Wykaz publikacji wybranego autora

Maciej Kotarba, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kaśk, Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6895-5872

ResearcherID: brak

Scopus: 7003354834

PBN: 900422

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułGeochemical survey, molecular and isotopic compositions, and genetic identification of near-surface gases from the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Marek DZIENIEWICZ, Henryk SECHMAN
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 157–174
3
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułGeological setting and petroleum occurrence of the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyYuriy V. Koltun, Igor V. Dudok, Maciej J. KOTARBA, Oleg M. Adamenko, Myroslav I. Pavlyuk, Wacław BURZEWSKI, Orest R. Stelmakh
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 61–77
4
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułHistory of petroleum exploration in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyOleg M. Adamenko, Orest R. Stelmakh, Mykola S. Zinchuk, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 53–60
5
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułInterdisciplinary Polish and Ukrainian studies on the Starunia extinct fauna site in the years 2004–2005
  AutorzyMaciej J. KOTARBA
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 9–20
6
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułIsotopic and chemical composition of surface and groundwaters in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyMarek DULIŃSKI, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 187–194
7
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułOrganic geochemical study and genetic correlations between source rocks and hydrocarbons from surface seeps and deep accumulations in the Starunia area, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Yuriy V. Koltun, Igor V. Dudok
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 125–145
8
 • [monografia, 2005]
 • TytułPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses
  Autorzyed. Maciej J. KOTARBA ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment
  DetailsWarszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — 218 s.
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułPotencjał węglowodorowy skał macierzystych i geneza gazu ziemnego akumulowanego w utworach miocenu zapadliska przedkarpackiego w strefie Rzeszowa
  AutorzyMaciej J. KOTARBA, Dariusz WIĘCŁAW, Paweł KOSAKOWSKI, Adam KOWALSKI
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2005 t. 53 nr 1, s. 67–76
10
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułRadiocarbon dating of remnants of woolly rhinoceroses and mammoth from Starunia, fore-Carpathian region, Ukraine
  AutorzyTadeusz KUC, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Tomasz Goslar, Henryk Kubiak, Maciej J. KOTARBA
  ŹródłoPolish and Ukrainian geological studies (2004–2005) at Starunia – the area of discoveries of woolly rhinoceroses / ed. Maciej J. Kotarba ; GEOSPHERE Society of Research on Environmental Changes, Ministry of the Environment. — Warszawa ; Kraków : Państwowy Instytut Geologiczny, 2005. — S. 195–203
11
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułSposób pomiaru strumienia gazów złożowych emitowanych z przypowierzchniowych warstw gruntu do powietrza atmosferycznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORUS Adam, KOTARBA Maciej, DZIENIEWICZ Marek, SECHMAN Henryk
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: G01N 33/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 363957 A1 ; Opubl. 2005-06-13. — Zgłosz. nr PL363957 z dn. 2003-12-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 12, s. 105. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL363957A1.pdf
12
 • [referat, 2005]
 • TytułStable carbon isotope fractionation and organic sulphur content in hydrous pyrolysis (24 to 108 hours and 300 to 365°C) immiscible oils, bitumens and kerogens from the Oligocene Menilite Shales of the Polish Flysch Carpathians
  AutorzyM. J. KOTARBA, M. D. Lewan, D. WIĘCŁAW, J. B. Curtis
  ŹródłoOrganic geochemistry: challenges for the 21textsuperscript{st} century : book of abstracts of the communications presented to the 22textsuperscript{nd} International Meeting on Organic Geochemistry : Seville – Spain, September 12–16, 2005, Vol. 1 / eds. F. J. González-Vila, J. A. González-Pérez, G. Almendros ; European Association of Organic Geochemists. — [Sevilla : IMOG], [2005]. — S. 338–339