Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Reicher, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9946-888X

ResearcherID: brak

Scopus: 50961613400

PBN: 900478

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [inne, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : katalog otworów wiertniczych i studni głębinowych w utworach kredy dolnej i jury dolnej na Niżu Polskim
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI, przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; aut. Beata REICHER, Zdzisław Jarosz ; Instytut Surowców Energetycznych AGH w Krakowie
  Details[Kraków : Instytut Surowców Energetycznych AGH], [1990]. — [44] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCharakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2003 t. 51 nr 9, s. 797–798
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEstymacja czasu interwałowego z profilowań geofizyki otworowej metodą sieci neuronowych
  AutorzyIrena Gąsior, Beata Reicher
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2014 R. 70 nr 11, s. 765–770
 • słowa kluczowe: sieci neuronowe, TOC, starszy paleozoik, CARBOLOG

  keywords: neural networks, Lower Palaeozoic, TOC (Total Organic Carbon), CARBOLOG method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat, 2011]
 • TytułHydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
  AutorzyW. GÓRECKI, B. PAPIERNIK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, D. BOTOR, W. BURZEWSKI, G. MACHOWSKI
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–5], P298
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułIdentyfikacja pakietów piaskowcowych poziomu {em Paradoxides paradoxissimus} kambru środkowego w świetle interpretacji danych sejsmicznych w rejonie Łeba-Żarnowiec
  AutorzyBeata REICHER
  ŹródłoProblems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7textsuperscript{th}, 2003 and April 1textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 115–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułIdentyfikacja pułapek niestrukturalnych w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Radymna na podstawie danych sejsmicznych i profilowań geofizyki wiertniczej
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Henryk Trygar
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 203–211
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2004]
 • TytułJoint interpretation of seismic and MT data beneath the Polish Carpathians overthrust
  AutorzyW. GÓRECKI, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, K. K. Sliz, A. Maksym, J. Siupik
  ŹródłoEAGE [Dokument elektroniczny] : Paris 2004 : sharing the earth : 66textsuperscript{th} EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] conference & exhibition : 7–10 June 2004, Paris : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE. — [The Netherlands : EAGE], [2004]. — S. 1–4, P325
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułJubileusz 15-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS”
  AutorzyBeata REICHER, Roman SEMYRKA
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 229–235
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułJubileusz 20-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS” – podsumowanie działalności w latach 1986–2006
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Roman SEMYRKA
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 9–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKorelacja mioceńskich horyzontów w strefie Drohobyczka–Rączyna–Skopów we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki 2D
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK, Maria BAŁA, Beata REICHER, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2004 R. 60 nr 3, s. 145–155
 • słowa kluczowe: geofizyka otworowa, Zapadlisko Przedkarpackie i Karpaty, sejsmika 2D

  keywords: well logs, Carpathian foredeep, 2D seismics

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2014]
 • TytułModel geofizyczny struktury Golce
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Wojciech GÓRECKI, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 213–217
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 1996]
 • TytułModelling of the hydrocarbon generation and migration for late Paleozoic formation – Western Pomerania, North Poland
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER
  ŹródłoEAGE 58th conference and technical exhibition : Amsterdam, The Netherlands, 3–7 June 1996 : oral and poster presentations : EAGE Petroleum Division and 17th European Formation Evaluation Symposium (SPWLA): extended abstracts book, Vol. 2 / European Association of Geoscientists & Engineers. — The Nederlands : EAGE, 1996. — S. P556
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena zawartości materii organicznej w profilu osadów kambryjsko-sylurskich obszaru platformy prekambryjskiej na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG
  AutorzyIrena Gąsior, Beata REICHER
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2014 R. 70 nr 12, s. 881–890
 • słowa kluczowe: materia organiczna, platforma prekambryjska, CARBOLOG

  keywords: organic matter, precambrian platform, CARBOLOG method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena zmian właściwości zbiornikowych utworów rafowych wapienia cechsztyńskiego na podstawie danych sejsmicznych, geofizyki otworowej i laboratoryjnych
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Krzysztof Pieniądz
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2006 R. 45 z. 2, s. 51–55, [4] k. tabl.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 1995]
 • TytułOil and gas fields in the Southern Baltic Syneclise
  AutorzyB. REICHER
  ŹródłoOil and gas news from Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil ; Polish Oil and Gas Company. — Warsaw–Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1995. — S. 153–164
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [referat, 2014]
 • TytułPerspektywy zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów w aspekcie rozwoju górnictwa naftowego w Polsce
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Michał STEFANIUK, Grzegorz MACHOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Paweł POPRAWA, Beata REICHER
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 1992]
 • TytułPetroleum perspectives of the Baltic Syneclise
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Petras Lapinskas [et al.], Beata REICHER, Kestutis Sakalauskas, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoOil and gas in Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1992. — S. 65–88
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzestrzenne modelowania jurajsko – kredowego systemu naftowego w centralnej części Niżu Polskiego
  AutorzyArtur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Paweł Poprawa
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 115–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • [fragment książki, 1997]
 • TytułRegional modelling of hydrocarbon generation, expulsion and migration in Western Pomerania
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Tadeusz Wolnowski
  ŹródłoOil and gas news from Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil ; Polish Oil and Gas Company. — Warszawa–Kraków : Geosynoptics Society “GEOS”, 1997. — S. 63–67
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSpecyfika poszukiwań naftowych w miocenie autochtonicznym i jego podłożu pod nasunięciem karpacko-stebnickim
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Krzysztof Karol Śliż, Leszek SMOLARSKI, Krzysztof Pieniądz, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej Maksym, Janusz Siupik
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 115–124
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: