Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Maćkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kse, Katedra Surowców Energetycznych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-8366-0332

ResearcherID: brak

Scopus: 6505771175

PBN: 900435

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 74, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • [referat, 2016]
 • Tytuł2D inversion of magnetotelluric soundings constrained by results of reflection seismic data interpretation for recognizing of complex geological structures, some examples from Poland : [abstract]
  AutorzyMichał STEFANIUK, Adam CYGAL, Tomasz MAĆKOWSKI, Marek Sada
  Źródło23textsuperscript{rd} Electromagnetic induction workshop [Dokument elektroniczny] : Chiang Mai, Tailand, 14–20 August 2016 : abstract book. — [Thailand : s. n.], [2016]. — S. [160–161]
2
 • [referat, 2014]
 • TytułAnaliza porównawcza obrazów sejsmicznych 2D i 3D w rejonie Lubocina
  AutorzyLeszek SMOLARSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Andrzej PASTERNACKI
  ŹródłoGeopetrol 2014 : Poszukiwania i eksploatacja złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – nowe technologie, nowe wyzwania : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane 15–18.09.2014 / Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy. — Kraków : INiG, 2014. — S. 201–205
3
 • [referat, 2016]
 • TytułAn attempt of application of integrated magnetotelluric and seismic data interpretation for recognizing of geological structure and petroleum traps in Polish Outer Carpathians
  AutorzyM. STEFANIUK, A. CYGAL, A. Kret, T. MAĆKOWSKI, M. Sada
  ŹródłoIntegrated imaging of the Earth [Dokument elektroniczny] : New Advances in Geophysics (NAG) meeting 2016 : 11–12 February, London : program. — [London : s. n.], [2016]. — S. 24
4
 • [referat, 2012]
 • TytułAn attempt of recognition of reservoir structure and parameters with use of compelx interpretation of magnetotelluric and seismic data
  AutorzyMichał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Joanna Figula, Elzbieta Maj, Marek Wojdyla
  Źródło21 EMIW [Dokument elektroniczny] : 21textsuperscript{st} EM Induction Workshop : Darwin, Australia, 25–31st of July 2012 : [extended abstract]. — [Australia : s. n.], [2012]. — S. 1, S4.4_P6
5
 • [referat, 2016]
 • TytułApplication of joint inversion of seismic and gravity data for geological characterization of near surface zone
  AutorzyA. CYGAL, J. PILCH, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI
  ŹródłoNear Surface Geoscience 2016 [Dokument elektroniczny] : 22nd European meeting of environmental and engineering geophysics : 4–8 September 2016, Barcelona, Spain. — [Netherlands : EAGE], [2016]. — S. [1–5]
6
 • [referat, 2018]
 • TytułAttenuation in Polish shale gas deposits : abstract
  AutorzyPaweł WANDYCZ, Eryk ŚWIĘCH, Leo Eisner, Andrzej PASTERNACKI, Rafał MATUŁA, Tomasz MAĆKOWSKI, Joanna LEWANDOWSKA-ŚMIERZCHALSKA
  ŹródłoApplied geophysics 2018 [Dokument elektroniczny] : 4th international conference on Applied geophysics : 28–29 June 2018, Cracow / The Mineral and Energy Economy Research Institute Polish Academy of Sciences, [etc.]. — [Cracow : s. n.], [2018]. — S. [1]
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułBudowa struktur wgłębnych w strefie sigmoidy przemyskiej – przegląd modeli interpretacyjnych
  AutorzyJan KUŚMIEREK, Tomasz MAĆKOWSKI, Monika SZCZYGIEŁ, Urszula Baran, Krzysztof Pieniądz
  ŹródłoTechnika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój. — 2006 R. 45 z. 2, s. 31–34, [3] k. tabl.
8
 • [referat, 2016]
 • TytułCalculation of the long-wavelenght seismic static corrections based on velocity-depth model derived from joint inversion of gravity and refraction data, for seismic research in Polish Carpatians
  AutorzyA. CYGAL, J. PILCH, K. PIENIĄDZ, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI
  ŹródłoIntegrated imaging of the Earth [Dokument elektroniczny] : New Advances in Geophysics (NAG) meeting 2016 : 11–12 February, London : program. — [London : s. n.], [2016]. — S. 5
9
 • [referat, 2008]
 • TytułCarboniferous petroleum system of the Fore-Sudetic monocline (southwestern Poland)
  AutorzyDariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Wojciech GÓRECKI, Paweł KOSAKOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułCharakterystyka systemu naftowego młodszego paleozoiku rowu lubelskiego w świetle wyników modelowań parametrów petrofizycznych
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2003 t. 51 nr 9, s. 797–798
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułCyfrowa rewolucja w poszukiwaniach węglowodorów
  AutorzyBartosz PAPIERNIK, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoRynek Polskiej Nafty i Gazu : raport Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 1, s. 45–48
12
 • [referat, 2018]
 • TytułDecreasing uncertainty of joint gravity and seismic inversion by constraining initial models with well and TEM data
  AutorzyA. CYGAL, J. PILCH, A. PASTERNACKI, M. STEFANIUK, T. MAĆKOWSKI, J. Ważny
  ŹródłoParis 2017 [Dokument elektroniczny] : 79th EAGE conference & exhibition 2017 : 12–15 June 2017, Paris, France. — [France : s. n.], [2017]. — S. [1–5] ID We C3 02
13
 • [referat, 2015]
 • TytułDistribution modeling of thermal field parameters in the Polish Eastern Carpathians based on geophysical data
  AutorzyMichał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Wojciech GÓRECKI, Marek HAJTO, Aurelia ZAJĄC
  ŹródłoWorld Geothermal Congress [Dokument elektroniczny] : WGC 2015 : views from down under – geothermal in perspective : 19–24 April 2015, Australia – New Zealand : proceedings / ed. Roland Horne, Toni Boyd. — [Germany] : International Geothermal Association, cop. 2015. — S. 1–8 ID 13109
14
 • [referat, 2017]
 • TytułDownhole microseismic monitoring of Polish gas deposits
  AutorzyE. ŚWIĘCH, P. WANDYCZ, L. Eisner, A. PASTERNACKI, T. MAĆKOWSKI
  ŹródłoParis 2017 [Dokument elektroniczny] : 79th EAGE conference & exhibition 2017 : 12–15 June 2017, Paris, France. — [France : s. n.], [2017]. — S. [1–5] We B4 16
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułDownhole microseismic monitoring of shale deposits: case study from Northern Poland
  AutorzyEryk ŚWIĘCH, Paweł WANDYCZ, Leo Eisner, Andrzej PASTERNACKI, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoActa Geodynamica et Geomaterialia. — 2017 vol. 14 no. 3, s. 297–304
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułDwuwymiarowe modele termicznego przeobrażenia materii organicznej i ekspulsji węglowodorów w transgranicznej strefie Karpat polsko-ukraińskich
  AutorzyTomasz MAĆKOWSKI, Jan KUŚMIEREK, Beata REICHER, Urszula Baran, Paweł KOSAKOWSKI, Artur Piotr ŁAPINKIEWICZ, Grzegorz MACHOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Monika SZCZYGIEŁ, Aurelia ZAJĄC, Izabela Zych
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2009 t. 35 z. 4/1 Nowe aspekty interpretacji prognoz ropo– i gazonośności wschodniej części Karpat polskich, s. 191-222. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2009-04-1/Geologia_2009_4-1_07.pdf
17
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2016]
 • TytułEffect of the near surface layer for the microseismic monitoring – 2D modelling
  AutorzyAndrzej PASTERNACKI, Paweł WANDYCZ, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 111. — tekst: http://goo.gl/cNkZIa
18
 • [referat, 2017]
 • TytułEstimating detectability of microseismicity with a surface monitoring array using downhole monitoring array
  AutorzyP. WANDYCZ, E. ŚWIĘCH, L. Eisner, D. Anikiev, A. PASTERNACKI, T. MAĆKOWSKI
  ŹródłoParis 2017 [Dokument elektroniczny] : 79th EAGE conference & exhibition 2017 : 12–15 June 2017, Paris, France. — [France : s. n.], [2017]. — S. [1–5] Th A5 09
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułEstimating microseismic detectability of the surface-monitoring network using downhole-monitoring array
  AutorzyPaweł WANDYCZ, Eryk ŚWIĘCH, Leo Eisner, Andrzej PASTERNACKI, Denis Anikiev, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoInterpretation. — 2018 vol. 6 iss. 3, s. SH107–SH115
20
 • [referat, 2017]
 • TytułEstimation of the quality factor using peak frequency method in Polish shale gas deposits
  AutorzyP. WANDYCZ, E. ŚWIĘCH, L. Eisner, T. MAĆKOWSKI, A. PASTERNACKI
  ŹródłoParis 2017 [Dokument elektroniczny] : 79th EAGE conference & exhibition 2017 : 12–15 June 2017, Paris, France. — [France : s. n.], [2017]. — S. [1–3] Tu SP1 01
21
 • [referat, 2018]
 • TytułEstimation of VTI vertical transverse anisotropy parameters based on microseismic data
  AutorzyEryk ŚWIĘCH, Paweł WANDYCZ, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [62-63]
22
 • [referat, 2017]
 • TytułEvaluation of optimal downhole microseismic monitoring array
  AutorzyEryk ŚWIĘCH, Paweł WANDYCZ, Andrzej PASTERNACKI, Tomasz MAĆKOWSKI
  ŹródłoZagadnienia interdyscyplinarne w górnictwie i geologii : XVII konferencja doktorantów i młodych uczonych : Szklarska Poręba, 23–26 maja 2017 : materiały konferencyjne. — Wrocław : Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, 2017. — S. 82–84
23
 • [referat, 2017]
 • TytułExploration of hydrocarbon unconventional accumulations in the argillaceous formation of the Autochthonous Miocene succession in the Carpathian Foredeep
  AutorzyWojciech GÓRECKI, Anna SOWIŻDŻAŁ, Grzegorz MACHOWSKI, Tomasz MAĆKOWSKI, Bartosz PAPIERNIK, Michał STEFANIUK
  ŹródłoWorld Academy of Sciences Engineering and Technology (WASET) [2017] : 19th International : international scholarly and scientific research & innovation : conference proceedings : February 07–08, 2017 Bangkok, Thailand, Pt. 4. — [Bangkok : s. n.], [2017]. — S. 528–531
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGas generation in carboniferous source rocks of the variscan foreland basin : implications for a charge history of rotliegend deposits with natural gases
  AutorzyDariusz BOTOR, Bartosz PAPIERNIK, Tomasz MAĆKOWSKI, Beata REICHER, Paweł KOSAKOWSKI, Grzegorz MACHOWSKI, Wojciech GÓRECKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2013 vol. 83 no. 4, s. 353–383. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/83_4_353_383.pdf
25
 • [referat, 2018]
 • TytułGeophysical methods in the recognition of geothermal resources in Poland — selected examples
  AutorzyMichał STEFANIUK, Tomasz MAĆKOWSKI, Anna SOWIŻDŻAŁ
  ŹródłoRenewable energy sources: engineering, technology, innovation : ICORES 2017 : [20.06.2017–23.06.2017, Krynica Zdrój, Polska] / ed. Krzysztof Mudryk, Sebastian Werle. — Cham : Springer International Publishing AG, cop. 2018. — S. 561–570