Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6895-5872

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeneration potential of the Zechstein Main Dolomite $(Ca2)$ carbonates in the Gorzów Wielkopolski–Międzychód–Lubiatów area : geological and geochemical approach to microbial-algal source rock
  AutorzyMaciej KOTARBA, Ryszard Wagner
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2007 t. 55 nr 12/1, s. 1025–1036. — tekst: https://goo.gl/N3XVvk
 • keywords: hydrocarbon potential, Zechstein Main Dolomite, modelling of hydrocarbon generation and expulsion processes, petroleum generation kinetics, geological and geochemical characteristics of microbial-algal source rock, Gorzów Wielkopolski–Międzychód–Lubiatów area

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2007]
 • TytułGeochemical characteristics of organic matter and its relation to ore mineralization in Kupferschiefer, Lubin-Sieroszowice deposit, SW Poland
  AutorzyD. WIĘCŁAW, J. PIECZONKA, M. J. KOTARBA, A. PIESTRZYŃSKI
  ŹródłoDigging deeper : proceedings of the ninth biennial meeting of the Society for Geology Applied to Mineral Deposits : Dublin, Ireland, 20textsuperscript{th}–23textsuperscript{rd} August 2007, Vol. 1 / ed. Colin J. Andrew, et al.. — Dublin : Irish Association for Economic Geology, 2007. — S. 225–228
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOrganic geochemical study and genetic correlation of natural gas, oil and Menilite source rocks in the area between San and Stryi rivers (Polish and Ukrainian Carpathians)
  AutorzyM. J. KOTARBA, D. WIĘCŁAW, Y. V. Koltun, L. Marynowski, J. KUŚMIEREK, I. V. Dudok
  ŹródłoOrganic Geochemistry. — 2007 vol. 38 iss. 8, s. 1431–1456. — tekst: https://goo.gl/k9gNR5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.orggeochem.2007.03.012

4
 • [referat, 2007]
 • TytułPochodzenie wód i gazów z karbonu KWK Morcinek oraz miocenu w południowo-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
  AutorzyIrena Pluta, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoGeologia formacji węglonośnych Polski : XXX sympozjum : Kraków, 18–19 kwietnia 2007 : materiały / red. mater. sympozjum Ireneusz Lipiarski ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — [Kraków : AGH], [2007]. — S. 109–116
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2007]
 • TytułRozmieszczenie strefy redukcyjnej, przejściowej i utlenionej w łupku miedzinośnym na monoklinie przedsudeckiej na podstawie wskaźników materii organicznej : abstrakt
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Sławomir Oszczepalski, Leszek Marynowski
  ŹródłoGeologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — S. 79–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułRozmieszczenie strefy redukcyjnej, przejściowej i utlenionej w łupku miedzionośnym na monoklinie przedsudeckiej na podstawie wskaźników materii organicznej
  AutorzyDariusz WIĘCŁAW, Maciej J. KOTARBA, Jadwiga PIECZONKA, Adam PIESTRZYŃSKI, Sławomir Oszczepalski, Leszek Marynowski
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2007 nr 423, s. 125–138
 • słowa kluczowe: materia organiczna, łupek miedzionośny, strefa utleniona, strefa przejściowa, strefa redukcyjna, węglowodory aromatyczne, Rock-Eval

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułWiek mineralizacji kruszcowej w analizie dojrzałości materii organicznej łupku miedzionośnego i jego powiązanie z tektoniką południowej części monokliny przedsudeckiej
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Andrzej Markiewicz, Maciej J. KOTARBA, Sławomir Oszczepalski, Dariusz WIĘCŁAW
  ŹródłoBiuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Hydrogeologia. — 2007 nr 423, s. 139–150
 • keywords: maturity modelling, Kupferschiefer, organic matter, Fore-Sudetic Monocline, time of mineralization, tectonic regime

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2007]
 • TytułWiek mineralizacji miedziowej w analizie dojrzałości materii organicznej łupku miedzionośnego i relacji do tektoniki południowej części monokliny przedsudeckiej : abstrakt
  AutorzyPaweł KOSAKOWSKI, Andrzej Markiewicz, Maciej J. KOTARBA, Sławomir Oszczepalski, Dariusz WIĘCŁAW
  ŹródłoGeologiczne, gospodarcze i społeczne znaczenie odkrycia złoża rud miedzi : konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem prof. dr. hab. Mariusza-Oriona Jędryska, Głównego Geologa Kraju, podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska : Lubin, 26–28 września 2007 : materiały konferencyjne / red. Andrzej Banaszak, Stanisław Downorowicz. — [Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny], [2007]. — S. 83–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: