Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Strzetelski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • [referat, 1996]
 • TytułApplication of surface gas measurements to evaluation and control of underground gas storage and productive wells
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN
  ŹródłoEAGE 58th conference and technical exhibition : Amsterdam, The Netherlands, 3–7 June 1996 : oral and poster presentations : EAGE Petroleum Division and 17th European Formation Evaluation Symposium (SPWLA): extended abstracts book, Vol. 2 / European Association of Geoscientists & Engineers. — The Nederlands : EAGE, 1996. — S. P503
2
 • [mapa, atlas, 2006]
 • TytułAtlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
  Autorzypod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KUŹNIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBOŃ, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ŚLIWA, Roman Ney, Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof Szamałek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Kozłowski, Zdzisław Malenta, Aneta Sapińska-Śliwa, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław Kotyza, Krzysztof P. Leszczyński, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych
  DetailsSkala [1:2 500 000]. — Kraków : AGH, 2006. — 484 s.
3
 • [mapa, atlas, 2006]
 • TytułAtlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
  Autorzypod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Lucyna RAJCHEL, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Krzysztof P. Leszczyński, Anna SOWIŻDŻAŁ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych
  DetailsKraków : AGH, 2006. — 240 s.
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułBadania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej
  AutorzyWacław BURZEWSKI, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 741–791
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2010 t. 58 nr 7: Geotermia w Polsce, s. 589–593. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2010rok/pg_2010_07_16.pdf
6
 • [referat, 2000]
 • TytułGeochemical and seismic signature of vertical gas migration, SW Polish Lowland
  AutorzyKaja PIETSCH, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoEAGE 62nd conference and technical exhibition SECC : Glasgow 2000 : Glasgow, Scotland, 29 May–2 June 2000 : poster presentations : extended abstracts book, Vol. 2 / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2000. — S. P-02, [1-4]
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeological aspect of Apsheron Peninsula as a basis for the choice of Polish petroleum concession in Azerbaijan
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej Mleczko, Władysław Twaróg, Jarosław Oliwiński
  ŹródłoOil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 2000 no. 10 spec. iss. for the seventh International Caspian Oil and Gas Exibition and Conference Republic of Azerbaijan, Baku 6–9 June 2000,, s. 105–118
8
 • [fragment książki, 1990]
 • TytułGeologiczna charakterystyka zbiorników wód geotermalnych na Niżu Polskim
  AutorzyStanisław JUCHA, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — S. 49–102
9
 • [referat, 2002]
 • TytułGeothermal energy resources in the Polish Lowlands and possibility of their industrial utilisation
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI
  Źródłoenergex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 31
10
11
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułGeothermal-energy resources in the Polish Lowlands and the possibility of their industrial utilization
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoProblems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7textsuperscript{th}, 2003 and April 1textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 61–68
12
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułKonferencje krajowe
  AutorzyWojciech GÓRECKI, W. STRZETELSKI
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 77–92
13
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNowe perspektywy poszukiwań naftowych w akwenie Bałtyku RP wynikające z korelacji badań geochemicznych dna morskiego z sejsmiką
  AutorzyWojciech STRZETELSKI, Jerzy Domżalski, Andrzej MYŚKO, Andrzej Mazurek, Grigorij Tkaczenko
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 71–85
14
 • [recenzja, 1999]
 • TytułOil and gas alpidic thrustbelts and basins of Central and Eastern Europe, Wessely G. & Liebl W. (eds.). 1996, London
  AutorzyW. STRZETELSKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 1999 vol.69 no. 1–2, s. 81–83
15
 • [książka, 1993]
 • TytułOil and gas news from Poland
  AutorzyStanisław Radecki, Witold Weil, Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Wojciech STRZETELSKI, Jan KĘPIŃSKI, Julian KRACH, eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil, Tadeusz Wolnowski
  DetailsWarsaw–Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1993. — 82, [1] s.
16
 • [fragment książki, 1992]
 • TytułPetroleum perspectives of the Baltic Syneclise
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Petras Lapinskas [et al.], Beata REICHER, Kestutis Sakalauskas, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoOil and gas in Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1992. — S. 65–88
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułResearch and education in petroleum geology at the University of Mining and Metallurgy at the beginning of Third Millennium
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 9–15
18
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułReservoir properties distribution of Zechstein Main Dolomite formation and its petroleum source-rock potential in Western part of Polish Lowland
  AutorzyRoman SEMYRKA, Wojciech STRZETELSKI, Grażyna SEMYRKA
  ŹródłoOil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss., s. 31–43
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułSeismic and geochemical anomalies related to vertical migration of gas in the Radlin gas field
  AutorzyKaja PIETSCH, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2001 vol. 45 no 1, s. 1–14
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułSejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki)
  AutorzyKaja PIETSCH, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2000 t. 48 nr 5, s. 462–463
21
 • [materiały konferencyjne (red.), 2000]
 • TytułSeventh International Caspian Oil and Gas Exhibition and Conference Republic of Azerbaijan : Baku 6–9 June 2000
  Autorzyed. Wojciech GÓRECKI in cooper. with Makhmudov Rafik Nabi Ogli, Wojciech STRZETELSKI ; Polish Oil and Gas Company
  DetailsCracow : Geosynoptics Society „GEOS”, 2000. — 67 s.
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 1999]
 • TytułSoil gas surveys over petroleum areas in Lublin Trough and Fore Sudetic Monocline
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN, Jan SOBOŃ
  ŹródłoOil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss. for the 61st Conference & Technical Exhibition, Helsinki 7–11 June 1999, s. 55–62
23
 • [referat, 1995]
 • TytułSurface geochemical survey of gas accumulations in Polish Lowlands
  AutorzyW. GÓRECKI, W. STRZETELSKI, M. DZIENIEWICZ, H. SECHMAN, B. REICHER
  ŹródłoEAGE 57th conference and technical exhibition : Glasgow, Scotland : 29 May–2 June 1995 : oral and poster presentations : EAPG Division : extended abstracts book, Vol. 2 / European Association of Geoscientists & Engineers. — The Nederlands : EAGE, 1995. — S. P544
24
 • [referat, 1995]
 • TytułTectonic history and hydrocarbon habitat of Western Pomerania, N. Poland – results of integrated geological and geophysical study
  AutorzyWojciech STRZETELSKI, Wojciech GÓRECKI, Piotr Krzywiec, Kaja PIETSCH, Beata REICHER
  ŹródłoEAGE 57th conference and technical exhibition : Glasgow, Scotland : 29 May–2 June 1995 : oral and poster presentations : EAPG Division : extended abstracts book, Vol. 2 / European Association of Geoscientists & Engineers. — The Nederlands : EAGE, 1995. — S. P565
25
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułThe prospects for petroleum exploration in the eastern sector of Southern Baltic as revealed by sea bottom geochemical survey correlated with seismic data
  AutorzyJerzy Domżalski, Wojciech GÓRECKI, Andrzej Mazurek, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI, Krzysztof Szamałek
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2004 vol. 52 no. 8/2, s. 792–799