Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Reicher, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-9946-888X

ResearcherID: brak

Scopus: 50961613400

PBN: 900478

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Atlas wód geotermalnych Niżu Polskiego. Zbiorniki dolnojurajski i dolnokredowy
2
 • Carboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
3
 • Charakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych
4
 • Dwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskich
5
 • Estymacja czasu interwałowego z profilowań geofizyki otworowej metodą sieci neuronowych
6
 • Gas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin
7
 • Hydrocarbon potential of the Carboniferous – Lower Permian Total Petroleum System in the Polish part of the SPB
8
 • Identyfikacja pakietów piaskowcowych poziomu {\em Paradoxides paradoxissimus} kambru środkowego w świetle interpretacji danych sejsmicznych w rejonie Łeba-Żarnowiec
9
 • Identyfikacja pułapek niestrukturalnych w utworach miocenu autochtonicznego w rejonie Radymna na podstawie danych sejsmicznych i profilowań geofizyki wiertniczej
10
 • Joint interpretation of seismic and MT data beneath the Polish Carpathians overthrust
11
 • Jubileusz 15-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS”
12
 • Jubileusz 20-lecia Towarzystwa Geosynoptyków „GEOS” – podsumowanie działalności w latach 1986–2006
13
 • Korelacja mioceńskich horyzontów w strefie Drohobyczka–Rączyna–Skopów we wschodniej części zapadliska przedkarpackiego na podstawie profilowań geofizyki otworowej i sejsmiki 2D
14
 • Model geofizyczny struktury Golce
15
 • Modelling of the hydrocarbon generation and migration for late Paleozoic formation – Western Pomerania, North Poland
16
 • Ocena zawartości materii organicznej w profilu osadów kambryjsko-sylurskich obszaru platformy prekambryjskiej na podstawie profilowań geofizycznych metodą CARBOLOG
17
 • Ocena zmian właściwości zbiornikowych utworów rafowych wapienia cechsztyńskiego na podstawie danych sejsmicznych, geofizyki otworowej i laboratoryjnych
18
 • Oil and gas fields in the Southern Baltic Syneclise
19
 • Oil and gas news from Poland
20
 • Perspektywy zwiększenia bazy zasobowej węglowodorów w aspekcie rozwoju górnictwa naftowego w Polsce
21
 • Petroleum perspectives of the Baltic Syneclise
22
 • Przestrzenne modelowania jurajsko – kredowego systemu naftowego w centralnej części Niżu Polskiego
23
 • Regional modeling of petrophysical parameters of carboniferous and upper devonian formations in the Lublin Region
24
 • Regional modelling of hydrocarbon generation, expulsion and migration in Western Pomerania
25
 • Specyfika poszukiwań naftowych w miocenie autochtonicznym i jego podłożu pod nasunięciem karpacko-stebnickim