Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Reicher, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9946-888X

ResearcherID: brak

Scopus: 50961613400

PBN: 900478

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [inne, 1990]
 • TytułAtlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy : katalog otworów wiertniczych i studni głębinowych w utworach kredy dolnej i jury dolnej na Niżu Polskim
  Autorzyred. Wojciech GÓRECKI, przy współpracy Andrzej F. ADAMCZYK, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Tadeusz SZKLARCZYK ; aut. Beata REICHER, Zdzisław Jarosz ; Instytut Surowców Energetycznych AGH w Krakowie
  Details[Kraków : Instytut Surowców Energetycznych AGH], [1990]. — [44] s.
2
 • [referat, 2008]
 • TytułCarboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
  AutorzyDariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Wojciech GÓRECKI, Paweł KOSAKOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCharakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2003 t. 51 nr 9, s. 797–798
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskich
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEstymacja czasu interwałowego z profilowań geofizyki otworowej metodą sieci neuronowych
  AutorzyIrena Gąsior, Beata Reicher
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2014 R. 70 nr 11, s. 765–770
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin : implications for a charge history of rotliegend deposits with natural gases
  AutorzyDariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Paweł KOSAKOWSKI, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech GÓRECKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2013 vol. 83 no. 4, s. 353–383. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/83_4_353_383.pdf
7
 • [referat, 2011]
 • TytułHydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
  AutorzyW. GÓRECKI, B. PAPIERNIK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, D. BOTOR, W. BURZEWSKI, G. MACHOWSKI
  ŹródłoVienna'11 [Dokument elektroniczny] : unconventional resources and the role of technology : 73/rd EAGE conference & exhibition incorporating SPE EUROPEC 2011 : 23–26 May 2011, Vienna, Austria : conference proceedings & exhibitors' catalogue / European Association of Geoscientists & Engineers, SPE International EUROPEC. — [The Netherlands] : EAGE, cop. 2011. — S. [1–5], P298
8
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułIdentyfikacja pakietów piaskowcowych poziomu {em Paradoxides paradoxissimus} kambru środkowego w świetle interpretacji danych sejsmicznych w rejonie Łeba-Żarnowiec
  AutorzyBeata REICHER
  ŹródłoProblems of the utilization of geothermal waters and energy in China and in Poland : investigation of geothermal, hydrogeological and drilling technology and equipment ; Scientific seminars at the Department of Fossil Fuels – abstracts of lecture delivered between November 7textsuperscript{th}, 2003 and April 1textsuperscript{th}, 2005 / eds. Wojciech Górecki, Anna Sowiżdżał ; AGH – University of Science and Technology. Faculty of Geology, Geophysics and Environment Protection. Department of Fossil Fuels. — Kraków : AGH UST, 2005. — S. 115–117
9
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułIdentyfikacja pułapek niestrukturalnych w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Radymna na podstawie danych sejsmicznych i profilowań geofizyki wiertniczej
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Henryk Trygar
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 203–211
10
 • [referat, 2004]
 • TytułJoint interpretation of seismic and MT data beneath the Polish Carpathians overthrust
  AutorzyW. GÓRECKI, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI, B. REICHER, K. K. Sliz, A. Maksym, J. Siupik
  ŹródłoEAGE [Dokument elektroniczny] : Paris 2004 : sharing the earth : 66textsuperscript{th} EAGE [European Association of Geoscientists & Engineers] conference & exhibition : 7–10 June 2004, Paris : extended abstracts & exhibitors' catalogue / EAGE. — [The Netherlands : EAGE], [2004]. — S. 1–4, P325
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułJubileusz 15-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS”
  AutorzyBeata REICHER, Roman SEMYRKA
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 229–235
12
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułJubileusz 20-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS” – podsumowanie działalności w latach 1986–2006
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Roman SEMYRKA
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2006 vol. 10 wyd. spec., s. 9–18
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKorelacja mioceńskich horyzontów w strefie Drohobyczka–Rączyna–Skopów we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki 2D
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Kamila WAWRZYNIAK, Maria BAŁA, Beata REICHER, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2004 R. 60 nr 3, s. 145–155
14
 • [referat, 2014]
 • TytułModel geofizyczny struktury Golce
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Wojciech GÓRECKI, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 213–217
15
 • [referat, 1996]
 • TytułModelling of the hydrocarbon generation and migration for late Paleozoic formation – Western Pomerania, North Poland
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER
  ŹródłoEAGE 58th conference and technical exhibition : Amsterdam, The Netherlands, 3–7 June 1996 : oral and poster presentations : EAGE Petroleum Division and 17th European Formation Evaluation Symposium (SPWLA): extended abstracts book, Vol. 2 / European Association of Geoscientists & Engineers. — The Nederlands : EAGE, 1996. — S. P556
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena zawartości materii organicznej w profilu osadów kambryjsko-sylurskich obszaru platformy prekambryjskiej na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG
  AutorzyIrena Gąsior, Beata REICHER
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2014 R. 70 nr 12, s. 881–890
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułOcena zmian właściwości zbiornikowych utworów rafowych wapienia cechsztyńskiego na podstawie danych sejsmicznych, geofizyki otworowej i laboratoryjnych
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Krzysztof Pieniądz
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2006 R. 45 z. 2, s. 51–55, [4] k. tabl.
18
 • [fragment książki, 1995]
 • TytułOil and gas fields in the Southern Baltic Syneclise
  AutorzyB. REICHER
  ŹródłoOil and gas news from Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil ; Polish Oil and Gas Company. — Warsaw–Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1995. — S. 153–164
19
 • [książka, 1993]
 • TytułOil and gas news from Poland
  AutorzyStanisław Radecki, Witold Weil, Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Wojciech STRZETELSKI, Jan KĘPIŃSKI, Julian KRACH, eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil, Tadeusz Wolnowski
  DetailsWarsaw–Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1993. — 82, [1] s.
20
 • [referat, 2014]
 • TytułPerspektywy zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów w aspekcie rozwoju górnictwa naftowego w Polsce
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Michał STEFANIUK, Grzegorz MACHOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Paweł POPRAWA, Beata REICHER
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 11
21
 • [fragment książki, 1992]
 • TytułPetroleum perspectives of the Baltic Syneclise
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Petras Lapinskas [et al.], Beata REICHER, Kestutis Sakalauskas, Wojciech STRZETELSKI
  ŹródłoOil and gas in Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Beata REICHER ; Geosynoptics Society “GEOS”. — Cracow : Geosynoptics Society “GEOS”, 1992. — S. 65–88
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułPrzestrzenne modelowania jurajsko – kredowego systemu naftowego w centralnej części Niżu Polskiego
  AutorzyArtur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Wojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Paweł Poprawa
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2001 vol. 3 spec. iss., s. 115–146
23
 • [referat w czasopiśmie, 1999]
 • TytułRegional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin Region
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Artur P. ŁAPINKIEWICZ, Michał STEFANIUK, Beata REICHER, Barbara CZOPEK
  ŹródłoOil and Gas News from Poland / Polish Oil and Gas Company. — 1999 vol. 9 spec. iss., s. 117–132
24
 • [fragment książki, 1997]
 • TytułRegional modelling of hydrocarbon generation, expulsion and migration in Western Pomerania
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Tomasz MAĆKOWSKI, Tadeusz Wolnowski
  ŹródłoOil and gas news from Poland / eds. Wojciech GÓRECKI, Witold Weil ; Polish Oil and Gas Company. — Warszawa–Kraków : Geosynoptics Society “GEOS”, 1997. — S. 63–67
25
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułSpecyfika poszukiwań naftowych w miocenie autochtonicznym i jego podłożu pod nasunięciem karpacko-stebnickim
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Krzysztof Karol Śliż, Leszek SMOLARSKI, Krzysztof Pieniądz, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Andrzej Maksym, Janusz Siupik
  ŹródłoPolish Journal of Mineral Resources / Towarzystwo Geosynoptyków. — 2004 vol. 8, s. 115–124