Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Sechman, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5225-8204 orcid iD

ResearcherID: B-3013-2016

Scopus: 25637817200

PBN: 5e709207878c28a04738ed7a

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 108, z ogólnej liczby 109 publikacji Autora


1
 • 75 lat obecności powierzchniowych badań geochemicznych w poszukiwaniach złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
2
 • Analiza powierzchniowych badań geochemicznych w rejonie koncesji Sól – polskie Karpaty Zewnętrzne
3
 • Analiza wyników powierzchniowych badań geochemicznych przeprowadzonych we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego (rejon: Pawłosiów-Jankowice)
4
 • Analiza wyników powierzchniowych badań geochemicznych w transgranicznej strefie Karpat polskich i ukraińskich
5
 • Anomalous zones of light hydrocarbon recorded in the soil gas samples above Mszana Dolna tectonic window – Polish Outer Carpathians
6
 • Application of permanent monitoring probes for control of migrating gases to near-surface and atmosphere in the oil wells area
7
 • Application of surface gas measurements to evaluation and control of underground gas storage and productive wells
8
 • Badania wpływu czasu przechowywania próbek powietrza podglebowego na mierzone mikrostężenia węglowodorów
9
 • Badanie składu gazów glebowych – przykłady zastosowań w prospekcji naftowej i ochronie środowiska
10
 • Charakter przypowierzchniowych anomalii lekkich węglowodorów gazowych w rejonie zlikwidowanego złoża węglowodorów Limanowa–Słopnice – Polskie Karpaty Zewnętrzne
11
 • Comparison of methods to measure the fluxes of methane and carbon dioxide
12
 • Compilation of methane emissions and results of soil gas measurements: a case study from eastern Polish outer Carpathians (SE Poland)
13
 • Criteria of gas hazard assessment in the areas of closed mines of the Wałbrzych Coal District, Southwestern Poland
14
 • Depth changes in methane and carbon dioxide contents in the near-surface zone of the Wałbrzych Coal District
15
 • Detailed analysis of gaseous components in soil gases around petroleum wells - an effective tool for evaluation of their integrity
16
 • Detailed compositional analysis of hydrocarbons in soil gases above multi-horizon petroleum deposits – a case study from western Poland
17
 • Direct and indirect surface geochemical methods in petroleum exploration: a case study from eastern part of the Polish Outer Carpathians
18
 • Distribution and origin of gaseous hydrocarbons and carbon dioxide in the quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)
19
 • Distribution of light hydrocarbons in the selected area of the Carpathian Foredeep - case study from SE Poland
20
21
 • Distribution of methane and carbon dioxide concentrations in the near-surface zone, genetic implications, and evaluation of gas flux around abandoned shafts in the Jastrzębie-Pszczyna area (southern part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland)
22
 • Distribution of methane and carbon dioxide concentrations in the near-surface zone over regional fault zones and their genetic characterization in the Pszczyna-Oświęcim area (SE part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland)
23
 • Distribution of methane and carbon dioxide contents in the near-surface zone along 23 geological cross-sections of the Wałbrzych Coal District
24
 • Distributions of light hydrocarbons in the near surface zone connected with measurements of magnetic susceptibility in the marginal part of the Carpathian Foredeep and Outer Carpathians - case study from SE Poland
25
 • Distributions of light hydrocarbons in the near surface zone of the marginal part of the Carpathian Foredeep and Outer Carpathians - case study from SE Poland