uranowej i torowej w bloku Karkonosko-Izerskim i ich relacje genetyczne (Sudety, Polska) / Ksenia MOCHNACKA, Marian BANAŚ // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2000 vol. 70 no. 2, s. 137–150. — Bibliogr. s. 147–149, Abstr., Streszcz.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/70_2_137_150.pdf

 • keywords: Karkonosze Granite, uranium, thorium, vein-type mineralisation, disseminated mineralization, Karkonosze-Izera Block

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Occurrence of sulphides in Sowia Dolina near Karpacz (SW Poland) - an example of ore mineralization in the contact aureole of the Karkonosze graniteWystąpienie siarczków w Sowiej Dolinie koło Karpacza - przykład mineralizacji kruszcowej w aureoli kontaktowej granitu Karkonoszy (Sudety, Polska) / Ksenia MOCHNACKA, Teresa Oberc-Dziedzic, Wojciech MAYER, Adam PIECZKA, Michał GÓRALSKI // Mineralogia Polonica ; ISSN 0032-6267. — 2007 vol. 38 no 2, s. 185–207. — Bibliogr. s. 204–206, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2008-11-21. — tekst: https://sciendo.com/article/10.2478/v10002-007-0026-5

 • keywords: Izera-Kowary Unit, ore mineralization, metamorphic envelope, Sowia Dolina, contact aureole, West Sudetes, Karkonosze granite

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10002-007-0026-5

10
11
12
 • Petrology of cassiterite aggregates from Gierczyn area, SW Poland / K. MOCHNACKA, W. MAYER, A. PIESTRZYŃSKI, H. KUCHA // W: Mineral deposits : processes to processing : proceedings of the fifth biennial SGA meeting and the tenth quadrennial IAGOD symposium, London, United Kingdom 22–25 August 1999, Vol. 1 / ed. C. J. Stanley et al.. — Rotterdam ; Brookfield : A. A. Balkema, 1999. — S. 397–400. — Bibliogr. s. 399–400, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Pierwiastki ziem rzadkich w łupkach łyszczykowych rejonu Gierczyna (Pasmo Kamienickie, Sudety Zachodnie)[Rare earth elements in mica schists from Gierczyn (Kamienickie Range, Western Sudety Mts.)] / Wojciech MAYER, Ksenia MOCHNACKA, Jerzy JANCZYSZYN // W: Streszczenia referatów : (lata 1998–1999), Z. 2 / Uniwersytet Wrocławski. Instytut Nauk Geologicznych ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Wrocławski. — Wrocław : UW, 2000. — S. 21–24. — Bibliogr. s. 23–24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Prawidłowości wykształcenia mineralizacji kruszcowej w metamorficznej osłonie granitu Karkonoszy – próba powiązania ze środowiskiem geotektonicznym[Regularities of ore mineralization development within metamorphic cover of Karkonosze Mts. – an attempt of connection with geotectonic environment] / Ksenia MOCHNACKA // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2000 z. 16, s. 223–258. — Bibliogr. s. 250–258. — Problemy genezy złóż rud, mineralogia, petrografia, geochemia : konferencja naukowa : Kraków, wrzesień 2000 / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Przestrzenny model złoża kopalni Wolność w Kowarach[Spatial model of the Wolność mine deposit in Kowary] / Katarzyna D. Zagożdżon, Ksenia MOCHNACKA // W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — ISBN: 978-83-924869-4-7. — S. 134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Studies on magnetite and pyrite mineralization, and on their early Palaeozoic ocean-floor host-rocks from the Leszczyniec Unit (West Sudetes, Poland) / Teresa Oberc-Dziedzic, Ksenia MOCHNACKA, Wojciech MAYER, Adam PIECZKA, Robert A. Creaser, Michał GÓRALSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2011 vol. 81 no. 2, s. 133–160. — Bibliogr. s. 158–160, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/81_2_133_160.pdf

 • keywords: Poland, Sudetes, magnetite and pyrite mineralization, metabasites, ocean-floor metamorphism, paragonite, Leszczyniec Unit

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Sulphide mineralization in Žacléřské Boudy (Se metamorphic cover of the Karkonosze granite) : results of regional or contact-metamorphic activity / Ksenia MOCHNACKA, Andrzej Kozłowski, Karel Posmourný // Prace Specjalne = Special Papers / Mineralogical Society of Poland / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne ; ISSN 0867-7360. — 2002 z. 20, s. 149–152. — Bibliogr. s. 151–152. — 9th [Ninth] meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : 50th [fiftieth] anniversary of the Faculty of Geology of the Warsaw University. Mineralogical Sciences : Szklarska Poręba, October 17–20, 2002 / MSP. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii, 2002]. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Teresa Śmigielska 1927–2017 / Ksenia MOCHNACKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2018 vol. 66 nr 3, s. 141. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ti remobilization and sulphide/sulphoarsenide mineralization in amphibolites: effect of granite intrusion (the Karkonosze-Izera Massif, SW Poland) / Ksenia MOCHNACKA, Teresa Oberc-Dziedzic, Wojciech MAYER, Adam PIECZKA // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2008 vol. 52 no. 4, s. 349–368. — Bibliogr. s. 368. — tekst: http://gq.pgi.gov.pl/article/view/7498/6148

 • keywords: Karkonosze Granite, Ti mineralization, hydrothermal sulphide/sulphoarsenide mineralization, contact metamorphism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Uwagi o mineralizacji siarczkowej towarzyszącej strefom cynonośnym Pasma Kamienickiego (Sudety Zachodnie)Discussion on the sulphide mineralization related to the tin-bearing zones of the Kamienica schists belt (Western Sudety Mountains, SW Poland) / PIESTRZYŃSKI Adam, MOCHNACKA Ksenia // W: Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu / pod red. Wojciecha Ciężkowskiego, Juranda Wojewody, Andrzeja Żelaźniewicza ; Polskie Towarzystwo Geologiczne. — Wrocław : WIND, 2003. — ISBN10: 8390812789. — S. 169–182. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: