Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection
WGGiOŚ-kaśk

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6895-5872

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Charakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-Dębica
2
 • Comparison of natural and hydrous pyrolysis gases (Lower Palaeozoic sequence, Polish Baltic Basin)
3
 • Comparison of oils accumulated in the Polish Baltic Basin with hydrous pyrolysis oils expelled from the Cambrian and Ordovician rocks
4
 • Estimation of kinetic parameters for Cambrian and Ordovician kerogen of the Baltic region: hydrous pyrolysis and organic sulphur approach
5
 • Hydrocarbon potential of the Lower Palaeozoic sequence of the Polish Baltic Basin
6
 • Isotopic characteristics of oils from the Iranian sector of the Persian Gulf
7
 • Ocena intensywności wtórnych procesów w złożach ropy naftowej mezozoicznego podłoża zapadliska przedkarpackiego na podstawie analizy lekkich węglowodorów ciekłych
8
 • Petroleum system and potential of hydrocarbon exploration in the lower Palaeozoic strata of the Polish Baltic Basin
9
 • Potencjał naftowy utworów jurajskich podłoża Karpat i zapadliska przedkarpackiego w rejonie Lwów-Sambor-Stryj (SW Ukraina)
10
 • Radiocarbon dating of woolly rhinoceroses and plant remnants in Pleistocene sediments from Starunia (the Velyky Lakavets river valley, SW Ukraine)
11
 • Source rock evaluation of the Alum and Dictyonema Shales (Upper Cambrian-Lower Ordovician) in the Baltic and Podlasie Basin
12
 • Sposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego