Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Semyrka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7801617766

OPI Nauka Polska
1
  • Zmienność cech zbiornikowych przestrzeni porowo-szczelinowej piaskowców karpackich i ich kwalifikacja naftowaVariability of reservoir properties of the pore-fracture space in Carpathian sandstones and their petroleum qualification / Jan KUŚMIEREK, Roman SEMYRKA // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2003 t. 51 nr 9, s. 732–743. — Bibliogr. s. 743, Summ.

  • słowa kluczowe: Karpaty fliszowe, litotypy piaskowcowe, interpretacja pomiarów porozymetrycznych , kwalifikacja naftowa skał zbiornikowych

    keywords: Flysch Carpathians, sandy lithotypes, interpretation of porosimetric measurements, features of the pore-fracture space, petroleum qualification of reservoir rock

    cyfrowy identyfikator dokumentu: