Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza naftowa w utworach dewonu i karbonu centralnej części rowu lubelskiego
2
 • Composition and origin of natural gases accumulated in the Polish and Ukrainian parts of the Carpathian region: Gaseous hydrocarbons, noble, gases, carbon dioxide and nitrogen
3
 • Evaluating transition-metal catalysis in gas generation from the Permian Kupferschiefer by hydrous pyrolysis
4
 • Generowanie węglowodorów w utworach dolomitu głównego polskiej części basenu cechsztyńskiego
5
 • Historia badań unikatowego stanowiska paleontologicznego w Staruni
6
 • Historia i programy dalszych badań geologicznych na obszarze byłej kopalni ozokerytu i stanowiska paleontologicznego w Staruni
7
 • Jedno- i dwuwymiarowe modelowania numeryczne procesów generowania, ekspulsji i migracji węglowodorów w utworach karbonu południowo-wschodniej części rowu lubelskiego
8
 • Macierzystość i potencjał naftowy oraz możliwości akumulacyjne utworów jury w południowo-wschodniej Polsce
9
 • Macierzystość utworów starszego paleozoiku w rejonie Tarnogród–Rudki (podłoże zapadliska przedkarpackiego)
10
 • Macierzystość warstw menilitowych i rozwój procesów ropotwórczych w przygranicznej strefie jednostki skolskiej i borysławsko-pokuckiej polskich i ukraińskich Karpat zewnętrznych
11
 • Materia organiczna i jej rola w procesach złożotwórczych
12
 • Miejsce i środowisko utworów plejstoceńskich znalezienia nosorożców włochatych w Staruni
13
14
 • Możliwości generacyjne utworów starszego paleozoiku w lądowym obszarze polskiej części basenu bałtyckiego
15
 • Oil- and gas-bearing potential of the Zechstein Main Dolomite in Western Poland based on new data
16
 • Pionowa zmienność wskaźników macierzystości warstw menilitowych w wybranych profilach wschodniej części polskich Karpat zewnętrznych
17
 • Potencjał węglowodorowy utworów starszego paleozoiku w obszarze Dyle – Narol – Peremyszlany (strefa krawędziowa platformy wschodnio-europejskiej)
18
 • Powierzchniowe badania geochemiczne w Staruni w latach 2004–2007
19
 • Prirodno-ìstorična spadŝina Starunì = Przyrodniczo-historyczna spuścizna Staruni
20
 • Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony
21
 • Rola i zachowanie się siarki organicznej podczas procesu generowania węglowodorów z kerogenu typu II i IIS
22
 • The red-bed-type precious metal deposit in the Sieroszowice-Polkowice copper mining district, SW Poland
23
 • Unique Quaternary environment for discoveries of woolly rhinoceroses in Starunia, fore-Carpathian region, Ukraine: geochemical and geoelectric studies
24
 • Wyjątkowe stanowisko paleontologiczne i środowisko osadów plejstoceńskich, w których znaleziono nosorożce włochate w Staruni (Karpaty Wschodnie)
25
 • Zasady i cele ochrony geosfery, rozwój zrównoważony oraz gospodarka i bezpieczeństwo energetyczne