Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6895-5872

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2010]
 • TytułCharakterystyka geochemiczna i modelowanie procesów generowania węglowodorów utworów podłoża paleozoiczno-mezozoicznego w rejonie Tarnów-Dębica
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej Jerzy KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena WRÓBEL, Piotr Dziadzio, Adam KOWALSKI
  ŹródłoRopa i gaz – złoża konwencjonalne i niekonwencjonalne : III konferencja naukowo-techniczna = 3rd scientific-technical conference : Czarna, 11–14 kwietnia 2010 : materiały konferencyjne = conference materials. — [Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii], [2010]. — S. 31–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2010]
 • TytułComparison of natural and hydrous pyrolysis gases (Lower Palaeozoic sequence, Polish Baltic Basin)
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Michael D. Lewan
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 35–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2010]
 • TytułComparison of oils accumulated in the Polish Baltic Basin with hydrous pyrolysis oils expelled from the Cambrian and Ordovician rocks
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Michael D. Lewan, Alicja Karczewska
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 33–34
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułEstimation of hydrous-pyrolysis kinetic parameters for oil generation from Baltic Cambrian and Tremadocian source rocks with Type-II kerogen
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Miachael D. Lewan, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 217–226. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7569/6204
 • keywords: Cambrian, Baltic region, Ordovician, hydrous pyrolysis, organic sulfur, kinetic parameters, Type-II kerogen

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2010]
 • TytułEstimation of kinetic parameters for Cambrian and Ordovician kerogen of the Baltic region: hydrous pyrolysis and organic sulphur approach
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Miachael D. Lewan, Maciej J. KOTARBA
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 43–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułGeology, ecology and petroleum of the lower Paleozoic strata in the Polish part of the Baltic region : introduction
  AutorzyMaciej J. KOTARBA
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 103–107. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7560/6195
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułHabitat and hydrocarbon potential of the lower Paleozoic source rocks in the Polish part of the Baltic region
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI, Izabella Grotek
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 159–181
 • keywords: source rock, hydrocarbon potential, northern Poland, Baltic region, lower Paleozoic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułHydrocarbon potential of the Lower Palaeozoic sequence of the Polish Baltic Basin
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI, Piotr Anolik
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 27–28
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2010]
 • TytułIsotopic characteristics of oils from the Iranian sector of the Persian Gulf
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Ahmad R. Rabbani
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 99–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2010]
 • TytułOcena intensywności wtórnych procesów w złożach ropy naftowej mezozoicznego podłoża zapadliska przedkarpackiego na podstawie analizy lekkich węglowodorów ciekłych
  AutorzyAdam KOWALSKI, Maciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 663–667
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOrigin of hydrocarbon gases accumulated in the Middle Cambrian reservoirs of the Polish part of the Baltic region
  AutorzyMaciej J. KOTARBA
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 197–204. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7567/6202
 • keywords: hydrous pyrolysis, stable isotopes, thermogenic gases, Polish Baltic region, Upper Cambrian-Tremadocian source rock succession, microbial methane

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułOrigin of oils accumulated in the Middle Cambrian reservoirs of the Polish part of the Baltic region
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Adam KOWALSKI
  ŹródłoGeological Quarterly. — 2010 vol. 54 no. 2, s. 205–216. — tekst: https://gq.pgi.gov.pl/article/view/7568/6203
 • keywords: biomarkers, stable carbon isotopes, oil origin, oil-oil correlation, Baltic region, lower Paleozoic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2010]
 • TytułPetroleum system and potential of hydrocarbon exploration in the lower Palaeozoic strata of the Polish Baltic Basin
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Magdalena WRÓBEL, Adam KOWALSKI
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 9–10
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [referat, 2010]
 • TytułPotencjał naftowy utworów jurajskich podłoża Karpat i zapadliska przedkarpackiego w rejonie Lwów-Sambor-Stryj (SW Ukraina)
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Yuriy V. Koltun, Igor V. Dudok
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 669–673
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2010]
 • TytułRadiocarbon dating of woolly rhinoceroses and plant remnants in Pleistocene sediments from Starunia (the Velyky Lakavets river valley, SW Ukraine)
  AutorzyT. KUC, K. RÓŻAŃSKI, M. J. KOTARBA, T. Goslar, H. Kubiak
  Źródło“Methods of absolute chronology” : 10textsuperscript{th} international conference : 22–25textsuperscript{th} April 2010, Gliwice, Poland : abstracts & programme. — [Gliwice : s. n.], [2010]. — S. 69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2010]
 • TytułSource rock evaluation of the Alum and Dictyonema Shales (Upper Cambrian-Lower Ordovician) in the Baltic and Podlasie Basin
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Alla Shogenova, Dariusz WIĘCŁAW
  Źródło“Baltic-Petrol'2010” : the international conference on “Geology, ecology and petroleum exploration perspectives in the Baltic region” : Gdańsk–Kraków, 2010 : book of programme and abstracts / AGH, Państwowy Instytut Geologiczny, LOTOS, GEOSFERA. — Kraków : Society of Research on Environmental Changes “GEOSFERA”, cop. 2010. — S. 29–30
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2010]
 • TytułSposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Adam KORUS, Maciej KOTARBA, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN
  DetailsInt.Cl.: G01N 33/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206259 B1 ; Udziel. 2010-03-09 ; Opubl. 2010-07-30. — Zgłosz. nr P.363957 z dn. 2003-12-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206259B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: