Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Strzetelski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu Polskim
2
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu Polskim
3
 • Dolnokredowy oraz dolnojurajski zbiornik wód geotermalnych na Niżu Polskim
4
 • Geologiczna charakterystyka zbiorników wód geotermalnych na Niżu Polskim
5
6
 • Geothermal-energy resources in the Polish Lowlands and the possibility of their industrial utilization
7
 • Geothermal energy resources in the Polish Lowlands and possibility of their industrial utilisation
8
 • Konferencje krajowe
9
 • Nowe perspektywy poszukiwań naftowych w akwenie Bałtyku RP wynikające z korelacji badań geochemicznych dna morskiego z sejsmiką
10
 • The prospects for petroleum exploration in the eastern sector of Southern Baltic as revealed by sea bottom geochemical survey correlated with seismic data
11
 • Udział Akademii Górniczo-Hutniczej – pracowników naukowo-dydaktycznych, absolwentów i studentów – w odkryciach, rozpoznawaniu i wydobyciu polskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
12
 • Zastosowanie metod geochemii powierzchniowej dla interpretacji wgłębnej budowy geologicznej, pułapek naftowych i konturów złożowych w utworach miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego