Wykaz publikacji wybranego autora

Kazimierz Słupczyński, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 22 publikacji Autora


1
 • Analiza geologiczna i ocena zasobów wód i energii geotermalnej w formacjach Jury środkowej i górnej oraz Triasu na Niżu Polskim
2
 • Analiza geometrii porowej przestrzeni filtracji
3
 • Anomalnie wysokie ciśnienia złożowe w utworach dolomitu głównego północno-zachodniej Polski
4
 • Badania naukowe i kształcenie geologów naftowych w historii rozwoju specjalności naftowej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo-Hutniczej
5
 • Conditions of occurrence of hydrocarbon deposits in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) petroleum system, exemplified by the Grotów Peninsula area (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland)
6
 • Ewolucja dokumentowania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
7
 • Geologiczny model rejonu akumulacji ropno-gazowej Lubiatów–Międzychód–Grotów (LMG)
8
 • Hydrodynamiczne warunki akumulacji węglowodorów w podcechsztyńskich kompleksach strukturalnych Pomorza Zachodniego
9
 • Krzywe spadku wydobycia i kwantyfikacja stopnia sczerpania „starych” karpackich złóż ropy naftowej
10
 • Kwalifikacja naftowa przestrzeni porowej skał zbiornikowych
11
 • Model litologiczno-zbiornikowy dolomitu głównego zachodniej części półwyspu Grotowa
12
 • Potencjał macierzystości kompleksu dewońsko-karbońskiego Pomorza Zachodniego
13
 • Problem transportu węglowodorów w procesie migracji wtórnej
14
 • Problematyka i kryteria waloryzacji złóż gazu ziemnego
15
 • Refleksje z wyprawy po parkach narodowych Stanów Zjednoczonych – 2004 r.
16
 • Stosunki jonowe w wodach formacyjnych poziomu dolomitu głównego cechsztynu jako odzwierciedlenie procesów diagenetycznych
17
 • Układ faz węglowodorowych w obszarze złożowym Lubiatów–Międzychód–Grotów (LMG)
18
 • Warunki geologiczno-złożowe akumulacji węglowodorowej Lubiatów–Międzychód–Grotów (LMG)
19
 • Wody formacyjne poziomu dolomitu głównego cechsztynu
20
 • Wody formacyjne poziomu dolomitu głównego w Polsce
21
 • Zasady dokumentowania złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu w pokładach węgla