Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Kowalski, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-1325-6649 połącz konto z ORCID

ResearcherID: DWC-0128-2022

Scopus: 7103393598

PBN: 5e709207878c28a04738ed3f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8143443
2023431
2022312
2021321
2020918
2019523
2018862
201722
2016413
201511
2014321
2013321
2012844
2011312
2010642
2009312
2008422
200611
200511
2004321
2003312
2001211
200011
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8122581
2023422
202233
202133
202099
201955
2018826
201722
2016413
201511
2014321
201333
201288
201133
20106141
2009312
2008431
200611
200511
200433
2003321
2001211
200011
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem814437
2023422
2022312
2021312
2020918
201955
2018835
2017211
2016422
201511
2014321
201333
2012862
2011321
201066
200933
2008431
200611
200511
200433
200333
2001211
200011
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem813051
2023413
2022312
2021312
2020981
2019523
201888
201722
2016431
201511
2014312
2013312
2012844
2011321
2010624
2009321
200844
200611
200511
200433
200333
200122
200011
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem813348
2023413
2022312
2021312
2020972
2019532
2018817
201722
2016431
201511
2014312
2013312
2012844
2011321
2010624
200933
2008413
200611
200511
200433
200333
200122
200011
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem814437
2023413
2022321
2021312
2020981
2019541
2018817
201722
201644
201511
2014312
2013312
2012844
2011321
2010633
200933
2008422
200611
200511
2004312
2003321
200122
200011
1999111
 • A new and working petroleum source rock on the UK Continental Shelf (upper Permian, offshore Yorkshire) / Mirosław Słowakiewicz, Jon Gluyas, Adam KOWALSKI, Thomas Edwards, Samuel Słama, Mike Mawson, Maurice E. Tucker, Paul Scovell, Israel Polonio // Marine and Petroleum Geology ; ISSN 0264-8172. — 2020 vol. 121 art. no. 104605, s. 1–18. — Bibliogr. s. 16–18, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2020-07-22

 • keywords: source rock, Zechstein, late permian, Yorkshire, Boulby mine, seeping oil

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.marpetgeo.2020.104605

2
 • Assessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine) / Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun // Geologica Carpathica ; ISSN 1335-0552. — 2012 vol. 63 no. 4 conf. vol., s. 319–333. — Bibliogr. s. 332–333, Abstr.. — Alpine-Petrol'2012 : 2nd international conference : 25–28 September 2012, Kraków (Poland) / eds. Maciej J. Kotarba, Jan Golonka, Jozef Vozár. — Bratislava : Veda Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2012. — tekst: http://www.geologicacarpathica.com/browse-journal/volumes/63-4/article-604/#

 • keywords: Poland, petroleum geochemistry, Jurassic, Cretaceous, Ukraine, source rocks characteristics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10096-012-0025-3

3
 • Assessment of hydrocarbon potential of Jurassic and Cretaceous source rocks in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and W Ukraine) / Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Yuriy V. Koltun // W: 2\textsuperscript{nd} international conference “Alpine-Petrol 2012” on “Geology, ecology and petroleum prospectives of the Carpathians and other Alpine regions in Europe” : 25–28 September, 2012, Kraków, Poland : book of programme and abstracts / eds. M. J. Kotarba, M. Wróbel ; AGH University of Science and Technology [etc.]. — Kraków : [Society of Research on Environmental Changes “Geosphere”], cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-915765-9-5. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessment of hydrocarbon potential of the Lower Palaeozoic strata in the Tarnogród–Stryi area (SE Poland and Western Ukraine) / Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Yuriy V. Koltun, Adam KOWALSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2012 vol. 82 iss. 1, s. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/82_1_065_080.pdf

 • keywords: Silurian, source rock, hydrocarbon potential, Cambrian, Ordovician, SE Poland, western Ukraine, Carpathian Foredeep basement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Bajocian (Middle Jurassic) palaeoenvironment in central part of Polish Basin / Adam ZAKRZEWSKI, Adam KOWALSKI, Paweł KOSAKOWSKI // W: Herl'any 2017 : international conference of Young geologist : March 29\textsuperscript{th}–April 3\textsuperscript{rd}, 2017, Dobczyce n. Kraków, Poland : book of abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Mineralogiczne MINERALPRESS, cop. 2018. — ISBN: 978-83-933330-1-1. — S. [70–71]. — Bibliogr. s. [71]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Biological markers and stable carbon isotope studies of bitumen impregnating quaternary sediments at Starunia palaeontological site and vicinity (Carpathian region, Ukraine) / Maciej J. KOTARBA, Monika Fabiańska, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Hieronim ZYCH // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2009 vol. 79 no. 3, s. 463–480. — Bibliogr. s. 478–480, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/79_3_463_480.pdf

 • keywords: biomarkers, stable carbon isotopes, Ukraine, oil origin, Carpathian region, bitumen content, woolly rhinoceros, Starunia palaeontological site

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Biomarkers from internal sediments of karst cavities in $Zn-Pb$ sulphide hosting carbonates as a proxy for understanding of the final stages of ore forming processes in the Krakow-Silesian Mississippi Valley Type lead-zinc deposits, Southern Poland / Wendorff M., KOWALSKI A., Rospondek M. // W: 30th IAS meeting of sedimentology [Dokument elektroniczny] : Manchester, 2nd–5th September, 2013 : conference abstracts volume / International Association of Sedimentologists. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [United Kingdom : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1], T1S6_P57. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Charakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-DębicaOrganic geochemical study and hydrocarbon generation modelling of the Palaeozoic-Mesozoic basement in the Tarnów-Dębica area / Paweł KOSAKOWSKI, Maciej Jerzy KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena WRÓBEL, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI // W: Ropa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials = Oil and gas – conventional and unconventional plays. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 31–32. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Charakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku górnośląskiegoGeochemical characteristics of organic matter within Carboniferous strata in the southern part of the Upper Silesian block / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI // W: Możliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego = Hydrocarbon generation potential of Carboniferous rocks in the southern part of the Upper Silesian and Małopolska blocks / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — Dod. ISBN: 8389541327. — ISBN10: 8391576531. — S. 49–70. — Bibliogr. s. 68–69, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Charakterystyka geochemiczna substancji organicznej utworów karbonu w południowej części bloku małopolskiegoGeochemical characteristics of organic matter within Carboniferous strata in the southern part of the Małopolska block / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI // W: Możliwości generowania węglowodorów w skałach karbonu w południowej części bloku górnośląskiego i małopolskiego = Hydrocarbon generation potential of Carboniferous rocks in the southern part of the Upper Silesian and Małopolska blocks / pod red. Macieja J. Kotarby ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : TBPŚ „Geosfera” : Akapit, 2004. — Dod. ISBN: 8389541327. — ISBN10: 8391576531. — S. 71–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Charakterystyka geochemiczna utworów karbonu oraz ich potencjał naftowy (Pomorze Zachodnie)[Geochemical characteristics of the Carboniferous strata and their petroleum (western Pomerania)] / Paweł KOSAKOWSKI, Magdalena WRÓBEL, Maciej J. KOTARBA, Adam KOWALSKI // W: „Przemiany środowiska naturalnego, rozwój zrównoważony i zasoby surowców mineralnych Polski” : trzecia konferencja naukowa z okazji 150. rocznicy urodzin Karola Bohdanowicza : Kraków, 25–26 wrzesień, 2014 : program konferencji oraz streszczenia referatów. — [Kraków : s. n.], cop. 2014. — ISBN: 978-83-936291-0-7. — S. 35. — Bibliogr. s. 35. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Composition of diamondoids in oil samples from the Alpine Foreland Basin, Austria: potential as indices of source rock facies, maturity and biodegradation / Ł. Pytlak, A. KOWALSKI, D. Gross, R. F. Sachsenhofer // Journal of Petroleum Geology ; ISSN 0141-6421. — 2017 vol. 40 iss. 2, s. 153–171. — Bibliogr. s. 169–171. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-17. — tekst: http://onlinelibrary-1wiley-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/doi/10.1111/jpg.12670/epdf

 • keywords: hydrocarbons, source rocks, Austria, alpine foreland basin, diamondoids, adamantanes, diamantanes, thermal maturity, Oligocene

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1111/jpg.12670

16
 • Conditions of occurrence of hydrocarbon deposits in the Zechstein Main Dolomite (Ca2) petroleum system, exemplified by the Grotów Peninsula area (Fore-Sudetic Monocline, SW Poland) / PAPIERNIK Bartosz, Paweł KOSAKOWSKI, Grzegorz MACHOWSKI, Roman SEMYRKA, Kazimierz SŁUPCZYŃSKI, Adam KOWALSKI, Marek CAPIK // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Contamination assessment of soil by oil-derived compounds of the Kielce agglomeration using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS) / Natalia KMIECIK, Krzysztof Jurek, Adam KOWALSKI // W: Energy and fuels 2018 : Kraków, 19–21 September 2018 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2018 / eds. Wojciech Suwała, [et al.] ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2018]. — ISBN: 978-83-948318-2-0. — S. 96. — Bibliogr. s. 96. — Toż. w: {http://www.konferencja-eip.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/EIP-2018-BoA-Scalona.pdf} [2018-09-20]

 • keywords: PAHs, soil, gas chromatography-mass spectrometry, polycyclic aromatic hydrocarbons, contaminants, petroleum-derived compounds

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Correction to: Investigation of organic material self-heating in oxygen-depleted condition within a coal-waste dump in Upper Silesia Coal Basin, Poland / Ádám Nádudvari, Monika J. Fabiańska, Magdalena Misz-Kennan, Justyna Ciesielczuk, Adam KOWALSKI // Environmental Science and Pollution Research ; ISSN 0944-1344. — 2020 vol. 27 iss. 8, s. 8308–8309. — Publikacja dostępna online od: 2020-01-13. — Correction to: Environmental Science and Pollution Research DOI 10.1007/s11356-019-07336-8. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11356-020-07688-6.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11356-020-07688-6

19
 • Dependence of the molecular composition of the gas emitted during self-ignition processes on the temperature in the coal waste dump: example from Upper Silesia, Poland / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Adam KOWALSKI, Monika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennan, Adam Nádudvari // W: Energy fuels environment 2020 [Dokument elektroniczny] : Kraków, Poland, 1-4 December 2020 : book of abstracts / ed. Bogdan Samojeden ; AGH University of Science and Technology, Cracow University of Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ed. 2 corrected. — Kraków : AGH University of Science and Technology, 2020. — e-ISBN: 978-83-948318-4-4. — S. 39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ef-conference.agh.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/Book-of-Abstract-EFE-2020-1.pdf [2020-12-11]. — Bibliogr. s. 39

 • keywords: gaseous pollutants, Upper Silesia, coal waste, self heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Environmental influence of gaseous emissions from self-heating coal waste dumps in Silesia, Poland / Monika Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Ádám Nádudvari, Magdalena Misz-Kennan, Adam KOWALSKI, Łukasz Kruszewski // Environmental Geochemistry and Health ; ISSN 0269-4042. — 2019 vol. 41 iss. 2, s. 575–601. — Bibliogr. s. 599–601, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-07-24. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10653-018-0153-5.pdf

 • keywords: volatile organic compounds, greenhouse gases, coal wastes, gas emission, self heating

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10653-018-0153-5

22
 • Evaluation of hydrocarbon potential of the autochthonous Miocene strata in the NW part of the Ukrainian Carpathian Foredeep / Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Yuriy V. Koltun, Adam KOWALSKI // Annales Societatis Geologorum Poloniae ; ISSN 0208-9068. — 2011 vol. 81 no. 3, s. 395–407. — Bibliogr. s. 406–407, Abstr.. — tekst: http://www.asgp.pl/sites/default/files/volumes/81_3_395_407.pdf

 • keywords: source rocks, hydrocarbon potential, organic geochemistry, Miocene, Bilche-Volytsia Unit, Ukrainian Carpathian Foredeep

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Evaluation of the gaseous pollutants yields produced during the self-heating process of coal waste simulated by dry and hydrous pyrolysis / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Elżbieta BILKIEWICZ, Adam KOWALSKI, Monika J. Fabiańska, Justyna CIESIELCZUK, Magdalena Misz-Kennan // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2022 vol. 50, s. 91. — 27th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : October 20-23, 2022, Rudy, Poland. — tekst: https://ptmin2022.us.edu.pl/wp-content/uploads/2022/10/PTMin2022Abstract-book-1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Evaluation of the organic pollutants yields emitted by coal waste during the self-heating: simulation by dry and hydrous pyrolysis : poster / Dariusz WIĘCŁAW, Krzysztof JUREK, Ewa Szram, Elżbieta BILKIEWICZ, Adam KOWALSKI, Monika J. Fabiańska, Justyna Ciesielczuk, Magdalena Misz-Kennan // W: Goldschmidt2023 [Dokument elektroniczny] : 9–14 July 2023, Lyon, France. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [France : European Association of Geochemistry : Geochemical Society], [2023]. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: https://conf.goldschmidt.info/goldschmidt/2023/meetingapp.cgi/Paper/19411 [2023-08-07]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25