Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Strzetelski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem21113142
201011
20064112
200511
200433
200311
200211
200133
20004112
199933
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem211011
201011
200644
200511
2004321
200311
200211
2001312
2000413
1999312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem21192
201011
200644
200511
200433
200311
200211
200133
2000431
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem21219
201011
200644
200511
200433
200311
200211
200133
200044
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem21120
201011
200644
200511
200433
200311
200211
200133
200044
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem21714
201011
200644
200511
2004312
200311
200211
200133
2000413
1999331
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji mezozoicznej na Niżu PolskimAtlas of geothermal resources of mesozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz KUŹNIAK, Tomasz KOZDRA, Jan SOBOŃ, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej GONET, Marek CAPIK, Tomasz ŚLIWA, Roman Ney, Beata Kępińska, Wiesław Bujakowski, Lucyna RAJCHEL, Jacek BANAŚ, Wojciech SOLARSKI, Bogusław MAZURKIEWICZ, Maciej PAWLIKOWSKI, Stanisław NAGY, Krzysztof Szamałek, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Tomasz Kozłowski, Zdzisław Malenta, Aneta Sapińska-Śliwa, Anna SOWIŻDŻAŁ, Jarosław Kotyza, Krzysztof P. Leszczyński, Marzena GANCARZ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Skala [1:2 500 000]. — Kraków : AGH, 2006. — 484 s.. — ISBN: 978-83-88927-13-3 ; ISBN10: 83-88927-13-2. — Na okł. tyt.: Atlas zasobów geotermanych na Niżu Polskim. Formacje mezozoiku

2
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu PolskimAtlas of geothermal resources of Paleozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Lucyna RAJCHEL, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Krzysztof P. Leszczyński, Anna SOWIŻDŻAŁ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2006. — 240 s.. — ISBN: 978-83-88927-14-0 ; ISBN10: 83-88927-14-0. — Na okł. tyt.: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje paleozoiku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-HutniczejScientific research and education of petroleum geologists in the history of development of the petroleum-geology speciality at the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, University of Mining and Metallurgy / Wacław BURZEWSKI, Marek DZIENIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Maciej KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Wojciech STRZETELSKI // Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0138-0974. — 2001 t. 27 z. 2–4, s. 741–791. — Bibliogr. s. 768–788, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Geochemical and seismic signature of vertical gas migration, SW Polish Lowland / Kaja PIETSCH, Wojciech STRZETELSKI // W: EAGE 62nd conference and technical exhibition SECC : Glasgow 2000 : Glasgow, Scotland, 29 May–2 June 2000 : poster presentations : extended abstracts book, Vol. 2 / EAGE European Association of Geoscientists & Engineers. — The Netherlands : EAGE, 2000. — Opis częśc. wg okł.. — S. P-02, [1-4]. — Bibliogr. s. P-02, [3]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geological aspect of Apsheron Peninsula as a basis for the choice of Polish petroleum concession in Azerbaijan / Wojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej Mleczko, Władysław Twaróg, Jarosław Oliwiński // Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 2000 no. 10 spec. iss. for the seventh International Caspian Oil and Gas Exibition and Conference Republic of Azerbaijan, Baku 6–9 June 2000,, s. 105–118. — Bibliogr. s. 118

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geothermal energy resources in the Polish Lowlands and possibility of their industrial utilisation / Wojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Geothermal-energy resources in the Polish Lowlands and the possibility of their industrial utilizationOcena zasobów energii geotermalnej w utworach mezozoiku na Niżu Polskim / Wojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7\textsuperscript{th}, 2003 and April 1\textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Konferencje krajowe[National conferences] / Wojciech GÓRECKI, W. STRZETELSKI // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 77–92. — 20 lat Towarzystwa Geosynoptyków GEOS : Kraków 1986–2006 = 20th anniversary of the Geosynoptics Society “GEOS” : Cracow 1986–2006 : Kraków, 17 listopada 2006 r. / kom. red. Natalia Górecka, Aleksandra Lange, Jolanta Raczyńska. — Kraków : Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS”, 2006. — Zawiera: Konferencja „Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Niecki Mogileńsko-Łódzkiej” : Ślesin 26–27 październik 1990 r. ; Jubileuszowa konferencja pt. „Rozwój polskiej myśli w poszukiwaniach naftowych” ; Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : Kraków, 28–29 czerwca 2001 r. [współaut. W. STRZETELSKI] ; Wystawa „Historia, dzień dzisiejszy i perspektywy górnictwa naftowego w Polsce” : gmach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej : styczeń – luty 2003 roku ; Konferencja „Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych” : Kraków, 29 styczeń 2004 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowe perspektywy poszukiwań naftowych w akwenie Bałtyku RP wynikające z korelacji badań geochemicznych dna morskiego z sejsmiką[New prospects of petroleum exploration in the offshore area of Poland (southern Baltic Sea), which have resulted from the correlation between the geochemical survey of the sea bottom and the seismic survey] / Wojciech STRZETELSKI, Jerzy Domżalski, Andrzej MYŚKO, Andrzej Mazurek, Grigorij Tkaczenko // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 71–85. — Bibliogr. s. 83–85. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Oil and gas alpidic thrustbelts and basins of Central and Eastern Europe, Wessely G. & Liebl W. (eds.). 1996, London / Rec. W. STRZETELSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 1999 vol.69 no. 1–2, s. 81–83

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Research and education in petroleum geology at the University of Mining and Metallurgy at the beginning of Third MillenniumBadania naukowe i kształcenie geologów naftowych u progu trzeciego tysiąclecia w Akademii Górniczo-Hutniczej / Wojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 9–15. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Reservoir properties distribution of Zechstein Main Dolomite formation and its petroleum source-rock potential in Western part of Polish Lowland / Roman SEMYRKA, Wojciech STRZETELSKI, Grażyna SEMYRKA // Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss., s. 31–43. — 61\textsuperscript{st} EAGE Conference & Technical Exhibition : Helsinki, 7–11 June 1999

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Seismic and geochemical anomalies related to vertical migration of gas in the Radlin gas field / Kaja PIETSCH, Wojciech STRZETELSKI // Geological Quarterly ; ISSN 1641-7291. — 2001 vol. 45 no 1, s. 1–14. — Bibliogr. s. 12–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sejsmiczny i geochemiczny efekt pionowej migracji gazu w strefach tektonicznych złoża Radlin (obszar przedsudecki)Seismic and geochemical effect of vertical gas migration in tectonic zones of Radlin Field (SW Poland) / Kaja PIETSCH, Wojciech STRZETELSKI // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2000 t. 48 nr 5, s. 462–463. — Bibliogr. s. 463, Summ.

 • keywords: seismic anomalies, surface hydrocarbon gas anomalies, vertical gas migration, Radlin gas field

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Seventh International Caspian Oil and Gas Exhibition and Conference Republic of Azerbaijan : Baku 6–9 June 2000 / ed. Wojciech GÓRECKI in cooper. with Makhmudov Rafik Nabi Ogli, Wojciech STRZETELSKI ; Polish Oil and Gas Company. — Cracow : Geosynoptics Society „GEOS”, 2000. — 67 s.. — (Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company ; 2000 no. 10 spec. iss.). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Soil gas surveys over petroleum areas in Lublin Trough and Fore Sudetic Monocline / Wojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN, Jan SOBOŃ // Oil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss. for the 61st Conference & Technical Exhibition, Helsinki 7–11 June 1999, s. 55–62. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The prospects for petroleum exploration in the eastern sector of Southern Baltic as revealed by sea bottom geochemical survey correlated with seismic data / Jerzy Domżalski, Wojciech GÓRECKI, Andrzej Mazurek, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI, Krzysztof Szamałek // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 vol. 52 no. 8/2, s. 792–799. — Bibliogr. s. 799, Abstr.. — 32nd international geological congress : Florence – Italy, August 2004

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, profile sejsmiczne, Bałtyk

  keywords: petroleum exploration, geochemical survey, bottom sea, surface hydrocarbon anomalies, Baltic offshore

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Udział Akademii Górniczo-Hutniczej – pracowników naukowo-dydaktycznych, absolwentów i studentów – w odkryciach, rozpoznawaniu i wydobyciu polskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego[Contribution of the staff and students of AGH University of Science and Technology to the discovery, appraisal and exploitation of Polish oil and gas fields] / Wojciech GÓRECKI, Jadwiga JARZYNA, Wojciech STRZETELSKI // W: 50 lat poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce : tradycja i nowe wyzwania : konferencja naukowo-techniczna : Piła 1–2 VI 2006 / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Sp. z o. o. w Pile, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Pile. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. — S. 35–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zastosowanie metod geochemii powierzchniowej dla interpretacji wgłębnej budowy geologicznej, pułapek naftowych i konturów złożowych w utworach miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego[Application of surface-geochemistry methods to interpretation of the subsurface geologic structure, petroleum traps and boundaries of hydrocarbon deposits in the Miocene strata of the eastern Carpathian Foredeep] / Wojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Jan SOBOŃ // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 145–149. — Bibliogr. s. 149. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji]. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: