Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Strzetelski, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
2
 • Atlas zasobów geotermalnych formacji paleozoicznej na Niżu PolskimAtlas of geothermal resources of Paleozoic formations in the Polish Lowlands / pod red. Wojciecha GÓRECKIEGO ; autorzy: Wojciech GÓRECKI, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Andrzej Sadurski, Marek HAJTO, Bartosz PAPIERNIK, Jan Szewczyk, Andrzej Sokołowski, Wojciech STRZETELSKI, Andrzej HAŁADUS, Jarosław KANIA, Lucyna RAJCHEL, Anna Feldman-Olszewska, Ryszard Wagner, Krzysztof P. Leszczyński, Anna SOWIŻDŻAŁ ; Ministerstwo Środowiska [etc.] ; wykonawca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Surowców Energetycznych. — Kraków : AGH, 2006. — 240 s.. — ISBN: 978-83-88927-14-0 ; ISBN10: 83-88927-14-0. — Na okł. tyt.: Atlas zasobów geotermalnych na Niżu Polskim. Formacje paleozoiku

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Geologiczna charakterystyka zbiorników wód geotermalnych na Niżu PolskimGeological characterization of geothermal aquifers of the Polish Lowlands / Stanisław JUCHA, Wojciech STRZETELSKI // W: Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : 1 : 500 000 : objaśnienia tekstowe = Atlas of the geothermal waters of Plish Lowland. Early jurassic and early cretaceous reservoirs : commentary / red. Wojciech Górecki przy współpracy Andrzej F. Adamczyk, Andrzej Szczepański, Tadeusz Szklarczyk ; Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej, 1990. — (CPBR 5.2 : Ciepłownictwo i Systemy Ciepłownicze = Heating and Heating Systems. Kierunek 5 : Wykorzystanie Ciepła Wód Geotermalnych = Utilization of Geothermal Water Heat). — S. 49–102. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Geothermal-energy resources in the Polish Lowlands and the possibility of their industrial utilizationOcena zasobów energii geotermalnej w utworach mezozoiku na Niżu Polskim / Wojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI // W: Problems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7\textsuperscript{th}, 2003 and April 1\textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 61–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Geothermal energy resources in the Polish Lowlands and possibility of their industrial utilisation / Wojciech GÓRECKI, Tomasz KOZDRA, Tomasz KUŹNIAK, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Konferencje krajowe[National conferences] / Wojciech GÓRECKI, W. STRZETELSKI // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 77–92. — 20 lat Towarzystwa Geosynoptyków GEOS : Kraków 1986–2006 = 20th anniversary of the Geosynoptics Society “GEOS” : Cracow 1986–2006 : Kraków, 17 listopada 2006 r. / kom. red. Natalia Górecka, Aleksandra Lange, Jolanta Raczyńska. — Kraków : Towarzystwo Geosynoptyków „GEOS”, 2006. — Zawiera: Konferencja „Możliwości wykorzystania wód geotermalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Niecki Mogileńsko-Łódzkiej” : Ślesin 26–27 październik 1990 r. ; Jubileuszowa konferencja pt. „Rozwój polskiej myśli w poszukiwaniach naftowych” ; Jubileusz 50-lecia Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej : Kraków, 28–29 czerwca 2001 r. [współaut. W. STRZETELSKI] ; Wystawa „Historia, dzień dzisiejszy i perspektywy górnictwa naftowego w Polsce” : gmach Senatu Rzeczypospolitej Polskiej : styczeń – luty 2003 roku ; Konferencja „Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych” : Kraków, 29 styczeń 2004 r.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nowe perspektywy poszukiwań naftowych w akwenie Bałtyku RP wynikające z korelacji badań geochemicznych dna morskiego z sejsmiką[New prospects of petroleum exploration in the offshore area of Poland (southern Baltic Sea), which have resulted from the correlation between the geochemical survey of the sea bottom and the seismic survey] / Wojciech STRZETELSKI, Jerzy Domżalski, Andrzej MYŚKO, Andrzej Mazurek, Grigorij Tkaczenko // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 71–85. — Bibliogr. s. 83–85. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The prospects for petroleum exploration in the eastern sector of Southern Baltic as revealed by sea bottom geochemical survey correlated with seismic data / Jerzy Domżalski, Wojciech GÓRECKI, Andrzej Mazurek, Andrzej MYŚKO, Wojciech STRZETELSKI, Krzysztof Szamałek // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2004 vol. 52 no. 8/2, s. 792–799. — Bibliogr. s. 799, Abstr.. — 32nd international geological congress : Florence – Italy, August 2004

 • słowa kluczowe: ropa naftowa, Bałtyk, profile sejsmiczne

  keywords: petroleum exploration, geochemical survey, Baltic offshore, bottom sea, surface hydrocarbon anomalies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Udział Akademii Górniczo-Hutniczej – pracowników naukowo-dydaktycznych, absolwentów i studentów – w odkryciach, rozpoznawaniu i wydobyciu polskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego[Contribution of the staff and students of AGH University of Science and Technology to the discovery, appraisal and exploitation of Polish oil and gas fields] / Wojciech GÓRECKI, Jadwiga JARZYNA, Wojciech STRZETELSKI // W: 50 lat poszukiwań ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce : tradycja i nowe wyzwania : konferencja naukowo-techniczna : Piła 1–2 VI 2006 / Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S. A., Poszukiwania Nafty i Gazu „Nafta” Sp. z o. o. w Pile, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. Oddział w Pile. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2006. — S. 35–52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie metod geochemii powierzchniowej dla interpretacji wgłębnej budowy geologicznej, pułapek naftowych i konturów złożowych w utworach miocenu we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego[Application of surface-geochemistry methods to interpretation of the subsurface geologic structure, petroleum traps and boundaries of hydrocarbon deposits in the Miocene strata of the eastern Carpathian Foredeep] / Wojciech GÓRECKI, Wojciech STRZETELSKI, Jan SOBOŃ // Polish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 145–149. — Bibliogr. s. 149. — Aktualne problemy poszukiwań, wydobycia i sprzedaży węglowodorów w Polsce w świetle nowych perspektyw złożowych = Current problems of hydrocarbon exploration, production and sale in Poland in the light of new resource prospects : Kraków, 29 styczeń 2004 : [materiały z konferencji]. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: