Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Kowalski, dr

adiunkt

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kaśk

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1325-6649

ResearcherID: brak

Scopus: 7103393598

PBN: 900423

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 71, z ogólnej liczby 71 publikacji Autora


1
 • [article, 2020]
 • TytułA new and working petroleum source rock on the UK Continental Shelf (upper Permian, offshore Yorkshire)
  AutorzyMirosław Słowakiewicz, Jon Gluyas, Adam KOWALSKI, Thomas Edwards, Samuel Słama, Mike Mawson, Maurice E. Tucker, Paul Scovell, Israel Polonio
  ŹródłoMarine and Petroleum Geology. — 2020 vol. 121 art. no. 104605, s. 1–18
2
 • [journal paper, 2012]
 • TytułAssessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun
  ŹródłoGeologica Carpathica. — 2012 vol. 63 no. 4 conf. vol., s. 319–333. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/63-4/article-604/#
3
 • [proceedings, 2012]
 • TytułAssessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun
  Źródło2textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — S. 75–76
4
 • [article, 2012]
 • TytułAssessment of hydrocarbon potential of the Lower Palaeozoic strata in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and Western Ukraine)
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Yuriy V. Koltun, Adam KOWALSKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2012 vol. 82 iss. 1, s. 65–80. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_1_065_080.pdf
5
 • [journal paper, 2019]
 • TytułAssessment of soil contamination by oil-derived compounds in the Kielce agglomeration using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS)
  AutorzyNatalia KMIECIK, Krzysztof JUREK, Adam KOWALSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne. — 2019 vol. 108 art. no. 02005, s. 1–9. — tekst: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/34/e3sconf_ef18_02005.pdf
6
 • [proceedings, 2018]
 • TytułBajocian (Middle Jurassic) palaeoenvironment in central part of Polish Basin
  AutorzyAdam ZAKRZEWSKI, Adam KOWALSKI, Paweł KOSAKOWSKI
  ŹródłoHerl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29textsuperscript{th}–April 3textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — S. [70–71]
7
8
 • [article, 2009]
 • TytułBiological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine)
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Monika Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Hieronim ZYCH
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 463–480. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_463_480.pdf
9
 • [proceedings, 2013]
 • TytułBiomarkers from internal sediments of karst cavities in $Zn-Pb$ sulphide hosting carbonates as a proxy for understanding of the final stages of ore forming processes in the Krakow-Silesian Mississippi Valley Type lead-zinc deposits, Southern Poland
  AutorzyWendorff M., KOWALSKI A., Rospondek M.
  Źródło30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — S. [1], T1S6_P57
10
 • [article, 2009]
 • TytułBitumen and salt contents within the quaternary sediments at Starunia Palaeontological site and vicinity (Carpathian Region, Ukraine)
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Tomasz TOBOŁA, Hieronim ZYCH, Adam KOWALSKI, Sebastian Ptak
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2009 vol. 79 iss. 3, s. 447–461. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_447_461.pdf
11
 • [proceedings, 2010]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-Dębica
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej Jerzy KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena WRÓBEL, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI
  ŹródłoRopa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 31–32
12
 • [chapter, 2004]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiego
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI
  ŹródłoMożliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — S. 49–70
13
 • [chapter, 2004]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku małopolskiego
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI
  ŹródłoMożliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — S. 71–86
14
 • [proceedings, 2014]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna utworów karbonu oraz ich potencjał naftowy (Pomorze Zachodnie)
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Maciej J. KOTARBA, Adam KOWALSKI
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 35
15
16
 • [proceedings, 2008]
 • TytułConditions of occurrence of hydrocarbon deposits in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) petroleum system, exemplified by the Grotów Peninsula area (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland)
  AutorzyPAPIERNIK Bartosz, Paweł KOSAKOWSKI, Grzegorz MACHOWSKI, Roman SEMYRKA, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Adam KOWALSKI, Marek CAPIK
  ŹródłoOSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — [Oslo : s. n.], [2008]. — S. [1]
17
 • [proceedings, 2018]
 • TytułContamination assessment of soil by oil-derived compounds of the Kielce agglomeration using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS)
  AutorzyNatalia KMIECIK, Krzysztof Jurek, Adam KOWALSKI
  ŹródłoEnergy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — S. 96
18
 • [article, 2020]
 • TytułCorrection to: Investigation of organic material self-heating in oxygen-depleted condition within a coal-waste dump in Upper Silesia Coal Basin, Poland
  AutorzyÁdám Nádudvari, Monika J. Fabiańska, Magdalena Misz-Kennan, Justyna Ciesielczuk, Adam KOWALSKI
  ŹródłoEnvironmental Science and Pollution Research. — 2020 vol. 27 iss. 8, s. 8308–8309. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-020-07688-6.pdf
19
 • [proceedings, 2020]
 • TytułDependence of the molecular composition of the gas emitted during self-ignition processes on the temperature in the coal waste dump: example from Upper Silesia, Poland
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Adam KOWALSKI, Monika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennan, Adam Nádudvari
  ŹródłoEnergy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — S. 39
20
 • [proceedings, 2019]
 • TytułDepositional conditions of organic matter in the Miocene strata – a biomarkers approach (Polish Carpathian Foredeep)
  AutorzyKOSAKOWSKI Paweł, ZAKRZEWSKI Adam, MACHOWSKI Grzegorz, POPRAWA Paweł, KOWALSKI Adam, Koltun V. Yuriy, SOWIŻDŻAŁ Anna
  ŹródłoParatethys petroleum systems [Dokument elektroniczny] : between Central Europe and the Caspian Region : 26–27 March 2019, Vienna, Austria : book of abstracts. — [Austria : s. n.], [2019]. — S. P-111
21
 • [article, 2019]
 • TytułEnvironmental influence of gaseous emissions from self-heating coal waste dumps in Silesia, Poland
  AutorzyMonika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Ádám Nádudvari, Magdalena Misz-Kennan, Adam KOWALSKI, Łukasz Kruszewski
  ŹródłoEnvironmental Geochemistry and Health. — 2019 vol. 41 iss. 2, s. 575–601. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10653-018-0153-5.pdf
22
 • [article, 2011]
 • TytułEvaluation of hydrocarbon potential of the autochthonous Miocene strata in the NW part of the Ukrainian Carpathian Foredeep
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Yuriy V. Koltun, Adam KOWALSKI
  ŹródłoAnnales Societatis Geologorum Poloniae. — 2011 vol. 81 no. 3, s. 395–407. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/81_3_395_407.pdf
23
 • [proceedings, 2015]
 • TytułGenetic correlation between source rocks and natural gas in the western part the Polish Outer Carpathians and Paleozoic-Mesozoic basement
  AutorzyM. J. KOTARBA, D. WIĘCŁAW, P. Dziadzio, P. KOSAKOWSKI, A. KOWALSKI, E. BILKIEWICZ
  ŹródłoAAPG European regional conference & exhibition 2015 : ”tethys-atlantics interaction along the European-Iberian-African plate boundaries” : 18textsuperscript {th} – 19textsuperscript {th} May 2015, Lisbon, Portugal : abstracts. — [Portugal : s. n.], [2015]. — S. 92–93
24
 • [article, 2017]
 • TytułGenetic correlation of source rocks and natural gas in the Polish Outer Carpathians and Paleozoic–Mesozoic basement east of Kraków (southern Poland)
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Elżbieta BILKIEWICZ, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2017 vol. 61 no. 4, s. 795–824. — tekst: https://goo.gl/jbzzH4
25
 • [proceedings, 2014]
 • TytułGeneza ropy naftowej akumulowanej w utworach dolomitu głównego w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego
  AutorzyAdam KOWALSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA
  Źródło„Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — S. 37