Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Mayer, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 25629649200

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 45 publikacji Autora


1
 • Atlas geotermalny Karpat Wschodnich
2
 • Atrakcje geoturystyczne Geostrady Zachodniosudeckiej
3
 • Catalogue of geotouristic objects in Poland
4
 • Criteria of geotourism valorization specified for various recipients
5
 • Development of geotourism in Poland and examples of geosites from the \emph {Catalogue of geotouristic objects in Poland}
6
 • Education of engineers in mining and geology areas at the University of Mining and Metallurgy
7
 • Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski
8
 • Geochemia
9
 • Geotourism – a new approach to geology and environment protection
10
 • Geotourism – a new approach to geology and environment protection
11
 • Geotourism and geotourist education in Poland
12
 • Geotourist objects in National Parks of the Małopolska District and their impact on tourist flow
13
 • Importance of geotourism valorization criteria specified for various recipients - a new approach
14
 • Isotopic Re-Os age of molybdenite from the Szklarska Poręba Huta Quarry (Karkonosze, SW Poland)
15
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
16
 • Katalog obiektów geoturystycznych w obrębie pomników i rezerwatów przyrody nieożywionej
17
 • Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce
18
 • Koncepcja projektu: „Geostrada Sudecka – studium geologiczno-krajobrazowe z inwentaryzacją obiektów dziedzictwa przyrody nieożywionej"
19
 • Mapa geologiczno-turystyczna Geostrady Sudeckiej w skali 1:25 000
20
 • Mapa obiektów dziedzictwa geologiczno-górniczego Geostrady Sudeckiej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000
21
 • Mapy lokalizacyjne geostanowisk Geostrady Sudeckiej w skali 1:10 000
22
 • Minerals from the Lubin Copper District and the Lower Silesia, Poland
23
 • Modern university-level education for the purposes of geoparks development and management
24
 • Nature conservation versus tourist flow in the national parks in Poland
25
 • New insights into the mineralization of the Czarnów ore deposit (West Sudetes, Poland)