Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6895-5872

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Composition and origin of natural gases accumulated in the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian region: Gaseous hydrocarbons, noble, gases, carbon dioxide and nitrogen
2
 • Evaluating transition-metal catalysis in gas generation from the Permian Kupferschiefer by hydrous pyrolysis
3
 • Historia i programy dalszych badań geologicznych na obszarze byłej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w Staruni
4
 • Jedno- i dwuwymiarowe modelowania numeryczne procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach karbonu południowo-wschodniej części rowu lubelskiego
5
 • Macierzystość utworów starszego paleozoiku w rejonie Tarnogród–Rudki (podłoże zapadliska przedkarpackiego)
6
7
 • Możliwości generacyjne utworów starszego paleozoiku w lądowym obszarze polskiej części basenu bałtyckiego
8
 • Pionowa zmienność wskaźników macierzystości warstw menilitowych w wybranych profilach wschodniej części polskich Karpat zewnętrznych
9
 • Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony
10
 • The red-bed-type precious metal deposit in the Sieroszowice-Polkowice copper mining district, SW Poland
11
 • Unique Quaternary environment for discoveries of woolly rhinoceroses in Starunia, fore-Carpathian region, Ukraine: geochemical and geoelectric studies
12
 • Wyjątkowe stanowisko paleontologiczne i środowisko osadów plejstoceńskich, w których znaleziono nosorożce włochate w Staruni (Karpaty Wschodnie)
13
 • Zasady i cele ochrony geosfery, rozwój zrównoważony oraz gospodarka i bezpieczeństwo energetyczne