Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6895-5872

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułComposition and origin of natural gases accumulated in the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian region: Gaseous hydrocarbons, noble, gases, carbon dioxide and nitrogen
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Keisuke Nagao
  ŹródłoChemical Geology. — 2008 vol. 255 vol. 3–4, s. 426–438. — tekst: http://goo.gl/kj9c2E
 • keywords: carbon dioxide, stable isotopes, nitrogen, origin of natural gases, gaseous hydrocarbons, noble gases

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.chemgeo.2008.07.011

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułEvaluating transition-metal catalysis in gas generation from the Permian Kupferschiefer by hydrous pyrolysis
  AutorzyM. D. Lewan, M. J. KOTARBA, D. WIĘCŁAW, A. PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoGeochimica et Cosmochimica Acta : Journal of The Geochemical Society and The Meteoritical Society. — 2008 vol. 72 iss. 16, s. 4069–4093. — tekst: http://goo.gl/EEozRl
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.gca.2008.06.003

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułHistoria i programy dalszych badań geologicznych na obszarze byłej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w Staruni
  AutorzyM. J. KOTARBA, S. W. Alexandrowicz, R. Stachowicz-Rybka
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2008 t. 56 nr 6, s. 434–441. — tekst: http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/pg_2008_06_10.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułJedno- i dwuwymiarowe modelowania numeryczne procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach karbonu południowo-wschodniej części rowu lubelskiego
  AutorzyMagdalena WRÓBEL, Maciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2008 t. 34 z. 2, s. 171–193. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGIA/2008-02/Geologia_2008_2_02.pdf
 • słowa kluczowe: karbon, rów lubelski, analiza naftowa, modelowania 1- i 2-D

  keywords: 1- and 2-D modelling, Lublin Trough, carboniferous strata, petroleum analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMacierzystość utworów starszego paleozoiku w rejonie Tarnogród–Rudki (podłoże zapadliska przedkarpackiego)
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Paweł KOSAKOWSKI, Dariusz WIĘCŁAW, Adam KOWALSKI, Magdalena WRÓBEL
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 461–466
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMożliwości generacyjne utworów starszego paleozoiku w lądowym obszarze polskiej części basenu bałtyckiego
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Maciej J. KOTARBA, Magdalena WRÓBEL, Wacław BURZEWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 73–77
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułPionowa zmienność wskaźników macierzystości warstw menilitowych w wybranych profilach wschodniej części polskich Karpat zewnętrznych
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jan KUŚMIEREK, Adam KOWALSKI, Grzegorz MACHOWSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2008 nr 150 wyd. konf., s. 455–460
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [monografia, 2008]
 • TytułPrzemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony
  Autorzypod red. Macieja J. KOTARBY ; GEOSFERA Towarzystwo Badania Przemian Środowiska
  DetailsKraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — VIII, 309 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułZasady i cele ochrony geosfery, rozwój zrównoważony oraz gospodarka i bezpieczeństwo energetyczne
  AutorzyMaciej Jerzy KOTARBA
  ŹródłoPrzemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony / pod red. Macieja J. Kotarby ; Geosfera Towarzystwo Badania Przemian Środowiska. — Kraków : Wydawnictwo TBPŚ „Geosfera”, 2008. — S. 1–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: